The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

 

   2e LES   

 

GEZONDHEID

HET LEVEN ?

Het protoplasma en de cellen zijn de grondstof en de bouwstenen waaruit alles wat leeft is opgebouwd.

Biologen noemen het protoplasma de "levensstof", omdat het bijzonder actief en ingewikkeld is en een adembenemend aantal functies vervult. Het gelijkt veel op een grote organisatie, een bedrijf bij voorbeeld, waarin alle afdelingen, mensen en machines verschillende functies uitoefenen.

Wat zich in het protoplasma afspeelt is onzichtbaar, zelfs voor een elektronenmicroscoop, die gemakkelijk 200.000 maal vergroot. Enkel met fotografische vergrotingen van wat zo'n microscoop onthult, komt men aan meer dan 1.000.000 en geven menselijke cellen en protoplasma enkele van hun geheimen prijs.

MARSMANNETJES

Een biologe vertelde me dat een menselijke cel best te vergelijken is met Aalst, gezien van uit een ruimtetuig. Onzichtbaar, zelfs geen stip. En toch weten we dat elke cel van ons lichaam meer functies vervult dan alles wat in Aalst reilt en zeilt...

Onderzoekers die een menselijke cel zichtbaar maken, zijn dus te vergelijken met marsmannetjes die landen in een of andere Aalsterse straat, er zich de ogen de kost geven en er tussen allerlei dingen verbanden proberen te leggen: boetiekjes en de kleren waarin de mensen rondlopen, een voedingswinkel en een restaurant en noem maar op. De marsmannetjes zien iets, leggen een paar verbanden en menen iets te begrijpen, maar het is duidelijk dat de samenhang van het hele gebeuren hen volkomen ontgaat. Ze zien de buitenkant van de dingen -niet hun intenties -zoals de geleerde kikkers in het verhaal van een Swami.

GELEERDE KIKKERS

Rond het Indiaas parlement werden vijvers aangelegd. Daarin leefden kikkers en sommige onder hen waren geleerden, die met verrekijkers het parlement observeerden.

Veel geduld leidde hen tot de ontdekking van een wet: het parlement is een ding dat vijf dagen in de week mensen aantrekt en twee dagen in de week mensen afstoot...

Met het parlementair reces keken de kikkers verbijsterd toe: hun wet viel in het water. Het parlement trok niet aan en stootte niet af en de mensen die er kwamen en gingen hadden beslist veel meer in hun mars dan de geleerde kikkers aan de buitenkant konden zien.

FOUT

Kijkend door ingenieuze instrumenten maken de biologen, onze geleerde kikkers, precies dezelfde fout en kwamen tot het besluit dat het protoplasma een LEVENDE stof is, die uit zichzelf het leven en de intelligentie schept, die zo overduidelijk aanwezig zijn in een onvoorstelbaar ingewikkeld samenspel van allerlei elementen die samen een mens vormen.

Hun visie klinkt goed, maar de Yogis, die met het oog van de intuïtie de dingen aan de binnenkant leerden bekijken, ontdekten duizenden jaren geleden dat alles waaruit het lichaam is opgebouwd enkel de hardware, het bouwelement, is. Het protoplasma en de cellen zijn enkel het medium van het leven. Het leven is PRAANA (levensenergie). ontstaan uit het BEWUSTZIJN dat erachter staat. "LEVENDE STOF" is dus de grootste van alle tegenspraken.

AAN DE BUITENKANT GEZIEN

De biologen trekken dus al te voorbarige besluiten. Maar ook daaruit valt iets te leren.

Aan de buitenkant gezien is het protoplasma een chemisch samenspel van ontelbare moleculen, elk met een eigen functie, die berekend is op het geheel van de cel, zoals radertjes in een machine. De moleculen zijn op hun beurt een samenspel van atomen, die overigens bestaan uit deeltjes, met snelheden die worden berekend in miljoensten van een seconde.

In elke cel ontdekten de geleerden vele gestalten, zoals de celkern, de organoïden, het centrosoom, de microsomen, de centriolen, de chromosomen, de genen en noem maar op. De geleerden zien verbanden zoals de marsmannetjes en, voorbarig zoals de kikkers, verklaren ze alles chemisch. Een aan de basis liggende intelligentie is er voor hen blijkbaar niet nodig om dat wonderbaar samenspel, het leven te verklaren.

Toch hebben zij heel wat verdiensten. Tot hun belangrijkste ontdekkingen behoren de nucleïnezuren, RNA en DNA, die als belangrijke bestanddelen van de cellen nodig zijn voor de celgroei en het doorgeven van erfelijke informatie.

RNA-DNA

Een verminderde productie van RNA-DNA leidt snel tot veroudering, geheugenverlies, depressie en, volgens sommigen, tot kanker.

Een biologe vertelde me dat RNA en DNA middelen zijn om de cellen hun geheugen (!) terug te geven. Kanker wordt wel eens beschouwd als het geheugenverlies van een cel, die, zich haar functie niet herinnerend, in het wilde weg gaat woekeren. Meldenswaardig in dat verband is dat de Yogis -en beroemde dokters zoals Moerman en Vogel- een geheugenverlies tot in de cellen beschouwen als een abnormaal verlies van Praana (levensenergie), wat onder meer het resultaat is van stress en zelfvervreemding. Zij zouden niet alleen DNA en RNA voorschrijven, maar ook wat spiritualiteit en Praanaopwekkende oefeningen.

RNA en RDA worden toegediend per injectie, maar ze bestaan ook in andere vormen.

In een dieetwinkel vond ik "RNA-DNA, Number One in Naturalness" van de gerenomeerde Engelse firma Essentials Organics.

Persoonlijk was ik getuige van enkele opzienbarende genezingen, onder meer van een zogezegd ongeneeslijke leverkwaal en van vergaande dementie of algehele aftakeling.

Alle oudere mensen zullen baat hebben bij een af en toe herhaalde RNA-DNA-kuur, maar inderdaad niet zonder wat spiritualiteit en levengevende Yogaoefeningen.

Dokter Benjamin Frank, auteur van "Nucleic Acid Therapy in Aging and Degenerative Disease", schrijft alvast dat vele patiënten er vele jaren mee verjongen.

Meldenswaardig is dat nucleïnezuren (RNA-DNA) vooral voorkomen in gist, zemelen, tarwekiemen, spinazie, haver, paddestoelen, asperges en uien en dat de RNA-DNA -productie maar optimaal is als er voldoende opname is van vitamines A, E, pyridoxine, foliumzuur, B12 en choline. Een bekend dokter die RNA-DNA voorschrijft, geeft daarom de raad er ook OMEGA van dezelfde Engelse firma bij te nemen.

OMEGA is een samenstelling van 12 vitamines, 72 mineralen en spoorelementen, 21 kruiden en 51 natuurlijke elementen. DNA-RNA en OMEGA zijn te verkrijgen in reformzaken. Ze zijn duur, maar beslist hun geld waard.

DE YOGIS

Ontdekkingen zoals RNA-DNA, vitamines, hormonen enz. zijn inderdaad een verdienste. De geleerde kikkers zijn dan ook fier als een gieter en voelen zich de Schepper gelijk bij de gedachte dat ze genetisch materiaal kunnen manipuleren. Dromen van Uebermenschen, het kankerverwekkend hormoon DES, de hormonenzwendel en vele andere nare dingen zijn de keerzijde van de medaille.

De Yogis kijken daar overigens weinig naar op en braken met de geleerde kikker- en marsmannetjesmentaliteit. De wetenschap maakt meer kapot dan ze goedmaakt en heeft nog nooit één levensvraag opgelost.

Op basis van intuïtieve ontdekkingen noemden de oude wijzen het lichaam Annamaya of gemaakt (Maya) van voedsel (Anna). Het lichaam is niets anders dan voedsel of de hardware van het leven.

Ook voedsel bestaat uit protoplasma en even wondere cellen als die van het menselijk lichaam. Ervaringsgericht onderzoek leverde het besluit op dat de kwaliteit van ons voedsel veel belangrijker is dan de wetenschap vermoedt. Voedsel is zowel een medicijn als een bron van talloze kwalen. Op grond van dat inzicht werd dan ook een Yogadieetleer ontwikkeld, die, zoals alles in Yoga, steunt op heel eenvoudige principes waar we later op terugkomen. De Westerse dieetleer, die in zijn kinderschoenen staat, is het resultaat van denken in termen van chemie; de Yogadieetleer is gebaseerd op een diepgaande kennis van de mens en de samenhang van de natuur.

De Yogis ontdekten onder andere dat het protoplasma van planten, groenten, granen, nootjes, vruchten enz. veel waardevoller is dan dierlijk protoplasma. omdat het onder meer de energie van de zon draagt, die bij voorbeeld in de oude leshopanishad "Voedster" wordt genoemd. Dierlijk voedsel is derdehandse energie.

Keiharde bewijzen van de zienswijze van de Yogis bestaan inmiddels. Een geneesheer, een discipel van Swami Satchidananda, deed in Amerika een uitgebreid onderzoek naar het effect van vegetarische voeding, Yogaoefeningen en meditatie op ongeneeslijke, onopereerbaar geachte coronaire hartkwalen. Zijn medisch rapport "Stress, diet and your heart" maakt furore in Amerika. Het bewijst dat Yogis kikkers noch marsmannetjes zijn en dat hun visie hartversterkende resultaten oplevert. Het rapport bewijst het: Yogadieet, Yogaoefeningen en Yogameditatie doen wonderen.

De Yogavisie houdt overigens geen ontluistering in van de mens en de natuur, die men kan manipuleren. Ze geeft de mens en de natuur een ziel. De natuur is, in een ware Yogablik, iets ontzagwekkends, iets waarin men omzichtig en nederig leeft en ademt.

klik