The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 2

Siva

 

   16e LES   

 

Na elke les ontvang ik brieven. Van gelukkige lezers die de lessen geduldig assimileren en beoefenen. Zij schrijven dat ze met Yoga, aayoerveda en alles wat de hartenkracht "saadhaka" verhoogt, nieuwe mensen werden, verlost van oude kwalen en zorgen. Van anderen die te oppervlakkig lezen en maar wat experimenteren. Zij behalen onvoldoende resultaten. Van iemand die schreef: "Het is allemaal nep", terwijl uit zijn brief duidelijk blijkt dat hij het werkzaamste bestanddeel van Yoga grandioos over het hoofd ziet.

In het basiswerk van aayoerveda, de Charaka Samhitaa, komen bladzijden voor die in de Hatha Yogaschriften raak worden samengevat, zoals: "Zelfbewustzijn is de grootste kracht op aarde!"

Daar is een uiterst eenvoudige verklaring voor: vaatadosha, de dominantste van de drie doshas of bioregulatoren, vervult zijn functies enkel perfect "als het denken gevestigd is in zijn bron". In stress, een slecht geweten, zorgen, depressie en angst doolt vaatadosha rond als een dier gewond dooreen pijl en veroorzaakt vele kwalen. Oefeningen en smaken helpen dan wel, maar vergeleken bij "de diepe tevredenheid" die schittert in de beoefening van de essentie, zijn ze toch maar boter aan de galg. Wie zich goed wil voelen in zijn huid, kan er niet omheen.

In ziekmakende situaties is het wonder nodig dat niet het alleenrecht is van Swamis en van mensen die de spiritualiteit beoefenen om de spiritualiteit. Het wonder is ervoor iedereen, zó eenvoudig, zó natuurlijk en zó vanzelfsprekend, dat ik het kon vatten in een stripverhaal, waarin eerlijke zoekers beslist iets van zichzelf zullen herkennen. Als ze het goed verteren en echt beleven, vinden ze er een basis in waardoor ze behoren tot de echt tevreden mensen.

Dit stripverhaal is een speels intermezzo tussen de theoretische lessen, niet te ernstig en tegelijk uiterst ernstig. Wie het ter harte neemt, vindt bij de Yogaoefeningen heel wat meer baat en ondergaat, zoals Cyriel en Celestine, een echte metamorfose.

Siva

klik