The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DE BOODSCHAP VAN GOEROEDEV SWAMI SIVANANDA
Verkoop je intellect, koop intuïtie

De drie volgende liederen, Soenaaja Krishna, Lied van Chidananda en Lied van de Samenvatting, zijn een goed voorbeeld van Swami Sivananda's integrale benadering. Soenaaja Krishna is een prachtige uitdrukking van devotie of Bhakti. Lied van de Samenvatting geeft richtlijnen voor het dagelijks leven en voor meditatie. Swami Sivananda's moedertaal was Tamil. Hij schreef in het Engels, de taal waarin hij studeerde. Maar in zijn liederen mengde hij allerlei talen door elkaar. In dit geval Engels, Hindi en Sanskrit.

Als ik ergens over Yoga ga spreken worden er achteraf vragen gesteld. De beste vraag van alle is: "Wanneer kan ik naar de les komen?" in verband met dit lied van Goeroedev Swami Sivananda is de interessantste vraag: "Waar kan ik het leren?"

Welnu, wij zingen het af en toe in onze Satsangs. Elke zaterdag is er Satsang in de Swami Sivananda Yoga Ashram, Aalst van 17.30 tot rond 18.30 uur. Welkom.

SOENAAJA KRISHNA

 

Soenaaja soenaaja soenaaja Krishna
Toe Gietaavaalaa gnyaana soenaaja Krishna

Luister, Krishna, gij die ons de Gietaa en de wijsheid gaf.
(Gietaa: Bhagavad Gietaa, Het Lied van de Heer.)

Pilaade pilaade pilaade Krishna
O prema bhara pyaala pilaade Krishna

Geef me te drinken, Krishna, uit
een beker vol van uw liefde.

Dekkhaaja dekkhaaja dekkhaaja Krishna
O maadhoeriki moerti dekkhaaja Krishna

Toon me de zoetheid waarvan
gij een belichaming zijt, Krishna.

Laghaaja laghaaja laghaaja Krishna
O mere naov ko para laghaaja Krishna

Wees de boot die mij
over onrechtvaardigheid vaart, Krishna.

Khilaade khilaade khilaade Krishna
O makkhan aur misiri khilaade Krishna

Voed mij met boter en kandijsuiker, O Krishna.
(Krishna was als kind dol op boter en kandijsuiker. Hij stal boter en kandijsuiker van zijn moeder en de herderinnen van zijn dorp. Dat wil zeggen: hij stal hun hart, hun devotie. Dit is een verwijzing naar een episode uit de Bhaagavata. De zin betekent dus: geef me liefde en devotie of voed me met liefde en devotie, Krishna.)

Soenaaja soenaaja soenaaja Krishna
toe Gietaavaalaa gnyaana soenaaja Krishna

Zie 1.

Jis haalme jis deshme jis veshme raho
Raadhaaraman Raadhaaraman Raadhaaraman kaho

In welke toestand, in welk land, in welke vorm je ook bent, herhaal: Raadhaaraman; d.i. herhaal de naam van de beminde van Raadhaa, degene die de vreugde van de ziel is.

Jis kaamme jis dhaamme jis gaamme raho
Raadhaaraman Raadhaaraman Raadhaaraman kaho

Welk werk je ook doet, op welke plaats of in welk dorp je je ook bevindt, herhaal Raadhaaraman.

Jis rogme jis bhogme jis Yogme raho
Raadhaaraman Raadhaaraman Raadhaaraman kaho

In tijden van moeilijkheden, genot of Yoga, herhaal steeds Raadhaaraman.

Jis sangme jis rangme jis dangme raho
Raadhaaraman Raadhaaraman Raadhaaraman kaho

In welke gezelschap je je ook bevindt, welke kleur je ook hebt, in welke geestesgesteldheid je ook bent, herhaal Raadhaaraman.

Agad boem agad boem baja damaroe
Naache Sadaashiva Jagadgoeroe

Damaroe: trom van Shiva; heeft de vorm van een zandloper; symboliseert de schepping.
Agad boem: geluid van de damaroe.
Baja: de Damaroe speelt (baja) agad boem.
Op die manier danst (naache) Sadaashiva (degene die altijd voorspoed is), de Jagadgoeroe (wereldleraar).

Naache Brahmaa naache Vishnoe naache Mahaadev
De schepper danst, de instandhouder danst, de vernietiger danst (de hele schepping is als een dans).

Kapar leke Kalie naache naache Raaniedev

Kalie, de Moeder van het heelal, de goddelijke koningin (Raaniedev) kleedt zich en danst. (Ze is gewoonlijk naakt, maar neemt nu een stuk stof en bedekt zich: de energie neemt allerlei vormen aan, ze bekleedt zich met namen en vormen.)

Come here, my dear Krishna Kanahai,
Me tere khatir hridaya andar palace banayie.

Kom hier. mijn beste Krishna, ik bouwde voor jou een paleis in mijn hart.
Kanahai: troetelnaam voor een kleine jongen.

Come here, my dear Krishna Kanahai,
Play de flute, play the flute, Koenja Viharie.

Kom hier, mijn beste Krishna, speel de fluit, gij die in het woud verblijft.
(Met de muziek van zijn fluit lokt hij de zoekers naar het woud, dat wil zeggen naar de meditatie.)