The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN RAAMAKIERTAN

Raaja Raama Raama Raam

Raaja Raama Raama Raam Sietaa Raama Raama Raam
He Raam Jaya Raam Sietaa Raama Raama Raama Raam
He Raama Raama Jaya Raama Raama
Sietaa Raama Raama Raama Raam
Shyaama Shyaama Raadhe Shyaam
Raadhaa Krishna Raadhe Shyaam
Shyaama Shyaama Raadhe Shyaam
Raadhaa Krishna Raadhe Shyaam
He Shyaama Jaya Shyaama Ghanashyaama Raadhe Shyaam
He Shyaama Shyaama Jaya Shyaama Shyaama Ghanashyaama Shyaama Raadhe Shyaam

Dit is een inspirerende kiertan van Swami Sivananda. Shyaama is een naam van Krishna, die tevens een synoniem is van de naam Krishna. Beide betekenen: donker van kleur. In zijn boek Bhakti and Sankirtan schrijft Swami Sivananda: "In Brindavan Dhaama, waar Moeralie Krishna (Krishna, de fluitspeler) zelfs nu nog rondtrekt op de gewijde Koenj en op andere plaatsen zingen mensen zijn joegal naam (gecombineerde naam) Raadhe Shyaam of Raadhe Krishna op een zoete en welluidende toon, die het versteende hart van verstokte materialisten, overtuigde wetenschappers, socialisten en atheïsten doorboort. In Ayodhyaa hoor je de zoete joegal dhvani (gecombineerde klank) Sietaa Raam.

In het Westen worden vrouwen gerespecteerd en eerst geëerd. Mannen staan hun zitplaats aan hen af. Westerlingen zijn onbewust vereerders van Shakti in zekere zin. Dames zijn manifestaties van Shakti (God als energie).

In deze twee joegal namen Raadhe Shyaam en Sietaa Raam komen Raadhaa en Sietaa eerst. Raadhaa zegt tegen de bhakta (toegewijde): 'Als je me in gedachten houdt, zal ik je voorstellen aan de Vader, Shrie Krishna, en voor jou vrede, kennis en onsterfelijkheid verwerven.' Er zit heel wat filosofie verborgen in het woord Raadhaa. Stel je voor dat je een cirkel op het bord tekent. Schrijf in de cirkel de letters r-aa-dh-aa.

Lees je de onderste aa eerst dan krijg je het woord aaraa-dhanaa, wat verering betekent. Raadhaa zegt: 'O bhakta, als je aaraadhanaa van Shrie Krishna, mijn teerbeminde doet, als je zijn naam Raadhe Shyaam of Raadhe Krishna zingt met bhaava, prema en shraddhaa (gevoel, liefde en geloof) zul je spoedig zijn darshan hebben (hem aanschouwen) en al je lijden zal tot een einde komen.'

Lees je eerst de bovenste aa dan krijg je het woord aa-dhaara, dat steun of substraat betekent. Raadhaa zegt: 'O bhakta, als je Shrie Krishna vereert met de bhaava (gevoel) dat Hij het substraat of de steun van het heelal is, zal Hij je snel bevrijden van het rad van geboorte en dood.'

Lees nu dhaa eerst. Je krijgt dan het woord dhaaraa, dat stroom betekent. Raadhaa zegt: 'Ik zal je leren hoe Shrie Krishna te vereren. Bhakti (devotie) moet uit je hart stromen als olie of water, die vanuit het ene vat in een ander vat worden gegoten. Je geest moet standvastig gevestigd zijn op de lotusvoeten van de Heer. Slechts dan zul je moekti verwerven (worden verlost). Dan alleen zul je voortdurend het gezelschap van de Heer genieten.' Ze geeft hiermee een beschrijving van paraabhakti, de hoogste devotie."

Ghanashyaama betekent: donker als een wolk; hij heeft de kleur van een regenwolk.

"He" betekent hetzelfde als in het Nederlands: "He Krishna!" of "O Krishna!" Jaya is de overwinning.