The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

OEFENING

Uit alles wat in deze les voorafgaat, is het niet moeilijk een juiste benadering en een perfect Yogapad af te leiden. Gebaseerd op de drie-eenheid die de mens is, bestaat een volwaardig Yogapad uit een drie-eenheid, namelijk Trikayoga of de Yoga bestaande uit een drievoudige benadering.

De eerste benadering heeft te maken met NARA en bestaat uit zuiveringsoefeningen, Aasanas, Kriyaas en een gezonde voeding.

De tweede benadering heeft te maken met SHAKTI en bestaat uit een aantal subtiele technieken waarin de innerlijke intelligenties, de Praanas en de Chakras, worden aangeraakt met puur toeschouwerschap.

De tweede benadering omvat ook Praanaayaama of ademhalingsoefeningen. Zelfs Aasanas en Kriyaas behoren daartoe.

Het derde aspect van Trikayoga heeft te maken met SIVA. De benadering bestaat uit het offer (zie hoofdstuk IV van de Bhagavad Gietaa) en meditatie. En aangezien Siva drie aangezichten heeft, zijn er ook drie meditaties: Adhyaatmika-, Adhibhautika- en Adhidaivikameditatie. Die meditaties beogen het afleggen van het onware zelfbeeld en het realiseren van SIVA in drie stadia:

Prakaasha, Vimarsa en Samsraya (zie inleiding deze les). Het onware zelfbeeld afleggen vraagt een grondige kennis ervan. Daarvoor zullen we een beroep doen zowel op de Yogapsychologie als op de Westerse psychologie.

Je hebt het begrepen, de vorige lessen waren een voorbereiding op deze les: deze les is de beste oriëntatie die in je Yogabeoefening spoedig een doorbraak brengt.

We bekeken en beoefenen een aantal Aasanas en de Zonnegroet. Ga daar rustig mee door. In de tweede les beschreven we een subtiele oefening, die te maken heeft met Shakti. Daarover maakte ik een tekening met bijkomende informatie. Memoriseer deze informatie, want ze zal je in een van de volgende lessen van pas komen.

MEDITATIE

Ga rustig door met je meditatie. In de komende lessen ontsluieren we er alle geheimen van. De beste voorbereiding is het veelvuldig lezen van deze lessen, het proberen er de draad in te vinden en je gezichtsveld zodoende te verruimen.

VOEDING

De belangrijkste regels zijn:

1. Eet weinig of geen dierlijk voedsel, omdat dit teveel eiwitten en verzadigde vetten bevat. Hoe minder vlees en zuivelproducten hoe beter. Eet desnoods een weinig magere vis af en toe.

2. Die omschakeling gaat liefst gepaard met het kiezen van plantaardig eiwitrijk voedsel: volle graanproducten, peulvruchten (niet overdrijven) en noten. Noten bevatten vetten van een veel betere kwaliteit dan dierlijke vetten.

3. Vermijd geraffineerde suikers, ook in de vorm van frisdranken, koekjes, gebakjes enz.

4. Gebruik weinig zout. Gebruik enkel ongeraffineerd zeezout.

5. Wees bijzonder matig met alcoholhoudende dranken.

6. Neem enkel geneesmiddelen als het noodzakelijk is en zoek in dat geval zelfs naar niet-toxische alternatieven.

7. Eet dagelijks wat verse biologisch geteelde groenten.

8. Laat volwaardige ongeraffineerde granen het hoofdbestanddeel van je voeding uitmaken.

9. Eet inlands fruit van het seizoen.

10. Kook met plantaardige olie. Eet weinig boter; vervang ze desnoods door een goede plantaardige margarine.

11. Overdrijf niet met koffie of thee.

12. Gebruik in dat alles je gezond verstand en maak er vooral geen obsessie van.

WENKEN

Vele mensen denken dat Yoga voor Oosterlingen is. Niets is minder waar. Wij Westerlingen hebben er veel meer behoefte aan, omdat primaire ziekten veel meer voorkomen in onze cultuur dan in de Oosterse culturen, waar secundaire ziekten veel talrijker zijn. Het Oosten heeft meer dokters nodig, wij meer Yoga.

De grondleggers van Yoga stonden overigens boven het gangbaar begrip cultuur dat, aldus Freud, het product is van het "ICH". In Yoga gaat het om feiten en om een fundamentele waarheid die men, als men het kaf van het koren weet te scheiden, terugvindt in de wortels van alle culturen.

Hoe dan ook, Westerlingen en Oosterlingen hebben hetzelfde zenuwstelsel, dezelfde endocriene klieren en dezelfde Praanas en Chakras. Ze leven met hetzelfde verdrongen Oedipuscomplex (later meer daarover) en hebben, aldus Jung, zelfs hetzelfde gemeenschappelijk onderbewustzijn met dezelfde archetypen of oersymbolen.

Zelfs wat ik in de inleiding van deze les schreef is terug te vinden in zowat alle culturen. In de culturen waar men de Werkelijkheid niet in de hemel of aan het begin van de tijd, maar Hier en Nu in het hart van de mensen ziet en waar men er geen zondagszaak van maakt, zijn er weinig of geen essentiële ziekten. Bij ons zijn zowat 60% van de mensen min of meer depressief!

Ik ga bewust zeer diep op Yoga in, omdat ik bij ervaring weet dat de enige oplossing voor alle essentiële kwalen daarin ligt. Vele mensen die zich goed voelen in hun huid (?), blijven meestal hangen in een oefening af en toe. Aan die mensen zeg ik -Swami Sivananda wijdde er het leeuwenaandeel van zijn werk aan!- in hun dagelijkse handel en wandel niet te sollen met de Werkelijkheid. Je medemensen zien als jezelf en minstens een vaag beeld hebben van de grote samenhang van alle dingen in Siva, is de grote regel die ook zij, zonder zichzelf en hun relaties schade te berokkenen, niet veronachtzamen als ze hun schizofrenie niet pathologisch willen maken.

klik