The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

In de Hatha Yogalessen worden hoofdzakelijk oefeningen onderwezen. Voor de broodnodige achtergrondinformatie is er nauwelijks tijd. Het gevolg is dat vele mensen niet de resultaten boeken, die ze zouden moeten en kunnen behalen.

Die bedenking was de impuls tot een echte schriftelijke Yoga Cursus, waarmee de Yogabeoefenaars de Hatha-Yogalessen beter zullen begrijpen en veel diepgaander én met meer succes beleven. Zelfs mensen die de drempel naar een Yogales te hoog vinden, kunnen in deze cursus alle informatie en richtlijnen vinden om rustig thuis Yoga te beoefenen. Deze cursus is ook de beste voorbereiding op de Yoga Academie die, ten behoeve van zoekers, kandidaat Yogaleraren en Yogaleraren begin 1986 weer van start gaat met een nieuwe reeks.

 

   1ste LES   

 

GEZONDHEID

We zijn de grootste pillenslikkers ter wereld. Het gaat bar slecht met onze lichamelijke en psychische gezondheid!

Dat is niet zozeer de schuld van ons supergroot en onbetaalbaar geworden medisch apparaat, al faalt dat als voorlichter op het vlak van preventieve gezondheidszorg.

Dokters en psychiaters doen wat ze kunnen. Specialisten zijn meestal fier als een gieter, maar huisartsen die een bredere kijk op ziek zijn hebben, zijn dat soms heel wat minder. Sommige dokters en psychiaters spreken ronduit over een malaise en geloven dat ze, al hun kennis ten spijt, een belangrijk element missen om onder meer het hoofd te bieden aan de psychosomatische kwalen, die het leeuwenaandeel van alle ziekten vormen.

DE SCHULDIGEN ZIJN WIJ

De vinger opsteken naar anderen brengt weinig aarde aan de dijk. zeker omdat er meer redenen tot zelfkritiek zijn. De echte schuldigen zijn wij, omdat we onvoldoende beseffen dat wij zelf -niet de dokter!- de grootste verantwoordelijkheid dragen voor ons lichamelijk, mentaal en emotioneel welzijn. Er bestaan immers geen pillen tegen het onverantwoord omspringen met onze gezondheid en tegen ons hemeltergend gebrek aan psychohygiëne.

Wel kunnen we als verzachtende omstandigheid inroepen dat we die verantwoordelijkheid nooit hebben leren dragen en dat we meestal geen flauw benul hebben van preventieve gezondheidszorg en psychohygiëne. De eerste schuldigen zijn dus onze cultuur, onze opvoeding en het wondere, wellicht uit schijnheiligheid geboren gevoel dat alles wat we voor onszelf doen verwerpelijke eigenliefde is. Men vergeet daarbij dat niets zo verwerpelijk is als ons algemeen aanvaard mensbeeld, dat zo raak wordt geschetst in de Bhagavad Gietaa (X-VI, 10 en volgende). Daarom deze cursus!

Het zou oneerlijk zijn niet te vermelden dat vele dingen worden verkocht onder het merk van fitheid en gezondheid. Maar het is duidelijk dat aerobics, stretching, afrodancing, joggen, trimmen, sporten, voedingssystemen enz. slechts één beperkt en soms oppervlakkig onderdeel van gezondheidszorg vormen. Een paar lessen van deze cursus zullen je trouwens overtuigen van de alles overtreffende kwaliteit van Yoga. Yoga staat immers een integrale benadering voor en gaat diep naar de oorzaken van alle lichamelijke, mentale en emotionele kwalen. Yoga staat alleen in zijn integraliteit en is daardoor ongeëvenaard.

BEDOELING

Het is ook de bedoeling met deze cursus, vanuit de oeroude, eindeloos geteste wetenschap van Yoga. een heldere en diepgaande visie te brengen op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel welzijn en daaruit de middelen te puren die dat algemeen welzijn kunnen herstellen en bewaren.

HET ONTBREKENDE ELEMENT

De roodknipperende crisissignalen, zowel in ons sociaal als in ons persoonlijk leven, tonen aan dat we de bal misslaan en iets fundamenteels missen. Op blz. 70 van ons boek Yogakompas wordt de vinger op de wonde gelegd:

We hebben een grondig verkeerd ZELFBEELD, een grondig verkeerd begrip van onszelf. We denken dat we een bepaald iets zijn en werken op die basis, maar we zijn iets totaal anders.

We beginnen met fouten en eindigen met fouten. Ons leven is er een van tegenspraak en verwarring. Dat we onszelf als verschillend beschouwen van wat we werkelijk zijn, verklaart onze moeilijkheden. We moeten niet verder zoeken. Zelfvervreemding in de bron van ALLE problemen. Dat is ons antwoord!

Je vertrekt van een verkeerde veronderstelling en komt dan ook terecht in een warboel. Dat is Samsaara of het verward zijn van onze persoonlijkheid in een reeks van valse ervaringen.

Opstijgen uit Saamsara is ons ware Zelf bereiken. Elke poging daartoe heeft een "helende kracht".

WIE BEN JE?

Talloze Yogis hebben sinds talloze eeuwen het antwoord gezocht op de "Wie ben ik?"- vraag. Ze deden de grootste ontdekking aller tijden: IK BEN BEWUSTZIJN; ALLES WAT IK DACHT TE ZIJN BEHOORT TOT DE NATUUR.

Onze grote vergissing is dat wij BEWUSTZIJN (het feit van luisteren, zien. waakzaamheid enz.) beschouwen als een PRODUCT van het lichaam, de geest of om het even welke andere dimensie van wat we onze persoonlijkheid noemen.

BEWUSTZIJN IS HET LEVEN DAT WE ZELF ZIJN en dat licht en leven geeft aan iets wat tot de natuur behoort: het lichaam, de zintuigen. het denken, het intellect en het ego.

Het zit zo. Het hart van ieder mens, het plekje waar hij wijst als hij "ik" zegt, is een knoop van hemzelf (BEWUSTZIJN) en van een deel van de natuur. Lees na wat de Bhagavad Gietaa, Vil, 4. 5 en 6 en XIII, hierover zegt.

Door de loutere aanwezigheid van het Zelf (Bewustzijn) alleen, bezitten het lichaam, alle organen, het denken en het intellect een wonderbare intelligentie, zoals zal blijken uit volgende lessen.

Door de aanwezigheid van het Zelf (Bewustzijn) is het lichaam met alles erin, erop en eraan. EEN WONDER DING met talloze talenten en mogelijkheden, als je je er maar niet mee vereenzelvigt en er, zoals de schizofreen die denkt Napoleon te zijn, niet het oude, onware zelfbeeld op plakt, dat het resultaat is van opvoeding, conditioneringen, vervalste ervaring, trauma's, inbeelding enz.

Bekijk het lichaam en de geest zoals je de zee van ervaringen om je heen bekijkt!

Dat wondere ding is volmaakt als je het niet behangt met etiketten en een imago waarmee je, hoog op de tenen lopend, meent te moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen. Vanuit je hang naar erkenning, probeer je kost wat kost te voldoen aan de sociale normen of het gangbaar begrip NORMAAL ZIJN en schep je een vals zelfbeeld, een leugen, een compleet verkeerd begrip van jezelf, waarmee je inderdaad begint en eindigt met fouten, van je leven een warboel maakt, ongelukkig bent en ziekmakende spanningen opbouwt.

Deze is wat hij is,
staat niet zijn best te doen en. . .
toch is alles voltooid!

CONCREET

Hoe je in je oefeningen meteen een houvast hebt aan het feit dat je in wezen BEWUSTZIJN bent, ligt voor de hand. Onthoud dat je lichaam, je organen, je denken en je intellect EEN EIGEN INTELLIGENTIE bezitten.

Die intelligentie is volmaakt en bezit een niet te overschatten "helende" kracht, als ze maar niet verdonkeremaand wordt door een oud zelfbeeld!

Je wekt die genezende kracht door, in aanwezigheid van het Zelf. je oude zelfbeeld los te laten en door het wondere ding dat er achter staat compleet aan zichzelf, aan zijn eigen intelligentie over te laten.

Prent het eens en voor altijd in je geest dat je oude zelfbeeld een leugen (een Napoleon) is en dat het wondere ding erachter TOT DE NATUUR BEHOORT, met al de volmaaktheid van de natuur. Je lichaam, je denken enz., zoals ze echt zijn, moeten dus waarheidshalve worden bekeken ZOALS ALLE ANDERE DINGEN DIE WE WAARNEMEN.

Het is die blik trouwens die het lichaam en de geest overlaat aan hun eigen intelligentie.

De zelfgenezende kracht van het lichaam, de geest enz. is nog oneindig veel groter als het Zelf (BEWUSTZIJN) hun intelligentie aanraakt met puur TOESCHOUWERSSCHAP. In de "Duizend Namen van de Aldoordringende Werkelijkheid" (zie onze nieuwe publicatie: Bhagavad Gietaa ) wordt het Zelf (BEWUSTZIJN) trouwens Praanadah (Schenker van levenskracht), Praanah (Hij die alle organen tot actie aanzet in het domein dat ze toegewezen krijgen), Aushadam (het enige Geneesmiddel tegen brandende zorgen), Sharierabhrit (Voeder van het lichaam), Bheshajam (Geneesmiddel), Bhishak (Dokter), Harih (Vernietiger van innerlijke conflicten), Mahaahradah (verfrissend Bad), Bhayaapahah (Verdrijver van alle angst) enz. genoemd!

EEN VOORBEELD

In de hersenen en de wervelkolom bevinden zich een aantal Chakras of draaikolken van intelligente energie, met een aantal zichtbare tegenhangers in de vorm van endocriene klieren (met inwendige afscheiding) en belangrijke zenuwgebieden.

De endocriene klieren zijn de wonderbaarste en intelligentste van alle organen, die, onder leiding van de hypofyse of het hersenaanhangsel, in een subliem samenspel zowat alle processen van het lichaam besturen en overigens een grote invloed hebben op het denken, de emoties enz.

Onder alle zenuwgebieden is het vuur van de spijsvertering (Bhagavad Gietaa XV, 14) belangrijkst.

Welnu, wanneer het Zelf (Bewustzijn) zijn licht werpt op die punten gebeurt het wonder!

klik