The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

OEFENING

Eens je enig inzicht krijgt in de interne administratie van het lichaam, zul je je lichaam op een nieuwe manier ervaren, niet met eigenliefde natuurlijk, aangezien het tot de natuur behoort, niet met ideeën, gedachten en concepten, wel met een ervaringsgerichte, receptieve of ontvankelijke, keusloze en altijd aanvaardende verwondering en TOESCHOUWERSCHAP.

Met de kennis van deze les en dat TOESCHOUWERSCHAP kunnen we ons oefenschema verrijken met een van de belangrijkste Yogaoefeningen. waar we in de volgende les grondig en met een aantal variaties op ingaan. Inmiddels kun je wat experimenteren. Vóór het OM-zingen (zie 1e les ) kun je, ontspannen zittend, stilaan leren de Chakras en eventueel andere vitale centra van intelligente energie aan te raken met een Toeschouwerschap dat we eerder de Gever van Praana (energie) noemden.

Zit dus rechtop en voel dat het lichaam gedragen wordt door de aarde. Dat is meditatie op één element waardoor de geest en het zenuwstelsel gaandeweg een kwaliteit van rust of niet-doenerschap bezitten en waardoor het anders altijd oordelende intellect een meer keusloze toeschouwer wordt. Je blijft je overigens even bewust van de rustig vloeiende adem tot er genoeg vrede in je is om met louter Toeschouwerschap de Chakras en vitale centra (zie tekening in de vorige les) aan te raken, terwijl er in gedachten 3 à 4 maal de naam van wordt herhaald : Moelaadhaara, Svaadhisthaana, Manipoera. Anaahata, Vishoeddha, Naasikaagra. Broemadya, Sahasaara, Bindoe, Aagnyaa, Vishoeddha. Anaahata. Manipoera, Svaadhishthaana en Moelaadhaara. Je kunt dat 5 maal herhalen. In de mate dat er toeschouwerschap of pure waakzaamheid is en dat de "ik doe"-gedachte verdwijnt, is het noemen van die centra (de naam en de genoemde zijn één!) een aanraking van het Praanagevende Aatman (Zelf). Dat is Zijn wonder dat het innerlijke stuurapparaat zijn oorspronkelijke intelligentie en functie teruggeeft. Onderschat die oefening niet en maak er beslist tijd voor. Het hormonale systeem reageert er zo dankbaar op dat vele Yogis beweren dat je er in een jaar, in combinatie met een evenwichtig oefenschema. vijf jonger door wordt. Die oefening is overigens de noodzakelijke ondersteuning van de behandeling van stress en alle psychische kwalen.

Ook in diepe ontspanning kun je die oefening doen!

Voor de rest blijft het oefenschema volkomen gelijk. Beoefen het dagelijks, steeds met meer inzicht. Lees af en toe de ondertitels van de foto's van Aasanas en Kriyaas in de Bhagavad Gietaa (blz. 91 tot 128). In de mate dat je je die benadering stilaan eigen maakt is het succes beslist verzekerd. Vrij ademen, ontspannen gerekt zijn en je verheffen tot de Toeschouwer, die het lichaam en alle innerlijke gewaarwordingen louter als ervaringen ziet. zijn de grote vuistregels die je in geen geval mag vergeten.

ZONNEGROET

Inmiddels kun je wat experimenteren met de Zonnegroet (zie tekening), waarover je heel wat toelichting vindt in de Bhagavad Gietaa, blz. 74 tot 76. Op de tekening zijn vier bewegingen omcirkeld om aan te geven dat ze de belangrijkste zijn, omdat in die bewegingen de gedragenheid van het lichaam extra kan worden ervaren. Een beginner begint en eindigt een rondje Zonnegroet met houding 1 en kan maximum met drie rondjes beginnen. Elke week wordt er een rondje meer gedaan tot men aan 12 maal komt. Dan wordt stilaan geleerd er een doorlopende beweging van te maken door telkens van houding 12 meteen over te gaan naar houding 4. Het is erg belangrijk de Zonnegroet eerst te memoriseren vooraleer hem te beoefenen en eerst de bewegingen te leren vooraleer inmiddels de met pijltjes aangegeven wijze van ademen te beoefenen.

Zonnegroet is een van de wonderbaarste oefeningen, omdat ze het natuurlijk ritme van alle innerlijke processen herstelt en alle innerlijke intelligentia bekrachtigt. De 12 bewegingen stellen de 12 manen voor in 1 Zonnecyclus en zijn het symbool van tijd, ritme, schepping enz.

De zon is het symbool van Aatman (Zelf, Bewustzijn). Zoals de zon straalt met haar eigen licht en licht IS, zo straalt Aatman met en IS intelligentie, zien, luisteren, waakzaamheid. Kavih, wat als datief voorkomt in de Mantra OM KAVAYE NAMAH, is een van de duizend Namen (zie Bhagavad Gietaa, blz. 200) en een staat van altijd aanwezig, allesomvattend en onverwoestbaar ZIEN-WAAKZAAMHEID. Zonnegroet is een veeleer moeilijke oefening, waarin niettemin een voortdurende waakzaamheid of toeschouwerschap wordt gevraagd voor de bewegingen van het lichaam en de Praana.

Zonnegroet verdrijft talloze kwalen. Ze is aerobic, omdat ze het hart en de longen dagelijks even (perfect gedoseerd!) boven hun toeren laat gaan en hardt en sterkt. Ze is een wonder! Als iedereen ze beoefende volgens de regels van de kunst, zouden heel wat dokters iets anders moeten gaan doen!

MEDITATIE

Ga rustig door. Je meditatie stelt wellicht nog niet zoveel voor, maar naarmate je je door oefening leert verheffen tot puur toeschouwerschap komt meditatie helemaal vanzelf! Je moet me overigens nog wat tijd gunnen om je gaandeweg meer inzicht te brengen, alle innerlijke geheimen te ontsluieren en wat psychologie te geven, vooraleer ik je beter kan laten begrijpen wat meditatie eigenlijk is. Nog wat geduld dus!

VOEDING

Grondig kauwen, plantaardige voeding met de nodige verscheidenheid, matig eten en af en toe eens een maaltijd overslaan of een dagje vasten (eventueel met Modifast, verkrijgbaar bij de apotheker) zijn belangrijke regels voor een goede gezondheid. Samen met een harmonisering van de werking van de endocriene klieren, zijn dat overigens de beste middelen om een optimaal lichaamsgewicht te vinden en dus slank en fit te zijn.

Eet vooral in een rustige sfeer en geniet van elke hap! Tomeloos! Ga na waarin je meest trek hebt. Noteer dat, want later zul je er iets uit leren als we een studie maken van de Goenas.

WENKEN

Leer echt wat meer te houden van het wondere ding achter je oude, onechte zelfbeeld. Geef het wat oefening, ontspanning en goede voeding. Geef het zuivere lucht om te ademen, zuivere dingen te eten en te drinken. Wees er rustig mee bezig. Een etmaal bestaat nog altijd uit 24 uur: er is tijd zat!!! Oefen overigens spelenderwijs, niet te ernstig. Het is geen karwei, maar het beste ogenblik van de dag dat je nooit meer zult willen missen. Faal je eens, herbegin dan! Geen Yoga beoefenen is jezelf bij de neus nemen.

klik