The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva
VOORWOORD
INLEIDING
Yogacursus
Swami Sivananda

1ste LES
1ste LES
GEZONDHEID
DE SCHULDIGEN ZIJN WIJ
BEDOELING
HET ONTBREKENDE ELEMENT
WIE BEN JE?
CONCREET
EEN VOORBEELD
DE PRAKTIJK
OEFENING
JE OEFENING VAN DE MAAND : BERGHOUDING
KLEERMAKERSHOUDING
SFINXHOUDING
VOORWAARTSE BUIGING
BALANSHOUDING
LIJKHOUDING
PRAANAAYAAMA
MEDITATIE
VOEDING
WENKEN
SCHRIJF
LEZERS VRAGEN
Op het ogenblik dat er in Berghouding of meditatie een stilte valt, ben ik doodsbang. Wat doe ik daaraan ?
Gedragenheid is een openbaring voor me.
Oefenen en grondig kauwen doe ik alle dagen
WOORDVERKLARING : Psychohygiëne
Conditionering
Integrale benadering
Trauma
Imago

2de LES
2de LES
GEZONDHEID: HET LEVEN ?
MARSMANNETJES
GELEERDE KIKKERS
FOUT
AAN DE BUITENKANT GEZIEN
RNA-DNA
DE YOGIS
OPENBARING
HORMONEN
HET WONDER VAN YOGA
YOGA
MEDITATIE
EEN TOEMAATJE
OEFENING
OMGEKEERDE HOUDING
ALLE-DELENHOUDING
VISHOUDING
EFFECT
MEDITATIE
VOEDING
WENKEN
Ik lijd aan slaapstoornissen. Wat doe ik daaraan ?
Wanneer zal ik in 's hemelsnaam wat rustvoller mezelf zijn?
Ik ben zwaarlijvig en heb zwakke buikspieren. Omgekeerde Houdingen lukken me niet.
Intuïtie
Moreel bewustzijn
Cryptisch

3de LES
3de LES
BEN JE VOLAUTOMATISCH ?
HET STUURAPPARAAT
PRASHNA OEPANISHAD
JE SOFTWARE
DE ENDOCRIENE KLIEREN
HYPOFYSE
PIJNAPPELKLIER
SCHILDKLIER
BIJSCHILDKLIEREN
THYMUS
ALVLEESKLIER
BIJNIEREN
GESLACHTSKLIEREN
OEFENING
ZONNEGROET
MEDITATIE
VOEDING
WENKEN
SCHRIJF
Het probleem is dat ik die Chakras helemaal niet kan voelen
Wat betekent OM en wat is de zin van OM-zingen ?

4de LES
4de LES
SIVA
NARA
SHAKTI
EEN VIERDE, SPIJTIGE DIMENSIE
OORZAKEN VAN ZIEKTE
ONZE VISIE OP ZIEK ZIJN
YOGAVISIE OP ZIEK ZIJN
OEFENING
MEDITATIE
VOEDING
WENKEN
SCHRIJF
Een levensverhaal
Ik heb regelmatig last van aambeien en aderspat.
Sedert ik met Yoga begon is dat verergerd.
Ik probeer Yoga te beoefenen, maar...
Chakra kaart

5de LES
5de LES
EEN BELEID
HET PROBLEEM
HET REFERENTIEKADER
DE CLOWNS
GEZONDHEID
TRIKAYOGA
NARA, DE BASIS VOOR EEN EERSTE BENADERING
TOEGETAKELD
ZONNEGROET
AASANAS
ONTSPANNING
ADEMEN
SHAKTI, DE BASIS VOOR EEN TWEEDE BENADERING
SHAKTI ALS BEMIDDELING
SHAKTI ALS OVERDRACHT
SIVA ALS BASIS VOOR EEN DERDE BENADERING
TANTRA YOGA
Ik voel me verloren.
Ik sukkel met hoge bloeddruk. Welke oefeningen zijn goed voor me ?
Dank zij je brief heb ik de diepere oorzaken ontdekt
Op tv heb ik een uitzending over depressies gezien
Referentiekader van een probleem
Alternatieve oplossingen
De Randvoorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen

6de LES
6de LES
Het is de lezer...
De zondeval: van Zelfbewustzijn naar zelfvervreemding
Het ik
Daarmee begint het verhaal
Het ik
Afdalen in een hel van dualiteit, eenzaamheid, conditionering, stress, angst enz.
Het Oedipuscomplex:
Maar...
de 3e STAP
de 3e STAP
de 4de STAP
de 5de STAP
de 6de STAP
de 7de STAP
de 8de STAP
de 9de STAP
De kennis van het Oedipuscomplex,
de 10de STAP
OEFENING
VOEDING
WENKEN
SCHRIJF
Openbaar U Siva
Het realiteitsprincipe, wat is dat?
Ik heb een afkeer van dwang.
Ik lijd erg onder het geroddel van mijn omgeving.

7de LES
7de LES
Freuds antwoord
De diagnose genialer dan het antwoord
Ramana Maharshi
Een blunder van formaat
Perplex
Diepborende denkers
Yoga,het antwoord
Bewijzen
Yoga en religie
Overtuigen
Vragen
GEZONDHEID
Wat is depressiviteit?
De oplossing: Yoga, beste VRT
OEFENING
MEDITATIE
VOEDING
WENKEN
SCHRIJF
LEZERS VRAGEN
Syndroom
Rationalisme
Empirisme

8de LES
8de LES
De eerste stappen
Ethiek
De dansende Siva
Een voorbeeld
En jij?
Yoga, geen persoonlijke bezigheid!
Ethiek in de Yogaschriften
Adhyaatma Yoga
1. Aatma Vidyaa
2. Aatma Vichaara of Zelfonderzoek
De vraag is dan: "Aan wie verschijnen de gedachten ?
3. Aatmasharanam of Overgave
4. Japa of het herhalen van een mantra
5. Boeddhi Yoga
GEZONDHEID
OEFENING
MEDITATIE
WENKEN
VOEDING
SCHRIJF
Ik ben vertrouwd met Yoga, beveel het iedereen aan,
Ik sta in hèt onderwijs en beleef wel eens vreugde aan mijn werk.
Ik heb jarenlang Yogales gevolgd.
Ik speel dwarsfluit , maar mis er de nodige concentratie toe.

9de LES
9de LES
Is er een oplossing?
Er IS een oplossing!!!
TANTRA : Zuivere Liefde
Atha Om
Filosofie
Psychologie: eenzaamheid
Gedragenheid
Adhibhautikameditatie
Yantra
Tantra
Vertrouwen
Adhyaatmikameditatie
Adhidaivikameditatie
Adhiyagnyakameditatie

Naschrift
Ik voel dat de 9e les het antwoord is op wat ik mijn hele leven zocht.
Het kijken naar de Yantra maakt me bang.
TOELICHTING BIJ DE 9e LES : Kripaa Moedraa
60+ YOGA VOOR BEJAARDEN
Rust roest
Bij de pinken blijven
Mager en gezond
YOGA... IN 5 MAAND 5 JAAR JONGER !
SAMENVATTEN en BESLUITEN TREKKEN
Het ABC van Yoga
Licht op oefening
Het Geheim van Hatha Yoga
NAWOORD
klik