The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF VIRAHA

Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

When shall I meet Thee, He Prabhoe, my eyes long for Thy vision
Why art Thou so unkind, O Lord, I am sleepless all the night.
I am burnt by the fire of viraha, Thou art my sole refuge.
The secret arrow of love has pierced my heart.
I cannot suppress my tears however much I try,
They flow like streams and drench my clothes.
I feel joy in Thy remembrance, happiness in singing Thy praise.
I feel solace in my tears, pleasure in Thy name.

Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Wanneer zal ik u ontmoeten, O Heer, mijn ogen verlangen ernaar u te
aanschouwen. Waarom zijt ge zo onvriendelijk, O heer, ik ben de hele nacht slapeloos. Ik word verteerd door het vuur van de smart van u gescheiden te zijn (viraha), gij zijt mijn enige toevlucht. De geheime pijl van de liefde heeft mijn hart doorboord. Ik kan mijn tranen niet bedwingen, hoezeer ik ook probeer, ze vloeien in stromen en doordrenken mijn kleren. Ik voel vreugde door aan u te denken, plezier in uw naam.

Dwell in my eyes, He Krishna, enthrone in my heart, Shyaama,
Let me hear Thy flute, O Lord of Brindavan.
My hunger is lost, my sleep is gone, my mind is very restless,
I am waiting whole night to meet Thee, O Raadhe Govinda.

Hare Raama Hare Raama Raama Raama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Verblijf in mijn ogen, O Donkerkleurige, laat me uw fluit horen, O Heer van Brindavan. Mijn honger is verdwenen, mijn slaap is weg, mijn geest is heel rusteloos, ik wacht de hele nacht op u, O Raadhe Govinda

Soham Soham Soham Soham Shivoham.

Thou art a pilgrim here, freedom is thy birth-right.
Enquire: "Who am I?" Know thyself and be free.
Akhanda Advaita Vastoe Satchidaananda Brahman.
Tat Tvam asi, Thou art That. Realise and be free.
Brahma Satyam, jaganmithya, jievo Brahmaiva naaparah.
Raise the Brahmakara vritti, rest in your own svaroep.

Soham Soham Soham Soham Shivoham

Gij zijt hier een pelgrim, vrijheid is uw geboorterecht.
Onderzoek: "Wie ben ik?" Ken uzelf en wees vrij.
Ononderbroken (akhanda), non-dualistische (advaita) entiteit (vastoe), Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.
Tat Tvam asi: Gij zijt Dat. Verwerkelijk en wees vrij.
Het Absolute is werkelijk (Brahma Satyam).
De wereld is onwerkelijk (jaganmithya). Het individuele Zelf (jieva) en het Absolute (Brahma) zijn waarlijk niet verschillend.
Ik ben Hem (Soham). Ik ben Shiva (Shivoham).