The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

OEFENING

We oefenen bijna een half jaar, de tijd die nodig is om met aasanas een diepgaand effect te bereiken. Wie dagelijks oefende is daar rotsvast van overtuigd. Wie niet oefende, moet er beslist mee beginnen, in het besef dat een steeds diepgaander inzicht een domme karwei verandert in een steeds diepere, helende zelfbeleving. Een cheque met veel nullen erop is waardeloos, tenzij er een ander cijfer vóór staat. Zo ook is het leven ijdel en zinloos, tenzij je je oorspronkelijkheid zoekt en je doodsdrift richt op je schizofrene zelfbeeld. Deze maand krijg je een huiswerk mee: bestudeer deze les en probeer uit deze les ZELF de middelen te puren om het Oedipuscomplex te doorbreken. In de volgende lessen doen we dat samen.

VOEDING

De Gietaa zegt in XV 9: "Hij (het Zelf) zit het oor, het oog, de smaak, de tastzin en de reuk voor, en ook de geest, en geniet de objecten van de zintuigen." XV 14:"Als het vuur Vaishvaanara (het offervuur: hier het vuur van de spijsvertering) verblijf Ik (als Shakti) in het lichaam van levende wezens en, verenigd met Praana en Apaana, verteer ik het viervoudig voedsel." In De Duizend Namen lees je
Bhojanam: Hij (het Zelf) is voedsel.
Bhoktaa: Hij ervaart.
Sandimaam: Hij is de genieter.
Vardhanah: Hij voedt en onderhoudt de hele schepping.
Praanah: Hij zet alle organen tot actie aan.
Sharierabhoetabhrit: Hij onderhoudt en voedt de elementen waaruit het lichaam is samengesteld.
Vaajasanah: Hij is de gever van alle voedsel.
Annam: Hijzelf is het voedsel, de hele natuur is Zijn lichaam.
Annaadah: Hij is de eter van het voedsel.
Het lezen van die verzen en namen bevat de geheimen om van eten een offer of een diepgaande meditatie te maken. Dat is de beste RNA-DNA, de beste vitamine, het beste enzym...

WENKEN

Yoga is zijn als een kind: een hart zonder oordeel en een allesomvattende blik, zonder vergelijken, verwerven, behouden enz. In het vel kruipen van een baby is maar een mentaal spelletje, maar het heelt.

SCHRIJF

In deze les kreeg je huiswerk. Stuur je het me toe? Deze les werd driemaal herschreven, dank zij de feed-back die ik van vele lezers ontvang en die de lessen boeiender en diepgaander maakt.
Mijn adres: Siva, Abeelstraat 19, B-9300 Aalst, België.


Openbaar U Siva en verdrijf, zoals Aadyaa Nityaa (l) de duisternis, alle onwetendheid en zelfvervreemding ontstaan uit het ik.
(1) Adyaa Nityaa: de volle maan, symbool van Goeroe.
Openbaar U Siva als Doetie (4) die, bij het verwijlen op uw lotusvoeten, alle angst en eenzaamheid verdrijft.
(4) Doetie: de halve maan, een innerlijke Shakti, die angst verdrijft, voorspoed geeft en alle begeerten vervult.
Openbaar U Siva als drager van de dansende koningsslang die waakzaamheid wekt in het hart van Yogis.
Openbaar U Siva als Soerya (2) in mijn hart, de Luister van Zien en Luisteren stralend van hemel tot aarde.
(2) Soerya: de zon.
Openbaar U Siva als het offervuur, waarin lust verbrandt en, als een feniks uit zijn as, oprijst als Tederheid en Liefde.
Openbaar U Siva als de drager van Bhagamaalinie Nityaa (3) die, zoeter dan een ontluikende lotus, Uzelf als Zien bekoort.
(3) Bhagamaalinie Nityaa: de wassende maan, symbool van Siva's charme.
Openbaar U Siva als Kaamadeva (5) die door zijn betoverende Liefde alle begeerten doet smelten als sneeuw voor de zon.
(5) Kaamadeva : Siva, de Heer van de Liefde. Siva is in wezen allesomvattende, al doordringende en alleszijnde Liefde.
Openbaar U Siva als het Zelf van alle Yogis, dat nooit van U gescheiden, voldaanheid vindt en minnespeelt met Kaameshvarie Nityaa (6).
(6) Kaameshvarie Nityaa : de maanloze nacht, symbool van de Natuur bedekt door Liefde die alle begeerten vervult.
Openbaar U Kaamadeva als het Zelf, dat, als Zaligheid verwijlend op Zaligheid, licht werpt op zichzelf.
klik