The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Shiva panchaakshara stotram

De Hymne van de Vijf Letters van Shiva

Nagendrahaaraaya trilochanaaya
bhasmaangaraagaaya maheshvaraaya,
nityaaya shoeddhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya namah Shivaaya.

Gegroet de met as bedekte, drie-ogige Heer, die belichaamd is als de eerste letter na, die zuiver, naakt en eeuwig is en die de heer der slangen als guirlande draagt.

Mandaakinisalilachandanacharchitaaya,
nandieshvarapramathanaathamaheshvaraaya,
mandaarapoeshpabahoepoeshpasoepoejitaaya
tasmai makaaraaya namah Shivaaya.

Ik buig voor hem, die belichaamd is als de letter ma, die getooid is met ontelbare goddelijk bloemen, zoals mandara enz., die de soevereine koning van de Pramatha Ganas (klasse van demonen die Shiva dienen) is en wiens lichaam gezalfd is met de heilige wateren van de hemelse Gangaa.

Shivaaya Gaurievadanaaravindasoeryaaya
Dakshaadhvaranaashakaaya,
Shrienielakanthaaya vrishadhvajaaya
tasmai Shikaaraaya namah Shivaaya.

Tot de Heer met de blauwe keel, die belichaamd is als de letter shi, die de vernietiger is van Daksha's offer en de stralende zon van Gaurie's lotusgezicht, die de stier in zijn banier draagt, zij onze groet gericht.

Vasishthakoembhodbhavagautamaarya
moeniendradevarchitashekharaaya,
chandraarkavaishvaanaralochanaaya
tasmai vakaaraaya namah Shivaaya.

Ik buig neer voor de God der goden, die belichaamd is als de letter va, wiens ogen de zon, de maan en het vuur zijn en die door de grote wijzen als Vasishtha, Agastya en Gautama wordt aanbeden en vereerd.

Yakshasvaroepaaya jataadharaaya
pinaakahastaaya sanaatanaaya,
divyaaya devaaya digambaraaya
tasmai yakaaraaya namah Shivaaya.

Onderwerping aan die oude, naakte God, die wordt belichaamd als de letter ya, het wezen met lang gevlochten haar, dat de boog in zijn hand draagt.

Pańchaaksharamidam poenyam
yah pathechchhivasannidhau,
Shivalokamavaapnoti Shivena saha modate.

Al wie, in het aanschijn van Heer Shiva, dit gebed herhaalt, dat samengesteld is met de vijf heilige letters, bereikt zijn hoogste verblijfplaats en geniet daar met hem eeuwige zaligheid.