The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


GELOOF EN DEVOTIE VOOR DE GOEROE

Uit: Swami Sivananda's Inspiring Stories

Er was eens een man met een goede inborst die Satsangs, meditatielessen enz. placht bij te wonen, waar hij hoorde dat de genade van de Goeroe of spirituele leraar noodzakelijk is voor Godverwerkelijking. Vanaf dat ogenblik begon hij op zoek te gaan naar een Goeroe voor oepadesha (spiritueel onderricht) en onder zijn leiding saadhanaa (spirituele oefening) te doen. Hij kwam in contact met vele saadhoes (heilige mannen) en wijzen, maar hij vond in hen allen een of andere fout. Hij had een verwrongen en bekrompen, vitterige geest. Hij kon dan ook geen Goeroe vinden. Zolang iemand de trots van het intellect en geleerdheid niet verpulvert en niet wordt als een kind met een intens geloof kan hij geen geschikte Goeroe vinden.

Op zekere dag zat hij thuis te tobben. Zijn vrouw vroeg hem wat de reden van zijn neerslachtigheid was. Hij antwoordde dat hij geen Goeroe kon vinden om hem de weg naar de Godverwerkelijking te tonen. Zijn vrouw stelde voor dat ze 's nachts naar het bos zouden gaan, dat ze daar naast de weg zouden gaan zitten en de eerste man die voorbijkwam als hun Goeroe zouden aanvaarden. De man ging akkoord. Diezelfde dag na middernacht gingen ze naar de dichtst bij zijnde jungle en gingen zitten naast het junglepad. Het toeval wilde dat een dief met gestolen sieraden ter waarde van 20.000 roepies zich langs dat pad uit de voeten maakte. Het echtpaar greep de voeten van de dief. Ze smeekten hem hen de Goeroe Mantra (hen in te wijden en hen als zijn discipelen te aanvaarden) te leren. De dief was verrast en werd bang. Ze vertelden hem hun hele verhaal.

De dief was geroerd door hun geloof en vertelde naar waarheid dat hij maar een dief was. Ze lieten hem niet gaan en drongen erop aan hen de Goeroe Mantra te leren. De dief werd heel zenuwachtig en vreesde te worden gegrepen als hij nog langer talmde. Om weg te raken, vroeg hij hen neer te buigen, hun ogen te sluiten en hun oren te grijpen en in die houding te blijven liggen tot hij hen beval weer op te staan. Ze gehoorzaamden hem, namen de houding aan die hij had beschreven en bleven erin liggen gedurende de hele nacht en de volgende dag. Ondertussen werd de dief gegrepen en in de gevangenis geworpen. Het echtpaar bleef liggen in dezelfde houding. Ze namen voedsel noch water. Vishnoe en godin Lakshmie werden geraakt door deze blijk van geloof. Lakshmie werd heel rusteloos en smeekte Vishnoe voor hen te verschijnen. Vishnoe liet zich vermurwen.

Toen de Heer zich aan de man en zijn vrouw openbaarde, waren ze heel gelukkig, maar toch openden ze hun ogen niet en stonden ze niet op. De Heer vroeg hen hun ogen te openen en op te staan. Ze antwoordden dat hun Goeroe hen had opgedragen hun ogen niet te openen en niet op te staan zolang hij hen dat niet beval.

De Heer verscheen in een droom aan de koning van het land en beval hem de dief te bevrijden uit de gevangenis.

De koning dacht dat het maar een droom was en sliep verder. Maar dezelfde droom keerde nog driemaal terug, zodat de koning de volgende dag de dief vrij liet. Diezelfde nacht verscheen de Heer in de droom van de dief en beval hem terug te keren naar de plaats in het bos waar hij de man en de vrouw had achtergelaten nadat hij hen had gezegd in dezelfde houding te blijven tot hij hen zei weer op te staan. Hij beval hem hen te zeggen op te staan en hun ogen te openen.