The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF PAANDOERANGA

Jaya jaya Vitthala Paandoeranga jaya Hari Vitthala Paandoeranga

Paandoeranga: wit van kleur (ranga), zuiver (paandoe);
Vitthala: staande op een baksteen (Krishna verscheen aan een brahmaan, die zijn oude ouders aan het verzorgen was en die geen tijd had om zich onmiddellijk bezig te houden met zijn hoge bezoeker. Hij schoof hem als zitplaats een baksteen toe waarop een hete pan had gestaan. Krishna stond op de baksteen op zijn één been op de voor hem zo typische wijze. Deze naam beschrijft de glorie van dienstbetoon.)
Hari: vernietiger (van het lijden)

Jagannivaasa Paandoeranga Jagatpate Paandoeranga

De wereld is zijn verblijfplaats. Hij is de Heer van de wereld. (Al deze namen staan in de vocatief of aanspreekvorm.)

Satrvaantaryaami, Paandoeranga, Sarvaantaraatmaa, Paandoeranga

Hij is van alle de innerlijke heerser. Hij is van allen het innerlijke Zelf.

Vyaapaka Vibhoe, Paandoeranga,
Vimala Amala, Paandoeranga

Hij is aldoordringend, groot en smetteloos

Anaadi Ananta, Paandoeranga, Ajara Avinaashi, Paandoeranga

Hij is beginloos, eeuwig, ongeboren en onvernietigbaar

Thy name is a boat, Paandoeranga, to Prove this Samsara, Paandoeranga,
(Thy name is a boat, Paandoeranga, to cross this Samsara, Paandoeranga,)
Thy name is a weapen, Paandoeranga, to destroy this Rakshas-mind, Paandoeranga.
I am pining for Thy grace, Paandoeranga, I am thirsting for Thy mercy Paandoeranga.
Reveal Thy true form, Paandoeranga, let me behold it, Paandoeranga.
Let my mind be fixed, Paandoeranga, at Thy lotus feet, Paandoeranga.
Let me utilise this body, Paandoeranga, in Thy service always, Paandoeranga.
This is my fervent prayer, Paandoeranga, do not forsake me, Paandoeranga.
Thou art everything, Paandoeranga, Thou doest everything, Paandoeranga.
Thou art just, Paandoeranga, Thou art Dharma, Paandoeranga.
Thou art my sole refuge, Paandoeranga, Thou art my father, Goeroe, Paandoeranga.
Thou art my very Praana, Paandoeranga, Thou art my very soul, Paandoeranga.

Uw naam is een boot, Paandoeranga, om deze Samsara te bewijzen, Paandoeranga,
(in een andere versie zing Swami Sivananda "to cross this Samsara," om deze oceaan van Samsara over te steken)
Uw Naam is het wapen, Paandoeranga, om deze Rakshas-mind (slechte gedachten) te vernietigen, Paandoeranga,
Ik verlang naar uw genade, Paandoeranga, ik smacht naar uw mededogen, Paandoeranga.
Openbaar uw ware vorm, Paandoeranga, laat hem mij aanschouwen, Paandoeranga.
Laat mijn geest gevestigd zijn, Paandoeranga, op uw lotusvoeten, Paandoeranga.
Laat me dit lichaam gebruiken, Paandoeranga, altijd in uw dienst, Paandoeranga.
Dit is mijn oprecht gebed, Paandoeranga, verlaat me niet, Paandoeranga.
Gij zijt alles, Paandoeranga, gij doet alles, Paandoeranga.
Gij zijt rechtvaardig, Paandoeranga, gij zijt rechtvaardigheid, Paandoeranga.
Gij zijt mijn enige toevlucht, Paandoeranga, gij zijt mijn vader, Goeroe, Paandoeranga.
Gij zijt mijn levenskracht zelf, Paandoeranga, gij zijt mijn eigen ziel, Paandoeranga.

Paandoeranga, Paandoeranga, Paandoeranga, Paandoeranga.
Pratyaksha Chetana, Paanduraanga, Paramaartha Tattva, Paandoeranga

Direct waarnemend Bewustzijn, Paandoeranga, Hoogste Datheid, Paandoeranga