The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

VII. Hatha Yoga.

1. Hatha betekent : zich hardnekkig oefenen tot men zijn doel bereikt. Hatha wil zeggen : vereniging van Zon (positief) en Maan (negatief), vereniging van de Praana en Apaana Vaayoes (op- en neerwaarts werkende lichaamsenergieŽn).

2. Hatha Yoga houdt zich bezig met het lichaam en de Praana. Hij helpt ze beheersen door middel van Aasanas en Praanaayaama.

3. Hatha Yoga is geen doel op zichzelf. De meditatie helpt je Samaadhi of bovenbewustzijn te bereiken.

4. De beoefening van Hatha Yoga wekt de Koendalinie Shakti op, die sluimert in de Moelaadhaara Chakra.

5. Er zijn zes Chakras of lotussen in het lichaam : Moelaadhaara (nabij de anus), Svaadhishthaana (boven de Moeladhara), Manipoera (ter hoogte van de navel), Anaahata (ter hoogte van het hart), Vishoeddha (nek), Aagnyaa (tussen de wenkbrauwen) en Sahasraara, of de duizendbladige lotus in de top van het hoofd.

6. Soeshoemnaa (belangrijke zenuwstroom) gaat door alle Chakras. De Koendalinie gaat door hem en verenigt zich met Siva in Sahasraara.

7. Leer Aasanas, Praanaayaama, Bandhas, Moedraas en de Shat-Karmas onder de leiding van een ervaren Hatha Yogi.

8. Idaa, Pingalaa en Soeshoemnaa zijn de drie belangrijkste Naadies van het lichaam.

9. Idaa is de Chandra-Naadie. Ze koelt het lichaam af en stroomt door het linkerneusgat (Chandra: maan; is negatief).

10. Pingalaa is de Soerya-Naadie. Ze warmt het lichaam op en stroomt door het rechter neusgat (Soerya: zon; is positief).

11. De Soeshoemnaa-Naadie stroomt door beide neusgaten. Ze bevordert de meditatie. Het is de Agni-Naadie.

12. Doe Yogaasanas en Praanaayaama. Hoe kun je als je geen goede gezondheid bezit je brood verdienen of in je ondernemingen slagen of neerzitten om te mediteren.

13. Beoefen de Aasanas en Praanaayaamas 's morgens vroeg op een nuchtere maag.

14. Wees matig in eten en slapen. Alleen dan kun je succes hebben in Hatha Yoga.

15. Oefen geregeld. Regelmaat is van het grootste belang.

16. Drink na de Asanabeoefening een glas melk.

17. En wacht na de Aasanas ten minste een half uur om een bad te nemen.

18. Doe eerst Aasanas en dan Praanaayaama.

19. Besteed elke dag een half uur aan Aasanas en aan Praanaayaama. Dit zal je gezondheid, energie, kracht en vitaliteit schenken en al je kwalen genezen.

20. Neti (reiniging van de neus), Dhauti (reiniging van de maag), Kapaalabhaati (een soort Praanaayaama), Basti (reiniging van de dikke darm), Traataka (staren) en Nauli (krachtig bewegen van de buik) zijn de de Shat-Karmas van Hatha Yoga.

21. Siershaasana is de koningin van de Aasanas. Ze versterkt het brein en de hersencentra, verbetert het geheugen en helpt in Brahmacharya (kuisheid).

22. Sarvang-, Hala-, Ardhamatsyendraasanas maken de wervelkolom lenig. Sarvang ontwikkelt de schildklier en geeft een goede gezondheid. Ze helpt in Brahmacharya en verlengt het leven.

23. Pashchimottanaaasana bestrijdt zwaarlijvigheid en bevordert de spijsvertering. Hetzelfde geldt voor Mayoeraasana.

24. Bhoejangaasana, Shalabhaasana en Dhanoeraasana genezen verstopping en reumatische rugpijnen.

25. Ontspan al je spieren met behulp van Shavaasana. Dat is de Aasana waarmee je de Aasanabeoefening moet besluiten.

26. Oejjaayie, Sitali, Soekha-Poervaka zijn andere soorten Praanaayaama. Door ze te beoefenen bereikt men Kevala-Koembhaka.

27. Poeraka is de inademing. Rechaka is de uitademing.
Koembhaka is het inhouden van de adem. Koembhaka verlengt het leven en geeft energie.

28. Sitali Praanaayaama verfrist het lichaam en reinigt het bloed. Bhastrika warmt het lichaam op en bestrijdt astma en tering.

29. Beoefen Bandhatraya Pranayama, Dit omvat Moela-Bandha of de samentrekking van de anus, Jaalandhara-Bandha of de kin-borstklem en Oeddiyaana-Bandha of het intrekken van de buik na een uitademing.

30. Mahaa-Moedraa is een belangrijke Moedr aa. Hij geneest speen, vergroting van de milt, indigestie en verstopping.

31. Beoefen dagelijks Yoga-Moedraa. Dit is een goede oefening voor de buikorganen.