The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 2

Siva

YOGA OP MUZIEK

Narayana

Uitgegeven ter gelegenheid van het
25 jarig bestaan
van
Yoga Vedanta Aalst vzw
afdeling van The Divine Life Society

Les 10
Les 11
Les 12
Les 13
Les 14
Les 15
Les 16
Les 17
Les 18
Les 19
Les 20
Les 21
Les 22
Les 23
Les 24
Les 25

Yoga op Muziek 1
Yoga op Muziek 2
Yoga op Muziek 3
Yoga op Muziek 4
Yoga op Muziek 5
Yoga op Muziek 6

 

Les 10
Gheranda Samhita
HOOFDSTUK l
SHODHANAM of ZUIVERHEID
Zuivering van annamayakosha

 

Les 11
AAYOERVEDA IN EEN NOTENDOP
De vijf elementen
De drie doshas
Vaata
PRAANA
APAANA
VYAANA
OEDAANA
SAMAANA
Pitta (gal)
Kapha (slijm)
De zeven dhaatoes
De malas
WENKEN VOOR NAZOMER EN HERFST
BELANGRIJKST!

 

Les 12
HOE GEZOND EN PSYCHISCH EVENWICHTIG BEN JE EIGENLIJK?
De Malas
De Dhaatoes

 

Les 13
De drie doshas
Hoe zit het met JOUW doshas?
Kenmerken van de doshas

 

Les 14
PRAANAMAYAKOSHA
MANOMAYAKOSHA
VIGNYAANAMAYAKOSHA of TEJOMAYAKOSHA
AANANDAMAYAKOSHA
SHAT KARMAS of ZES ZUIVERINGSOEFENINGEN
DHAUTI (wassen)
Vaatasaara dhauti
Vaarisaara dhauti
BHOEJANGA KRIYAA
TADAASANA KRIYAA
KATI CHAKRA KRIYAA
OEDARAKARSHANA KRIYAA
Vahnisaara dhauti
Bahishkrita dhauti
Danta dhauti
Danta moela dhauti
Jihva moela dhauti
Karna dhauti
Kapaala randhra
Hrid dhauti - Vamana dhauti
Moela shodhanam
Winteradvies

 

Les 15
GHATASTA YOGA, EEN VERHELDERENDE NAAM
ROT OP MET JE FILOSOFIE...
PSYCHOSYNTHESE, DE NIEUWE RAGE
HERHALING
BASTI
Jala basti
Shoeshka of sthal basti
EEN TOEMAATJE

 

Les 16
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6

 

Les 17
VERNIEUWING
SAMENVATTEN
DE ZES ZUIVERINGSOEFENINGEN
NETI KARMA
Jal neti
Soetra neti
LAULIKI KARMA
TRAAKATA
KAPAALABHAATI
Vatkram
Vyoetkram
Shietkram

 

Les 18
AASANAS
De vrije uitdrukking van Praana
Aasanas, het wegnemen van hindernissen
MEDITATIESHLOKA:
MANTRAS:
SOERYA NAMASKAAR
Een wonder
Parasoeryameditatie

 

Les 19
AASANA
De Filosofie van Aasana
De Psychologie van Aasana
De Praktijk van Aasana
Wat de Hatha Yogaschriften erover zeggen
Gheranda Samhitaa
Siva Samhitaa
De Zitplaats
Slot
MULTATULI

 

Les 20
AASANAS
SHAVAASANA
DE BEOEFENING VAN SHAVAASHANA
Voorbereiding
Spannen-ontspannen
Gemakkelijk liggen
De natuurlijke neiging verminderen
Doe vervolgens hetzelfde links.
Het offer van ademen, de tweede stap
Geschenken voor de Koning, de derde stap
Slot

 

Les 21
AASANAS
HET BEGIN
Evenwichtsoefeningen
Berghouding
Dan komt het!
Effect van Berghouding
Een houdingloze Houding

 

Les 22
Je lichaam, een medium
Ervaren en scheppen
EVENWICHT IS KRACHT!
GOEROEDEV SWAMI SIVANANDA

 

Les 23

 

Les 24
Ons leven, een groteske leugen
De groteske leugen
De Waarheid
Goedkope nonsens?
Satyam Eva Jayate, de waarheid zegeviert voorwaar.

 

Les 25
Shaktisme
Het GEHEIM
Moord en brand
Waarin ligt nu het geheim?
In de praktijk
Met dat inzicht
Jyeshtikaasana (Beste Houding)
Makaraasana (Krokodilhouding)
Sarpaasana (Slanghouding)
Shalabhaasana (Sprinkhaanhouding)
Naukaasana (Boothouding)

 

Yoga op Muziek 1
Pancha Saadhana
Onwetendheid
De waarheid is één
De wegen zijn talrijk
integrale yoga
Definities van Yoga
De vijand
Aan de Yogaboom groeien vele vruchten
EASEFUL, PEACEFUL, USEFUL

 

Yoga op Muziek 2
Hamsteren
Kleine inspanningen geven immers grote resultaten
Je echte naam
Van de redactie
Niet te vergeten
over dwaasheid
Rechts in de verdrukking

 

Yoga op Muziek 3
Song of Abhyaasa
De eerste strofe
De tweede strofe
Een arme jood
Ashtaanga Yoga
de eerste van de vijf Yamas
De tweede Yama is Satya
De derde Yama is Brahmacharya
De Niyamas
de Yamas en de Niyamas
De derde trede is Aasana
De vierde trede is Praanaayaama
De volgende trede Pratyaahaara
De volgende trede is Dhaaranaa
In de volgende strofe beschrijft Goeroedev het pad van Bhakti Yoga

 

Yoga op Muziek 4
Poejaa
Je aanroept
Een methode van mentale Poejaa
De vierde strofe
De vijfde strofe
De laatste strofe

 

Yoga op Muziek 5
Song of Immortality
EEN TOESTAND VAN BUITEN ZICHZELF TE ZIJN
ALTIJD IETS OM OP TE VULLEN
In de hindoemythologie wordt God vereerd in talrijke vormen
VERKOOP JE INTELLECT, KOOP INTUÏTIE.
De Mantra heeft ook een Adhyaatmikabetekenis
EERSTE STROFE
OM
OM-zingen moet correct gebeuren
Maharshi Patanjali zegt dat OM de Naam is van God (leshvara)
ZOALS JE DENKT, ZO WORD JE
WAAROM?

 

Yoga op Muziek 6
Song of Immortality
TWEEDE STROFE
Milarepa
DERDE STROFE
VIERDE STROFE.
VIJFDE STROFE
ZESDE STROFE
Chakra
Achttien Aadhaaras of steunpunten van de energie

 

klik