The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

WOORDVERKLARING

Syndroom

Een complex van problemen, in dit geval de totaliteit van zelfvervreemding.
In de les wordt zelfvervreemding een ik-syndroom genoemd, omdat het ik de basis is van alle zelfvervreemding.

Rationalisme

Denkrichting die enkel aanvaardt wat met het verstand te begrijpen is. De rede (ratio) faalt, aldus Kant, als het gaat om het begrijpen van het Bestaan of de Werkelijkheid. In deze cursus zijn rationele bewijzen te vinden van de Werkelijkheid, die een beginner kunnen aanzetten tot zoeken. Het begrijpen van het feit dat er achter alle ervaringen -de rede behoort daartoe (!)- iets staat wat ervaart, is niet moeilijk. Het is belangrijk dat te begrijpen, maar een Yogi neemt er geen vrede mee: er ligt een hemelsbreed verschil tussen het begrijpen van de Werkelijkheid en het realiseren of ZIJN van de Werkelijkheid. Alleen dat laatste lost alle problemen op.

Empirisme

Een leer die stelt dat ervaring de enige bron van kennis is. De Yogis zijn niet geïnteresseerd in ervaringen, maar in Dat wat ervaart. Het is Dat alleen dat de dingen ervaart in hun eigen status zoals ze in wezen zijn. Empirisme is met andere woorden een perfecte leer, voor zover de ziener zich kan verheffen tot een compleet ongeconditioneerd toeschouwerschap en dus voorbij het denken gaat. Het is duidelijk dat Zelfrealisatie alleen toegang geeft tot de Werkelijkheid.

klik