The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Uit: Doon Lectures; lezing in het huis van ene dokter Rao op 5 februari 1956

Telkens weer moet ik jullie eraan herinneren dat het doel van het leven de Zelfverwerkelijking is. Je vergeet dit omdat Maayaa (illusie) zo krachtig is datje wordt meegesleept door de raaga-dvesha-stroom (de stroom van voorkeur en afkeer). Je moet je altijd het anityam, asoekham ervan herinneren. Dit leven is vergankelijk (anityam) en vol van pijn en zorgen (asoekham). Om die reden moet je niet alleen tijd investeren in je werk, maar ook in Japa (herhaling van de Naam van de Ultieme Werkelijkheid) en Kiertan (het zingen van de glorie van de Ultieme Werkelijkheid) en meditatie. Maak al je activiteiten spiritueel.

Je moet onthouden wat de functie van Maayaa is. Maayaa verbergt het Werkelijke en doet het onwerkelijke werkelijk schijnen. Slechts wie begiftigd is met onderscheidingsvermogen, wie deelneemt aan Satsang, wie een verlangen naar verlichting heeft, wordt niet misleid door Maayaa. Hij rust in zijn eigen Satchidaananda svaroepa (essentie die Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid is). Bestudeer de Gietaa, Raamaayana en Oepanishads. "Yo vai Bhoemaa tatsoekham. Je vindt geluk alleen in de Bhoemaa of Parabrahman, het hoogste Absolute." Het is voorbij de goenas (de natuur) en raaga-dvesha (voorkeur en afkeer). Het kent pijn noch zorgen, geboorte noch dood. Het is oneindig, eeuwig Bestaan. Alleen daar vind je eeuwige zaligheid. Zingenot is in het geheel geen genot. Het is slechts een tinteling van de zenuwen. Voor een mens met onderscheidingsvermogen is het de moederschoot van pijn. Koffie of thee geven je wat genot. Moet je je koffie of thee ontberen dan voel je een gemis. De mens met onderscheidingsvermogen beoefent dagelijks meditatie, trekt zijn zinnen terug en vestigt zich in zijn hart. Dan alleen vind je zaligheid en geluk en ook leidt het je naar Zelfverwerkelijking.

De mens moet zijn zinnen disciplineren. Netheid, stiptheid, regelmaat enz. zijn de ingrediënten van discipline. Saadhanaa (spirituele oefening) is geen bed van rozen, maar een welbepaalde discipline. Maar een mens met onderscheidingsvermogen, met een dorst naar Zelfverwerkelijking is Gods genade altijd nabij. Ze helpt hem op elk gebied om veilig naar zijn doel, het Zelf of Aatman, te gaan en daar voortdurend in vast te staan.

Doe een of andere vorm van Saadhanaa terwijl je je kwijt van je plicht. Japa en Kiertan zijn de gemakkelijkste Yoga. Yoga is niet altijd iets waarvoor je naar een Goeroe moet gaan om het van hem te leren. Herhaal de Naam van de Ultieme Werkelijkheid of de Heer. Hijzelf zal je leiden en je verrijken met Zijn genade en je leiding geven op het spirituele pad. Raamnaam is almachtig. Raama is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Hij is alles. Wees je altijd bewust van die Werkelijkheid waar je je ook bevindt en wat je ook doet. Er schuilt een wonderbare kracht in de Naam van de Ultieme Werkelijkheid. Hij verandert de mentale substantie of chitta. "Chitta vritti nirodhah. Alle golven van de denkstof bedarend Alle ongoddelijke gevoelens verdwijnen. Hij geeft je kracht, vertroosting, een evenwichtige geest, ook in tegenspoed en beproevingen. De Naam verdrijft alle moeilijkheden in het leven. Hij geeft je eeuwig geluk, bevrijdt je van zorgen en openbaart je het eeuwige. Dat is de kracht van Raamnaam.

Yoga is niet iets moeilijks. Houd je aan de Naam van de Ultieme Werkelijkheid met geloof en toewijding. Dien allen met een evenwichtige geest. Houd je prikkelbaarheid onder controle. Zuiver de geest. Dan zul je de Zelfverwerkelijking gemakkelijk bereiken. Doe het nu. D.H.N. Probeer het nu. P.H.N.

Enoe bekoe: O mens, wat wil je?
Enoe beda: ik wil niets.
(Hij bedoelt: op deze wereld van pijn en dood is niets het hebben waard, is niets het streven waard. Ik verlang geen van de voorwerpen van deze wereld. Ik wil alleen kennis van het Zelf, Aatmagnyaana.)
Ninna hessarenoe: Wat is je naam?
(Mijn naam is niet Ramakrishna, Krishnaswami of Sivaram. Mijn naam is OM.)
Bahala-kalasa-madoedri: doe hier je plicht wel, met de juiste bhaava of ingesteldheid (of het gevoel dat je de Heer in allen dient. Dien onzelfzuchtig en egoloos.)
Bhagavaan ashirvaad madali: Moge God je zegenen.
(Door Gods genade zul je Aatmagnyaana of kennis van het Zelf verwerven.) Dit is de spirituele betekenis van het lied.