The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

IV. Bhakti Yoga.

1. God is liefde. Liefde is God. God is nectar. God is Prema (liefde).

2. Bhakti is liefde tot God. Het is liefde uit liefde voor de liefde. De dorstige ziel wil alleen God. Ze kent geen enkel zelfzuchtig verlangen.

3. Bhakti is de grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart. Ze koopt vrij en redt. Ze loutert het hart.

4. Devotie is het zaad. Geloof is de wortel. Dienstvaardigheid jegens wijzen is de regen. En zijn met God is de vrucht.

5. In de hoogste liefde verheft de toegewijde ziel zichzelf. Ze heeft slechts gedachten voor God.

6. Para Bhakti (Para : hoogste) en Gnyaana (Kennis) zijn n. Bhakti versmelt ten slotte in wijsheid. Ze zijn een eenheid.

7. Bhakti groeit zoals een boom of een bloem in een tuin. Cultiveer Bhakti in de tuin van je hart.

8. Het geloof is noodzakelijk om God te realiseren. Het kan wonderen doen. Het kan bergen verzetten. Het kan je leiden naar het geheime tabernakel van de Heer, waar de rede niet durft te gaan.

9. Japa (herhaling van een Mantra), Kiertan (zingen), het gebed, dienstvaardigheid jegens wijzen, studie van boeken over Bhakti bevorderen de toewijding.

10. Een Saattvische voeding onderhoudt de toewijding. Gebruik melk, vruchten, enz.

11. Slecht gezelschap is de vijand van de toewijding. Vermijd het. Ga naar Satsangs (associatie met wijzen) of zoek het gezelschap van wijzen op.

12. Bid aldus tot God : "O God vol medelijden en liefde, geef me geloof en toewijding. Maak dat mijn geest zich eeuwig hecht aan Uw lotusvoeten. Geef dat ik voortdurend aan U denk. Laat me onophoudelijk Uw glorie bezingen."

13. De naam van God is je enige toevlucht. Hij is je enige steun, je enige schuilplaats, je thuis. Hij is goddelijke nectar. Naam en Naami (drager van de naam) zijn onscheidbaar.

14. Concentreer je op een symbool van God ; eerst met open ogen. Visualiseer het dan in je hart of in de plaats tussen de wenkbrauwen.

15. Bid tot God : "Ik ben van U. Alles is van U. Uw wil geschiede." Voel dat je een instrument bent in Zijn handen, dat Hij werkt door je geest, je lichaam, je zintuigen. Offer al je daden en hun vruchten op aan God. Dat is de methode om zelfzucht te overwinnen.