The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

Ga zitten in KLEERMAKERSHOUDING, de wervelkolom ontspannen rechtop. Laat de blik enkele minuten rusten op het witte vierkant. dat een oersymbool is van het Zelf (Bewustzijn). In "Duizend Namen van de Aldoordringende Werkelijkheid" wordt het Zelf trouwens Chatoerasrah of Vierkant genoemd. Het vierkant is een beeld met een geheimzinnige kracht, dat je terugwerpt op je Zelf (Bewustzijn of het Feit van keusloos en inspanningloos Ervaren, Luisteren of Zien).

Dan zing je driemaal OM, bewust van dat nieuwe Ervaren (zie Kijk op Yoga, blz. 155).

Dan pas ben je klaar voor Aasanas (Yogahoudingen).

SFINXHOUDING

Lig op de buik. de handen onder de schouders, de benen samen. Adem rustig en diep uit met een gevoel van ontspanning. Hef met een rustige inademing het hoofd en de romp van de grond en steun op de voorarmen, die je naar voren laat glijden tot de opperarmen loodrecht op de grond staan.

Maak dan de adem vrij door de keel en de buik te ontspannen, waarbij de adem innerlijk wat hol gaat klinken. Blijf in de houding zolang het met gemak gaat. Na de eerste week kun je die houding een paar maal herhalen.

Wees in die houding eerst rustig bewust van de buik die beweegt door de ademhaling.

Bekijk dan het lichaam (niet de vorm. Maar de innerlijke ervaring ervan) en de totaliteit van de ervaringen als een DING. Dat laat het lichaam, het denken enz. over aan hun eigen intelligentie. Daarin ligt het geheim. De Sfinxhouding bekrachtigt de Chakras, het spijsverteringsvuur en de bijnieren. De doorbloeding in de nieren en andere organen in de buik verbetert aanzienlijk. De houding bestrijdt overigens vrouwenkwalen en wekt de vitaliteit. Op mentaal vlak geeft ze je iets van de stille kracht van de sfinx. In de mate dat je je verheft tot toeschouwerschap is er de Praanadah (Schenker van de levenskracht), die overvloedig levenskracht schenkt.

VOORWAARTSE BUIGING

Sta ontspannen rechtop, het lichaam gedragen, zoals in Berghouding, maar met de voeten samen. Buig met een enigszins gestrekte wervelkolom voorover terwijl je rustig en diep uitademt. Ontspan de rug zodra je niet meer dieper kunt. Laat ook het hoofd hangen. Plaats de handen op de benen. Deze houding moet volkomen gemakkelijk en onbeweeglijk zijn. De adem vrij! In toeschouwerschap!

Houd de houding 15 tot 20 tellen vol. Herhaal ze driemaal. Elke dag kun je de tijd enkele seconden opdrijven. Alles samen nooit meer dan 3 minuten.

Als je terugkomt uit de houding beleef je even de gedragenheid van het lichaam en het rustvolle toeschouwerschap dat zich daarin vanzelf ontplooit. Weg met Napoleon. Laat dat wondere ding erachter zijn wat het is en ervaar het keusloos in een diepe, diepe aanvaarding!

Ook die houding bekrachtigt de vitale centra. Het wonder ervan ontdek je zelf, door het beleven ervan.

BALANSHOUDING

Balanshouding heeft onder meer de bedoeling de buikspieren te versterken en de vorm van de borstkas te verbeteren, wat meestal hard nodig is om voorbereid te zijn op de volgende lessen.

Lig op de rug. Steek de vingers onder de dijen. net voorbij de billen en hef, steunend op de ellebogen, het hoofd en de romp zo hoog mogelijk van de grond. Kijk naar de voeten en hef die een tiental centimeter van de grond. Blijf onbeweeglijk en adem rustig.

Zolang je met gemak kunt.

Herhaal de houding een paar maal en hef de voeten telkens iets hoger. Als de houding in het begin te moeilijk is. kun je de benen gekruist houden, zoals in de Kleermakerszit.

Na elke Balanshouding blijf je even rustig liggen ontspannen.

LIJKHOUDING

Na je oefeningen is het nodig dat je minstens 5 tot 10 minuten ontspant. Leer dat in de Bhagavad Gietaa, blz. 80. of in onze andere publicaties.

klik