The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

Atha Om
Nu OM

Namo Namaste Jagadekamaatre
Altijd opnieuw begroet ik de Ene Moeder (Natuur) van het Universum
Namo Namaste Jagadekapitre
Altijd opnieuw begroet ik de Ene Vader (Bewustzijn) van het Universum
Namo Namaste Khilaroepatantre
Altijd opnieuw begroet ik u die bestaat in alle Tantra
Namo Namaste Khilayagnyaroepe
Altijd opnieuw begroet ik u als de vorm van alle Yagnyas (offers).

1. Panchasara zoekt verlichting bij bekende wijzen en Yogis, maar op een dag is hij in de ban van Baabaaji.

2. Verbijsterd door de Eenvoud en de innemende blik van Baabaaji, buigt hij neer in Pranaam.

Panchasara:
3. Goeroedeva Namostoete Jaya Goeroedeva Namostoete.
Ik begroet u, Goeroedeva (1) , openbaar me wie u bent.

Filosofie

Baabaaji:
4. Ik ben geopenbaard in jou.
Je bent Panchasaraadhaara (2) , Siva. de Drager van vijf guirlandes:
het lichaam, de levensenergie, het denken, het intellect en het onbewuste-zaligheid.

5. Panchasara dient Baabaaji en buigt voor hem neer (3) . Hij overweegt de woorden van Baabaaji, stelt duizend vragen en komt tot inzicht.

Panchasara:
6. Mijn hart breekt, geliefde Baabaaji, van eenzaamheid en angst, om de pijn van eeuwen wachten op ons oorspronkelijk zalige één-Zijn.

Baabaaji:
7. Je bent vereenzelvigd met vijf guirlandes, terwijl je er de Drager van bent. Er was geen ogenblik, O Panchasara, dat Siva niet het Voelen was van je pijn.

8. Je bent Siva, je bent Siva. In alle eeuwigheid is Hij ons Bestaan. De Ziener van je eenzaamheid en angst is Hij, de Staat van Smetteloos Bewustzijn voorbij alle pijn.

9. Geen ogenblik zijn we van Hem gescheiden, in alle eeuwigheid is Hij ons Bestaan. Het Licht van je zien, de Luister van je luisteren, de Waakzaamheid van je waakzaamheid is Hij.

10. Zonder gestalte, allesomvattend, aldoordringend en onbeweeglijk (4) is Hij. Onverwoestbaar, zonder steun en onveranderlijk, onbegrensd en ondenkbaar (5) is Hij.

11. In alle eeuwigheid is Hij ons Bestaan, niet als het lichaam, niet als de vijf guirlandes, niet als iets, maar als Niet-iets, waaruit hier en nu Moeder Kaalie ontstaat (6) .

Panchasara:
12. In uw liefdevolle blik en het beleven van uw woorden ervaar ik dat heel even, maar wat gaat er fout met mij, dat ik niet Siva kan zijn?

13. Kijk me toch aan. O Baabaaji, met uw tedere lotusogen. Verbreek de pijn van eenzaamheid en laat mij heel dicht bij u zijn.

Psychologie: eenzaamheid

Baabaaji:
14. Dichtbij is veraf, O Panchasara (7) , in één-Zijn is er geen afstand. Eén-zijn gaat voorbij alle dualiteit, heeft geen vorm, geen naam, geen kleur en geen grenzen.

15. In Kaameeshvara (8) zijn we één, Panchasara, en dat Geheim kan ik je niet onthouden, omdat er zoveel liefde is in je hart, zonder verwerven en behouden.

16. Vereenzelvigd met je vijf guirlandes ben je alleen en liefdeloos, en, als bloemen zonder geur, leeg en eenzaam, O Panchasara.

17. Je vereenzelviging met Panchasara is het troosteloze, eenzame ik, dat, leeg en eigenlijk onbestaand, psychische geborgenheid zoekt buiten zichzelf.

18. Er zijn geen zekerheden buiten jezelf. Er zijn geen zekerheden buiten jezelf. Verloren ben je, verloren ben je, verloren in de wildernis.

19. Kijk daarom niet zo treurig, er is geen grotere genade dan verloren te zijn, te sterven als Panchasara en in schrijnende eenzaamheid plots nieuw te zijn (9) .

20. Verloren zijn en eenzaamheid zijn niets anders dan Kaamadeva's schreeuw om Hem te zijn en, ongeconditioneerd en relatieloos, de Natuur te zien als Maa Kaalie.

21. Eenzaamheid is niet te "kennen", ze is geen waarneembaar ding. De geest kan ze niet plaatsen, ze verbijstert de geest zoals de dood.

22. Eenzaamheid is niet te "kennen". Ze is niets anders dan de uiterste Eenvoud en de Liefde, nodig om Kaalie Maa in waarheid te aanschouwen.

23. Wees niet bang, mijn zoon, Eenzaamheid, je BENT het! Ze is je Bestaan, ze is Kaamadeva, zaliger dan de vervulling van duizend begeerten.

Gedragenheid

24. Sta eens in Berghouding, Panchasara (10) , in liefdevolle (11) gedragenheid. Gedragenheid IS Eenzaamheid, het hart van waakzaamheid.

25. Je vijf guirlandes, je ervaringen en alle dingen om je heen zijn niets anders dan Kaalie Maa, een ondeelbaar spel van verandering in Kaamadeva's allesomvattend, onveranderlijk Bestaan.

26. Kaalie Maa, Kaamadeva's Gemalin, is de explosieve Wil om, hier en nu, een oneindigheid van vormen te scheppen.

27. Maa Kaalie schept en is de schepping Zelf. Werelden ontstaan uit Haar Moederschoot, zoals golven uit de oceaan.

28. De materiële, instrumentele en functionele oorzaak van de Natuur is Zij. Scheppend, onderhoudend, vernietigend en herscheppend is Ze schering en inslag van alle vormen (12) .

29. De vijf guirlandes zijn nu geurende bloemen rond de hals van Kaalie Maa, een ondeelbare Gestalte, stralend van hemel tot aarde (13) .

30. Bodemloze Eén-zaamheid vind je enkel in gedragenheid. Ze is het Licht van je zien, de Luister van je luisteren, de ondenkbare aanwezigheid van Kaamadeva.

31. Een totale aanvaarding van Panchasara en alle dingen en ervaringen, bedekt met Liefde, is het hart van gedragenheid, de moeder van waakzaamheid.

32. Het Geheim ervan, Panchasara, is Liefdevol Zien, zonder ik en zonder jij, zonder het andere (?) te veranderen.

33. Liefde is onvoorwaardelijk en heeft Zichzelf tot doel. Ze is zonder nodig hebben, zonder vasthouden en onberekenend.

34. Liefde is het allerzaligste Zijn, zonder ik en zonder jij. Ze gaat alles te boven als inspanningloze, keusloze waakzaamheid.

35. Liefde is Siva, Siva is Liefde, Liefde is Siva, Siva is Liefde. Liefde kan dus geen relatie zijn, Liefde kan dus geen relatie zijn.

36. In Liefde verlies je je hoofd, met zijn spijt om het verleden, zijn angst om de toekomst, zijn hang naar zekerheid en zijn angst voor eenzaamheid.

37. Liefde maakt stil. Ze is Zien, ze is Bestaan, zonder zoeken, zonder willen, zonder worden en zonder verwerven en behouden.

38. Liefde is het allerzaligste Minnespel van Bewustzijn en Natuur, de extatische dans van Kaamadeva en Maa Kaalie.

39. Je zoeken, je willen, je worden, je verwerven en behouden zijn het eeuwige spel van liefde en haat, de bron van alle conflicten, zorgen, angst en eenzaamheid.

40. Een rustvolle Toeschouwer zijn, zonder keuze, zonder vergelijken en zonder oordeel, onbetrokken zoals de man op de kade, is adhibhautikameditatie.

41. Adhibhautikameditatie is meditatie over de bhoetas, de dingen in hun Oorspronkelijkheid, in wezen Maa Kaalie, één en verscheiden.

42. Adhibhautikameditatie is waakzaamheid, het intellect dat teruggetrokken uit het denken, schittert met Kaamadeva's Licht en Luister, de Waakzaamheid van je waakzaamheid.

Adhibhautikameditatie

Panchasara:
43. Uw woorden zijn nectar, ik ben ondersteboven, maar ik wens niet meer te leven met begrippen en met woorden.

44. U hebt al veel te veel gezegd om het nu nog bij woorden te laten. Geef me Liefde, Sadgoeroedeva, Liefde en Voldoening.

Baabaaji:
45. Ja, mijn zoon, de tijd is rijp voor inwijding in het Grote Geheim. Wees stil, breek de kleien pop, sterf en wees herboren.

46. Baabaaji, gevestigd in het Minnespel van Kaamadeva en Maa Kaalie, geeft drie inwijdingen:
Aanavam, Shaambhavam en Shaaktam (14) .

47. Hij geeft Sparsha Diekshaa en raakt alle vitale centra van Panchasara aan. Hij geeft Drik Diekshaa en vat Panchasara in een blik vol Liefde en Genade.

48. Hij geeft Mantra Diekshaa en onderricht hem in Chakrapoejaa en het gewijde offer aan Kaalie Maa Yantra.

Baabaaji:
49. Luister zorgvuldig naar de Mantra:
"OM Kaamadeva, openbaar u als Zien, opdat Liefde moge zien, zoals nooit voorheen, Prachodayaat (15) ."

50. Die gewijde Mantra openbaart Licht-Luister of Prakaasha, dat, innerlijk en uiterlijk, alle dingen doet schitteren als Kaalie Maa, van Moelaadhaara tot Sahasraara en van hemel tot aarde.

51. Die gewijde woorden zijn je Mantra, het Grote Geheim, te bewaren in je hart, dat waakzaamheid offert in Waakzaamheid en Maa openbaart vanbinnen en vanbuiten.

52. Vanbinnen is Maa de vijf Praanas. Praana heeft Anaahata tot steun, Apaana Moelaadhaara, Vyaana Svaadhishthaana, Oedaana Vishoeddha en Samaana Manipoera.

53. Vanbinnen is Maa het vierkant met de rode driehoek, omgeven door een schitterend licht (Moelaadhaara). Ze opent de zesbladige lotus (Svaadhishthaana) en schittert als de middagzon (Manipoera) en de weerlicht in de wolken (Anaahata).

54. Ze is een diamanten lamp (Vishoeddha) die de horizon verlicht. Ze draagt de Sivalinga (Aagnyaa). Een stroom van nectar is Ze, vloeiend uit de volle maan (Sahasraara).

55. Zit rustig rechtop en richt het lichaam hoog op. Beweeg even naar voren en naar achteren tot je de verticaal vindt, waarin het lichaam volmaakt door Moeder Aarde wordt gedragen.

56. Zit onbeweeglijk in gedragenheid. Laat met de Mantra Kaamadeva's Liefde zien naar het spel van kleuren van Praanas (16) en het innerlijk spel van Maa Kaalie.

57. Open nu je ogen, onbeweeglijk in gedragenheid, en laat met de Mantra Kaamadeva's Liefde zien naar de gewijde Yantra van Maa Kaalie.

58. Laat de blik rusten op de centrale punt Kaalie. Door Kaamadeva ziet Liefde zoals nooit voorheen en omvat ze de hele Yantra als één levende Gestalte.

59. Baabaaji doet nu Anganyaasa raakt Panchasara aan met Mantras: het hart met Hraam Namah, het hoofd met Hriem, de top van het hoofd met Hriem Vashat en de opperarmen met Hraum Vashat.

60. Dan leert hij Panchasara Panchopachaara, het vijfvoudige offer aan de Yantra van Kaalie Maa met Tantramoedraa (17) .

61. Met Lam offert hij sandal (aarde), met Ham bloemen (ether), met Yam een reukstokje (lucht), met Ram licht (vuur) en met Vam voedsel (water).

62. Dan leert hij Panchasara de Yantra te bezielen door het reciteren van de Namen van de in de Yantra aanwezige Shakties:


I.de centrale punt: Kaalie
II. de vijftien hoeken van de vijf driehoeken:
Kaalie, Kapaalinie, Koella, Koeroekoella, Virodhinie, Viprachittaa, Oegraa, Oegraprabhaa, Diptaa, Nielaa, Ghanaa, Balaaka, Maatraa, Moedraa en Mitaa
III. de acht lotusbladen: Brahmie, Indraanie, Maheshvarie, Chaamoendaa, Kaumaarie, Apraajitaa, Vaaraahie en Naarasimhie
IV. de 8 punten van de ruimte:
Shriem Hriem Shriem Lam Indraaya (O) Namah
Yam Agni (ZO)
Yam Yama (Z)
Ksharh Nirriti (ZW)
Vam Varoena (W)
Yam Vaayoe (NW)
Sarh Soma (N)
Ham leshaane (NO)
Aam Brahmaa (zenith).

63. Tenslotte prevelt Baabaaji Panchasara een Mantra in het oor, die hij in de Adhibhautikameditatie, kijkend naar de Yantra, voortdurend moet herhalen:
AADYAA DEVIE KAALIEKAA SVAAHAAH (18) .

Tantra

Baabaaji:
64. Beëindig de meditatie met Kripaa Moedraa. Het witte vierkant volstaat als Yantra voor Kripaa Moedraa Tantra.

65. Met de gewijde Mantra JAYA KAALIE NAMAAMI JAGAJJANANI (19) , vertrouw je in Pranaam de vijf guirlandes aan de Yantra toe.

66. Wanneer het beeld van de Yantra vervaagt, is Maa Kaalie, één met Kaamadeva,een Bodemloze Kloof, een Afgrond, waarin Panchasara verdwijnt.

67. In Berghouding, met ogen dicht of open, is er de realisatie van Kaamedeva's Licht en wordt al het waarneembare, als één Gestalte, door Kaamadeva bedekt met Liefde.

68. Het zevenmaal herhalen van Kripaa Moedraa opent Maa Kaalie's innerlijke pad en de uiterlijke (?) extatische dans van Bewustzijn en Natuur of Kaamadeva en Kaalie.

69. Drie subtiele Tantras moet je offeren, die Kaamadeva's Luister ontsluieren en je in Liefde vestigen, ook met het schouwen van Kaalie's Adem met SOHAM!

70. Wees dan bewust van de volle maan en voel een regen van nectar. Die Nectar van het Minnespel in Sahasraara heelt en verdrijft alle kwalen.

71. Dat alles is de gewijde Tantra, de Beschermer van Dat wat eenzaamheid doorbreekt en je onder de auspiciën plaatst van Kaamadeva, de Absolute Liefde en Geborgenheid.

Vertrouwen

72. Met grenzeloos vertrouwen in Baabaaji's woorden, realiseert Panchasara de Staat van Prakaasha en ziet hij de vijf guirlandes en alle dingen als Kaalie Maa, één en veelvoudig, stralend van hemel tot aarde.

73. Als vanzelf ontdekt hij het offer van zien en luisteren en zingt hij in Liefde: "Jaya Kaalie Namaami Jagajjanani."

74. Na enige tijd oefenen stelt Panchasara nieuwe vragen, die Baabaaji overtuigen tot een tweede inwijding.

Adhyaatmikameditatie

Baabaaji:
75. Wees nu Adhyaatmikameditatie, enkel gevestigd in Kaamadeva, als het Licht van je zien en de Luister van je luisteren.

76. Versmelt waakzaamheid in Waakzaamheid, zien in Licht, luisteren in Luister, met de geheime Shaambhavie Moedraa en de Karana Mantra die ik in je oor prevel.

77. Shaambhavie Moedraa is de hoogste Tantra, de Beschermer van Liefde en realisatie, het geheimste van alle rituelen waarin, kijkend in het ijle, Siva licht werpt op Siva.

78. Wanneer er geen ik meer is dat Siva groet, en wanneer Siva licht werpt op zichzelf, is er de Karana Mantra.

79. Panchasara is stil en gelukkig en zingt "Sivaaya Siva". Hij IS Liefde, Absolute Liefde.

Adhidaivikameditatie

Baabaaji:
80. Absolute Liefde of Adhidaivikameditatie komt helemaal vanzelf. Gevestigd in vorige meditaties, BEN je Liefde en is Kaalie Maa bedekt door Liefde.

81. Luister naar de gewijde Mantra en realiseer Hem nu: "Bedekt door Liefde, Kaalie Maa, ga Kaamadeva's Luister binnen."

82. Panchasara verdwijnt in tijdloze, ruimteloze Eén-zaamheid, het enige dat de naam Absolute Liefde waardig is.

83. Het grootste van alle wonderen, de zoetste van alle belevingen, voltrekt zich nu:
Baabaji en Panchasara zijn ontzaglijk Eén-zaam, AL-EEN en toch verscheiden.

84. Panchasara is Absolute Eenvoud, Absolute Liefde, ondenkbaar en onpeilbaar. Hij is het leven zelf, de Genieter van het Eeuwige Offer.

Adhiyagnyakameditatie

Baabaaji:
85. Kaalie Maa draagt vijf guirlandes en schept door Kaamadeva's onbeweeglijke Aanwezigheid, hier en nu, het Eeuwige Wonder van niet-handelen in handelen.

86. Dat is Adhiyagnyakameditatie waarin elke gedachte, elk woord en elk gebaar het Spel zijn van Kaalie Maa, een Spel van Verandering gedragen door Liefde.

87. In die meditatie is Maa Kaalie een uit Kaamadeva ontspringende rivier of spel. Een rivier daar duw je niet aan, een spel dat speel je, niet te ernstig, uiterst ernstig.

88. Je spontane gedrag is het spel van het onbewuste, de drie Goenas en Kaalie Ma. Wat onbewust is kun je niet denken. Gevestigd in het Minnespel, is het offer, het volmaakte gedrag, er vanzelf.

89. Voor hem die Kaamadeva is, is er geen spoor van doenerschap en geen zoeken naar psychische zekerheden. Hij IS zekerheid en alles is voltooid.

90. Het Vanbuiten, het Vanbinnen, het Vanboven en ik en jij, zijn louter concepten zonder Bestaan, want waarlijk, Panchasara, alleen de Waarheid IS, niets anders kan Zijn!

91. Veel meer daarover vind je in de Bhagavad Gietaa, de gewijde boodschap van Karma of Kriyaa Yoga.

92. Bestudeer en reciteer de Gietaa dagelijks, ze is nu een open boek, een schat, een wensvervullende boom en een gever van Genade.

93. Zelden waren er in deze Wereld mensen die zo Eén en zo verscheiden zijn als Baabaaji en Panchasara. Iets wat alleen het Hart begrijpt.

94. Mensen, mensen, luister, luister! Er is geen twijfel, er is geen twijfel! Baabaaji's woord is waar! Baabaaji's woord is waar!

Naschrift

Panchasara:
95. Wat lust tevergeefs poogt (20) , ligt in het bereik van de Yogi in wiens Eén-zaamheid Kaamadeva schittert als Liefde.

96. In een zelfvervreemde mens is lust een vertekening van Kaamadeva. In een Yogi IS ze Kaamadeva, een Liefde zonder grenzen.

97. Vul je je eenzaamheid met beperkte dingen, dan zul je eeuwig eenzaam zijn. Vul je ze met Maa en Liefde, dan ben je universeel en absoluut.

98. Baabaji Namostoete Jaya
Baabaji Namostoete
Baabaji Namostoete Jaya
Baabaji Namostoete

99. Wie dagelijks naar Baabaji's woord luistert in Liefde en gedragenheid, IS Absolute Liefde, een Minnespel van Kaamadeva en Maa Kaalie.

OM TAT SAT

Voetnoten:
(1) letterlijk: verdrijver van duisternis
(2) Pancha: vijf; Sara; guirlande; Adhaara; drager
(3) overgave en luisterbereidheid
(4) niet-doener
(5) Hij is nooit een object van het denken
(6) de Tantravisie op de schepping; Moeder Kaalie is de Natuur
(7) benader de Werkelijkheid nooit met begrippen die enkel geldig zijn voor objecten
(8) Siva. letterlijk de Heer (Ieshvara) van de Liefde (Kaama)
(9) dit verwijst naar een ritueel waarin een mensje in klei, symbool van het ik, wordt stukgemaakt
(10) zie 1e les
(11) maak er geen techniekje van
(12) zoals een geweven doek enkel bestaat uit schering en inslag of kruisende draden, is de Natuur niets anders dan Kaalie Maa
(13) de ervaring van Berghouding
(14) met Mantra, Stilte en Shakti
(15) verlicht me
(16) goud, lood, hemelsblauw, Turks blauw en wit
(17) de gestrekte handen naast elkaar met de duimen in de handpalmen, de gestrekte vingers verzinnebeelden de 8-voudige natuur
(18) kom Godin Kaalie en blijf
(19) openbaar u, ik groet Kaalie, de Moeder van de wereld
(20) zie Oedipuscomplex in de 6e les

klik