The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

WOORDVERKLARING

Intuïtie

De gekende mogelijkheden tot kennis zijn de waarneming via vijf zintuigen en afleiding (als het water van een bergstroom modderig is leiden we eruit af dat het hogerop in de bergen geregend heeft). Er bestaat een voor Janmodaal ongekende kennismogelijkheid: een toeschouwerschap waarin de actie van waarnemen (bepalen, benoemen, vergelijken, beoordelen enz.) en de rede worden overschreden. Het pure Feit van Waarnemen openbaart een Waarheid die niet in het bereik ligt van de vertrouwde kennismogelijkheden. Gericht op een bepaald onderwerp openbaart het Feit van Waarnemen specifieke kennis, waarvan in de Yoga Soetra meerdere voorbeelden worden gegeven. Gericht op Nabhi (de zonnevlecht) geeft het Feit van Waarnemen alle geheimen prijs over de werking van het lichaam. Door intuïtie is Aayoerveda (de traditionele Indiase geneeskunst, letterlijk de Veda of kennis van Aayoes of het leven) ontstaan.

Moreel bewustzijn

Voor zelfvervreemde mensen die met andere woorden het contact verloren zijn met de universele Bron van het denken (Bewustzijn), bestaat moraliteit uit het naleven van regels, normen en principes of uit dingen om te doen. Voor de mens die alle zelf-vervreemding overstijgt en gevestigd is in zijn Bron, heeft moraliteit een existentieel en metafysisch karakter (8e les). Voor hem is moraliteit geen gedrag maar een Eenheidsbeleving die hij IS en waaruit niets anders voortkomt dan een spontaniteit die Eenheid schept. Ook voor een beginner in Yoga zijn er regels. Die regels zijn niet het product van zelfvervreemde geesten, maar van Eenheidsbelevers die het pad kennen om de Eenheid te herstellen. De belangrijkste regel is een waarnemen (zien, luisteren ...), een denken en een gedrag zonder geweld.

Cryptisch

Sommige Yogateksten worden geacht cryptisch te zijn of een geheim te verbergen. Op het eerste gezicht zien vele Yogateksten er cryptisch uit, maar voor wie Yoga IS, zijn ze zo helder als het maar kan. De verklaring is dat Yoga uiteindelijk maar begrepen wordt door de praktijk van Yoga. De waarheid van Yogateksten moet en kan men enkel ontdekken IN zichzelf.

Iedereen doet hard zijn best om zich in te passen in de sociale norm. Als daar één mens in slaagde zou hij dan meevallen ?


Deze slogan vond ik in een standje over homofilie. In mijn gevoel heeft hij zeer algemene betekenis: zelfvervreemding, een imago, doen alsof enz., weg ermee! Je valt best mee als je bent wat je bent.

klik