The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

SCHRIJF

De respons komt los. Vele vragen werden in deze les al beantwoord. Kun je leven zonder dierlijke eiwitten en vetten, vraagt een lezer.

Ja, natuurlijk, miljoenen mensen doen het, op melkproducten (matig) na. Dat is geen probleem als je ongeraffineerde, natuurlijke, plantaardige producten eet.

Macrobioten zeggen dat melk slecht is.

Is dat zo? In India zijn er heel wat mensen, Doedhadhaahs genoemd, die uitsluitend leven op melk en merkwaardig gezond zijn.

Melk is slecht voor mensen die andere dierlijke vetten en eiwitten en veel suiker eten.

In dat geval heeft melk een slijmvormend effect.

Helpt edelsteen therapie b.v. bij maagpijn, vraagt een andere lezer. De edelsteentherapie is in de Aayoerveda (de traditionele Indiase geneeskunst) goed gekend. Edelstenen worden op verschillende manieren aangewend. Tegen maagkwalen wordt meestal heliotroop voorgeschreven. Amethist is een gegeerde steen voor Yogis, omdat hij bijdraagt tot rust en verinnerlijking.

Als je maagpijn hebt, die niet verdwijnt met goed kauwen, ontspanning, wat oefening en een maagsparend dieet, kun je best je maag eens laten bekijken door een internist. Naarmate deze cursus vordert en je stilaan in staat bent om de alomtegenwoordige verslaving aan stress te doorbreken, zullen maagkwalen, oorspronkelijk met wat medische ondersteuning voorgoed verdwijnen.

Is ignatia goed voor mijn depressie? Dergelijke vragen kun je best stellen aan een homeopaat. In een homeopathische verdunning (30K b.v.) heeft ignatia een brede werking.

Sombere gedachten, depressie, het gevoel een krop in de keel te hebben en de neiging om alles tegen te spreken zijn enkele van die symptomen die verwijzen naar ignatia...

Zonnegroet, Aasanas. Praanaayaama, ontspanning, wat meditatie, tot meer inzicht komen in jezelf, gezond eten en dikwijls een frisse neus halen enz. zijn de echte middelen, die we in deze cursus ten overvloede aanreiken.

Moet ik elke dag dezelfde oefeningen doen? Ja. Dat lijkt wat eentonig, maar naarmate er enige verdieping komt smelt de verveling als sneeuw voor de zon. Een Aasana geeft een optimaal effect na 6 maand dagelijkse beoefening. Alles kost zijn prijs, dat begrijp je toch?

Iemand schrijft me: "Gezocht een Yogi met simplistische opvattingen, die moeilijk waar te maken zijn..." Dank je voor het compliment. Maar wacht nog enkele lessen vooraleer je je een oordeel vormt. Yoga is eenvoudig en daarom voor ingewikkelde geesten moeilijk te vatten. Kom rustig bij mijn simplistisch verbond. Het zal je goed doen.

Vele brieven werden persoonlijk beantwoord en altijd voor 100% vertrouwelijk behandeld.

Tot volgende maand. Dan bestuderen we de oude Yoga-indeling van ziekten. We zullen daar heel wat nuttige en praktische besluiten uit trekken en zullen stilaan een goed inzicht krijgen in het aanbod van Yoga.

ONZE YOGALESSEN ZIJN

    DE PRAKTISCHE TOEPASSING    

VAN WAT JE HIER LEEST

LEZERS VRAGEN

Ik begreep dat zich bewust zijn van de Chakras belangrijk is voor de goede werking van de endocriene klieren. Het probleem is dat ik die Chakras helemaal niet kan aanvoelen en dat mijn pogingen daartoe me zenuwachtig maken.

Je bewust zijn van de Chakras is inderdaad bijzonder belangrijk. Het is helemaal geen probleem als je de Chakras niet aanvoelt. Zit perfect rechtop en toch ontspannen. Realiseer het feit dat het lichaam gedragen wordt door de aarde. In gedragenheid kun je vrijwillig je bezig zijn, je zoeken, je willen enz. loslaten en opbaart er zich een waakzaamheid die het lichaam ervaart ALS EEN ERVARING, zonder mentale beelden. Nadat je de plaats van de Chakras vanbuiten geleerd hebt, volstaat het in gedragenheid en rustvolle waakzaamheid de namen van de Chakras in gedachten te herhalen en de klank ervan te plaatsen in de punten waar, volgens de tekening in de 2e les, de Chakras aanwezig zijn. In de 5e les vind je de oersymbolen van de elementen in de Chakras, waarmee je de Chakras toch kunt visualiseren. Op dat niveau is elke inspanning tegengesteld aan Yoga. Rustvol toe schouwer schap is de boodschap! In de 9e les vind je een Mantra waarmee het feit van Zien wordt geopenbaard. Het af en toe herhalen van die Mantra tijdens het zich bewust zijn van de Chakras zal je helpen!

Wat betekent OM en wat is de zin van OM-zingen ?

Over OM kan ik een boek schrijven, maar wat je oefening betreft, volstaat het te weten dat OM de verklanking is van de Werkelijkheid (als Prakaasha, Vimarsa en Samsraya -zie 4e les). OM schept eerst Prakaasha, letterlijk een luister of een waakzaamheid, die zich hier en nu bewust is van de totaliteit van ervaring. Prakaasha is het Feit van Zien-Luisteren. Prakaasha is Liefde die accepteert, omvat en niet de nood voelt om dingen te veranderen.

OM bestaat uit drie klanken A-OE-M die aanvaarding en vrede scheppen, de levensenergie opwaarts richten en (met de zoemklank M) helende nectar doen vloeien uit Sahasraara. Het bewijs van de taart ligt in het eten van de taart: oefen en ontdek !

klik