The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

V. Japa Yoga.

1. In deze tijd van ijzer en staal is Japa Yoga het gemakkelijkste middel om de waarheid te realiseren.

2. Japa is de herhaling van gelijk welke Mantra (Man: denken, Tra: beschermer) met Bhaava (gevoel) en devotie.

3. Japa reinigt je geest, vernietigt je tekortkomingen en brengt de dorstige ziel van aangezicht tot aangezicht met de Waarheid.

4. Elke Mantra bezit een onbegrensde kracht. Zoals het vuur voorwerpen kan verbranden, zo kan de Mantra fouten en begeerten vernietigen.

5. De Mantra is zoeter dan de zoetste van alle spijzen, hij is voordeliger dan de beste van alle zaken, hij is reiner dan het reinste van alle dingen.

6. De Mantra is een boot om de oceaan van Samsaara (dit leven) over te steken. Het is een wapen om de geest te beheersen.

7. De herhaling (Japa) van de Mantra schept een grote kracht en een sterke spirituele impuls en vermeerdert de spirituele Samskaaras (onderbewuste indrukken).

8. Mananaat trayate iti mantraha : de formule die door herhaling ons denken beschermt is een Mantra.

9. De herhaling van de Mantra doet in de denksubstantie zekere trillingen ontstaan. Die trillingen verwekken bepaalde vormen. De herhaling van OM Namah Sivaaya b.v. roept de vorm van Siva op, de herhaling van OM Namo Naaraayanaaya roept de vorm van Hari op.

10. De glorie van de Naam kan verstandelijk niet worden bewezen. Ze kan echter worden ervaren en gerealiseerd, door veelvuldige herhaling met toewijding en geloof.

11. Er zijn drie soorten van Japa : Maanasika Japa (mentaal), Oepaamshoe Japa (gepreveld) en Vaikharie Japa (luidop).

12. De herhaling in gedachten is doeltreffender dan Japa met luide stem.

13. Vier uur 's morgens of Brahmamoehoerta (het uur van Brahman) is de meest geschikte tijd om Japa te doen en om te mediteren.

14. Als je geen bad kunt nemen, was dan als het mogelijk is de handen, de voeten, het gezicht en het lichaam alvorens je gaat zitten om Japa te doen.

15. Zit met het gezicht naar het noorden of het oosten. Dat verhoogt de doeltreffendheid van de Japa. Zit rechtop, onbeweeglijk en gemakkelijk.

16. Zit op iets dat de lichaamselektriciteit niet doorlaat en leg daarover een wit laken.

17. Begin je Japa met enkele gebeden. Blijf in dezelfde houding (Aasana) zitten. Dit is Aasana-Jaya of beheersing van de zithouding.

18. Herhaal de Mantra met het gevoel dat de Meester aanwezig is in je hart en Sattva of licht uitstraalt dat je geest verlicht. Voel dat de Mantra je hart zuivert en je begeerten, je hebzucht en je slechte gewoonten vernietigt.

19. Herhaal de Mantra niet op een haastige manier, zoals een werk dat je zo spoedig mogelijk achter de rug wil hebben. Doe het langzaam, met Bhaava (gevoel), met je geest op één punt gericht en met oprechte devotie.

20. Spreek de Mantra duidelijk uit en zonder fouten. herhaal hem niet te vlug en niet te traag.

21. Gebruik de wijsvinger niet om de bolletjes van de Maalaa (snoer met 108 kralen) te verschuiven. Gebruik daarvoor de duim, de middenvinger en de andere vingers van de rechter hand. Als je een Maalaa gedaan hebt, keer hem dan om en herbegin zonder de Meroe (hoofdbol) voorbij te gaan.

22. Wees waakzaam. Blijf zeer aandachtig terwijl je Japa doet.

23. Neem het voornemen een bepaald aantal Maalaas te doen alvorens de zithouding te verbreken.

24. De Maalaa is een zweep om de geest te dwingen naar de Waarheid te gaan.

25. Doe soms Japa zonder Maalaa. Regel de duur met behulp van je uurwerk.

26. Doe meditatie (Dhyaana) terwijl je de Mantra herhaalt. Dit is Japa-Sahita-Dhyaana. Geleidelijk aan stopt de Japa en gaat alleen de meditatie verder.

27. Je kunt viermaal per dag Japa doen : 's morgens vroeg, 's middags, 's avonds en 's nachts.

28. Houd je aan één Mantra.

29. Regelmaat in Japa-Saadhanaa (oefening) is van het grootste belang. Doe je Japa liefst op dezelfde plaats en dezelfde tijd.

30. Poerascharana betekent de Mantra 100.000 keer herhalen voor elke lettergreep van de Mantra.

31. De Japa moet een gewoonte worden, tot je zelfs Japa doet in je dromen.

32. Japa Yoga is het gemakkelijkste, het zekerste en het goedkoopste middel om Zelfrealisatie te bereiken.

33. O mens, zoek een toevlucht in de naam. Naam en Naami zijn één.

34. Elke Mantra (Naam) werd aan de wereld gegeven door een Rishi (wijze, ziener) en bezit een Maatraa (eenheid), een Devataa (bezielend, stralend principe of Nami of Godheid die de eredienst van de mensen aanvaardt en hen geeft wat ze vragen), een Bieja (het zaad, dat de Mantra een bijzondere kracht verleent), een Shakti (energie, het dynamisch aspect van het Eeuwige Zijn) en een Kielakam (pijler).

35. Een Mantra is een Devataa (bezielend principe). De Mantra en zijn Devataa zijn één. De Mantra zelf is de Devataa. De Mantra is goddelijke energie (Daivi Shakti) die zich manifesteert in een geluidsstructuur. De veelvuldige herhaling van een Mantra met geloof, toewijding en zuiverheid vergroot de Shakti of de kracht van de leerling, zuivert en werkt de Mantra-Chaitanya (bewustzijn) die sluimert in de Mantra en geeft aan de Saadhaka (degene die oefent) Mantra Siddhi (psychische vermogens), verlichting, vrede, onvergankelijke vreugde en onsterfelijkheid.