The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

II. Raaja Yoga.

1. Raaja Yoga is een exacte wetenschap. Haar doel is de golven van het denken en de veranderingen van de geest te beheersen.

2. Raaja Yoga begint waar Hatha Yoga eindigt.

3. De Hatha Yogi begint zijn Saadhanaa niet het lichaam en met de Praana (levenskracht). Hij beoefent Aasanas (houdingen), Praanaayaama (ademhalingsoefeningen) en probeert zijn geest te beheersen door de Praana onder controle te brengen.

4. Een Raaja Yogi begint zijn Saadhanaa met de geest. Hij begint met meditatie en probeert de geest rechtstreeks te beheersen.

5. De acht treden van Raaja Yoga zijn : Yama (zelfbeheersing), Niyama (het volgen van zekere voorschriften), Aasana (zilhouding), Praanaayaama (regeling van de ademhaling), Pratyaahaara (terugtrekken van de zintuigen van de zintuiglijke voorwerpen ; of deconcentratie), Dhaaranaa (concentratie), Dhyaana (meditatie) en Samaadhi (boven-bewustzijn).

6. Yama bestaat uit vijf delen ; Ahimsaa (geweldloosheid), Satyam (waarheidszin), Asteya (eerlijkheid, niet-stelen), Brahmacharya (kuisheid), Aparigraha (niet hebzuchtig zijn).

7. Niyama is het volgen van vijf voorschriften : Shaucha (inwendige en uitwendige properheid ; inwendig : dieet), Santosha (tevredenheid), Tapas (versterving), Svaadhyaaya (studie) en Ieshvarapranidhaana (overgave aan God).

8. Ahimsaa is volmaakte geweldloosheid en ook positieve liefde. Ze onderdrukt in de mens de dierlijke neigingen en versterkt de wilskracht.

9. Degene, die zonder zich te oefenen in ethiek of Yama-Niyama met meditatie begint, zal er weinig nut uithalen.

10. Men moet eerst de geest reinigen door de beoefening van Yama-Niyama. Dan komt de meditatie. Je zal de verlichting bereiken.

11. De beoefening van Yama is een Mahaavrata : een universele gelofte. Iedereen moet ze beoefenen.

12. Elke vaste en aangename houding is een Aasana.

13. De Aasanas maken het lichaam rustig. Praanaayaama stopt het afdwalen van de geest. Pratyaahaara geeft je innerlijke, spirituele kracht, verwijdert alle verstrooiingen en ontwikkelt de wilskracht.

14. Met concentratie begint de echte Raaja Yoga. concentratie versmelt in meditatie. Meditatie eindigt in Samaadhi.

15. Het inhouden van de adem, Brahmacharya (kuisheid), een Saattvische voeding, eenzaamheid, Satsang, zich niet teveel in gezelschap mengen, dat alles bevordert de concentratie.

16. Slaperigheid, onrust van de geest, gehechtheid aan zintuiglijke voorwerpen, begeerten en subtiele hebzucht, luiheid, tekortschieten in Brahmacharya, gulzigheid, zijn zovele hindernissen in meditatie.

17. Beperk je behoeften. Leer kalm zijn. Je zult vooruit gaan in Yoga. Vairaagya (onthechting) verzacht de geest.

18. Meng je niet teveel met anderen. Spreek weinig. Stap niet teveel. Eet niet teveel. Slaap niet teveel. Doe geen te grote inspanningen.

19. Worstel tijdens de meditatie niet met de geest. Gebruik geen gewelddadige inspanningen om te kunnen concentreren.

20. Als verkeerde gedachten je geest binnendringen, gebruik dan niet je wilskracht om ze te verdrijven. Je zou je wilskracht teveel op de proef stellen en teveel energie verspillen. Je zou je vermoeien. Want deze gedachten keren met verdubbelde kracht terug, als je probeert ze door een wilsdaad te verdrijven. Daarom moet je anders tewerk gaan : wees onverschillig, wees een getuige van die gedachten ; vervang ze door positieve gedachten. Ze zullen verdwijnen.

21. Laat nooit een dag voorbijgaan zonder meditatie. Regelmaat is van het grootste belang. Concentreer je niet als de geest vermoeid is. Eet 's avonds geen zware spijzen.

22. De geest, die samengesteld is uit drie eigenschappen (Goenas) : Sattva, Rajas en Tamas, kent vele toestanden.

23. Kshipta (rusteloos, actief), Vikshiplta (schommeling tussen rust en activiteit), Moedha (inert, onwetend), Ekaagra (eenpuntige concentratie) en Nirodha (beheersing) zijn de vijf toestanden van de geest.

24. Door zijn gedachten te beheersen verwerft de Saadhaka grote psychische vermogens (Siddhis). Hij wordt een meester. Hij bereikt Asampragnyaata Samaadhi of Kaivalya (hoogste bewustzijnstoestand waarin de geest en het ik-bewustzijn volledig vernietigd zijn).

25. Span je niet in om Siddhis te krijgen. Ze zijn een grote bekoring en zullen je ondergang zijn.

26. Een Raaja Yogi die Samyama doet op een voorwerp (d.w.z. Dhaarana, Dhyaana en Samaadhi na elkaar) zal van dat voorwerp een gedetailleerde kennis opdoen.

27. Beheers de geest door Abhyaasa (oefening) en Vairaagya (onthechting).

28. Elke oefening die de geest rustig maakt en hem concentreert op één punt is Abhyaasa.

29. Je moet Yoga doen met veel geduld en veel enthousiasme. Alleen dan zul je volmaaktheid bereiken.

30. Concentreer je op Trikoeta (de plaats tussen de wenkbrauwen) terwijl je de ogen dicht houdt. Dat is het beste punt van concentratie. Het is gemakkelijk de geest te concentreren, omdat dit zijn zetel is.

31. Een zwakke soort van Vairaagya zal je niet helpen om in Yoga te slagen. Je hebt Para Vairaagya, een diepe, intense onthechting nodig.

32. Kriyaa Yoga, of Tapas (versterving), Svaadhyaaya (studie) en Ieshvarapranidhaana (overgave), reinigen het hart.

33. Mediteer op OM met Bhaava (gevoel) en denk na over de betekenis ervan, om de hindernissen in Saadhanaa te overwinnen.

34. Avidyaa (onwetendheid), Asmita (egoïsme), Raaga-Dvesha (aantrekking en afstoting), en Abhinivesha (levensdrang) zijn de vijf Kleshas of aandoeningen. Vernietig ze. Je zult Samaadhi bereiken.

35. In de Savikalpa of Sabieja Samaadhi is er de drievoudigheid van kenner, gekende en kennis. De Samskaaras zijn niet verdwenen of verbrand.

36. Savitarka (met argumentatie), Nirvitarka (zonder argumentatie) , Savichaara (met onderzoek), Nirvichaara (zonder onderzoek), Saasmita (niet-ikbewustzijn) of Saananda (met zaligheid) zijn de verschillende vormen van de Savikalpa Samaadhi.

37. In Nirbieja Samaadhi of Asampragnyaata Samaadhi is er geen drievoudigheid meer van kenner, gekende en kennis. De onderbewuste indrukken (Samskaaras) zijn volledig vernietigd of verbrand.

38. Een Bhakti Yogi geniet Bhakti Samaadhi, een Gnyaani geniet Bhaava Samaadhi en een Raaja Yogi geniet Nirodha Samaadhi.