The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


MAHAANAARAAYANAM

Om Namo Naaraayanaaya Om Namo Naaraayanaaya Om Namo Naaraayanaaya

1. Om Sahasrashiersham Devam Vishvaaksham Vishvashambhoevam
Vishvam Naaraayanam Devamaksharam Paramam Padam

Om. Wat schittert met duizend hoofden en ogen, de vreugde van het heelal, het universele, dat aanwezig is in alle wezens, het onvergankelijke, de hoogste verblijfplaats,

2. Vishvatah Paramam Nityam Vishvam Naaraayanam Harim
Vishamevedam Poeroeshastadvishvamoepajievati

het alomtegenwoordige, het allerhoogste, eeuwige substraat, dat aanwezig is in ieder hart, bestrijder van het lijden, Dat universele is het kosmisch bewustzijn dat van alles de basis is,

3. Patim Vishvasyaatmeshvaragoem Shaashvathagoem Shivamachyoetam
Naaraayanam Mahaagnyeyam Vishvaatmaanam Paraayanam

de meester, het Zelf van het heelal, de Heer, het eeuwige van onwankelbare voorspoed, die Naaraayana is de meest begerenswaardige kennis, het universele Zelf en hoogste doel.

4. Naaraayanah Param Brahma Tattvam Naaraayanah Parah
Naaraayanah Paro Jyotiraatmaa Naaraayanah Parah
Naaraayanah Paro Dhyaataa Dhyaanam Naaraayanah Parah

Die Naaraayana., het Absolute, is de hoogste Werkelijkheid, het Licht van het Zelf. Die Naaraayana is de beste mediteerder en de hoogste meditatie.

5. Yachcha Kinchitjagatyasmin Drishyate Shroeyatepi Vaa
Antarbahishcha Tatsarvam Vyaapya Naaraayanah Sthitah

Hij doordringt innerlijk en uiterlijk alles wat op deze wereld wordt waargenomen of waarover wordt gehoord.

6. Anantamavyayam Kavigoem Samoedrentam Vishvashambhoevam
Padmakoshapratiekaashagoem Hridayam Chaapyadhomoekham

In de zee van het hart moet men mediteren over de onbegrensde, onveranderlijke, alwetende vreugde van het heelal. Het hart is als een omgekeerde, ongeopende lotus.

7. Adho Nishtyaa Vitasyaante Naabhyaamoepari Tishthati
Jvaalamaalaakoelam Bhaati Vishvasyaayatanam Mahat

In het (spirituele) hart, dat boven de navel op een handgreep van de keel ligt, schittert de grote verblijfplaats van het heelal met een guirlande van vlammen.

8. Santatagoem Siraabhistoe Lambatyaakoshasannibham
Tasyaante Soeshiragoem Soekshmam Tasminsarvam Pratishthitam

Rond het hart als een omgekeerde, ongeopende lotus liggen vele kanalen. Er binnenin is een nauwe ruimte waarin alles zijn basis heeft.

9. Tasya Madhye Mahaanagnirvishvaarchirvishvatomoekhah
Sograbhoegvibhajantishthannaahaaramajarah Kavih

In het midden (van die ruimte) is er een groot vuur, dat laait aan alle zijden, met vele aangezichten. Het verteert alle voedsel en assimileert het voor het lichaam. Het is onvergankelijk en alwetend.

10. Tiryagoerdhvamadhahshaayie Rashmayastasya Santataa
Santaapaayati Svam Dehamaapaadatalamastakam
Tasya Madhye Vahnishikhaa Anieyordhvaa Vyavasthitaa

Horizontaal en verticaal verspreidt het zijn stralen en verwarmt onophoudelijk het eigen lichaam van de voetzolen tot de kruin. In het midden (van dat vuur) schittert een vurige vlam, die uiterst subtiel is,

11. Nielatoyadamadhyasthaa Vidyoellekheva Bhaasvaraa
Nievaarashoekavattavie Pietaa Bhaasvatyanoepamaa

en even verblindend als de weerlicht die verschijnt in een regenwolk; ze is fijn als het vlies van een rijstkorrel en wordt zelf als vergelijking gebruikt om het subtiele van iets aan te tonen.

12. Tasyaah Shikhaayaa Madhye Paramaatmaa Vyavasthitah
Sa Brahmaa Sa Shivah Sa Harih Sendrah Soksharah Paramah Svaraad

In het midden (van die vlam) heeft het hoogste Zelf zijn verblijfplaats. Het is Brahmaa. Het is Shiva. Het is Hari. Het is Indra. Het is de oorzaak van het heelal. Het is allerhoogst en zelflichtend.

13. Ritagoem Satyam Param Brahma Poeroesham Krishnapingalam
Oerdhvaretam Viroepaksham Vishvaroepaaya Vai Namo Namah

Dat Absolute, de hoogste Waarheid, het donkerblauwe, roodbruine Bewustzijn (Poeroesha) dat volstrekt kuis is, ongewone ogen heeft (drie in aantal) en universeel van vorm is, groet ik telkens weer.

14. Naaraayanaaya Vidmahe Vaasoedevaaya Dhiemahi
Tanno Vishnoeh Prachodayaat

Wij realiseren Naaraayana. Wij mediteren over Vaasoedeva. Moge Vishnoe ons inspireren.

15. Vishnornoekam Vieryaani Pravocham Yah Paarthivaani Vimane
Rajaagoem Siyo Askabhaayadoettaragoem
Sadhastham Vichakramaanastredhoroegaayo

Nu herhaal ik enkele daden van Vishnoe. Hij schept de verscheidene werelden. Hij houdt de hemellichamen in hun baan. Hij bedekt het heelal met drie schreden. Hij wordt door wijzen en Schriften op vele manieren geprezen.

16. Vishnoh Raraatamasi Vishnoh
Prishthamasi Vishnoh Shnaptrestho Vishnosyoerasi
Vishnohdhroevamasi Vaishnavamasi Vishnave Tvaa

Gij zijt het voorhoofd van Vishnoe. Gij zijt het achterhoofd van Vishnoe. Gij zijt de mondhoeken van Vishnoe. Gij zijt de zenuwen en de sterke zenuwknopen van Vishnoe. Gij zijt van Vishnoe zelf. Gij zijt Vishnoe toegewijd.

Om Shaantih Shaantih Shaantih

Om Vrede Vrede Vrede
Om Namo Naaraayanaaya Om Namo Naaraayanaaya Om Namo Naaraayanaaya

Commentaar
Deze prachtige hymne komt voor in de Mahaanaaraayanopanishad

Duizend hoofden en ogen
Wij hebben verscheidene zintuigen. Een onwetend iemand zou kunnen denken dat ieder zintuig een zelfstandige kracht is. Maar hetzelfde bewustzijn is actief in ogen, oren, neus, tong en huid. Zo is ook in alle wezens hetzelfde ene leven actief. Daarom zegt de Oepanishad dat het schittert met duizend hoofden.

Naaraayana
Het heeft zijn verblijfplaats in ieders hart. Het is de aldoordringende werkelijkheid, die de basis is van alles, bewustzijn in wezen, zaligheid in wezen. Je treedt er binnen in de diepe slaap. Mahaa betekent: groot.

Meest begerenswaardige kennis
Als ik schrijf over bijvoorbeeld muziek, is, laat ons zeggen, tien procent lezers geïnteresseerd. Als ik schrijf over sport misschien zeventig percent enz. Maar Naaraayana is de kennis die in feite iedereen interesseert, omdat ze betrekking heeft op iets wat iedereen aanbelangt: henzelf, de wezenlijke werkelijkheid van henzelf. Het is geen kennis in verband met iets; het is kennis van de Kenner.

Onwankelbare voorspoed
Die werkelijkheid waarin men binnendringt in de diepe slaap en waarvan we slechts psychologisch, en nooit echt, verwijderd kunnen zijn, is voorspoed in wezen; onwankelbare voorspoed. Hetzelfde bedoelde Christus toen hij zei: "Het koninkrijk der hemelen is in u.' De joden spraken over de hemel als over iets dat ver weg is, na het leven. Maar Christus zei: "Neen, hij is in u." Dit zegt ook de Mahaanaaraayanam. Aan de basis van alle dingen is er een onvergankelijke werkelijkheid, die de oorzaak is van alle geluk, die geluk zelf is, de onwankelbare voorspoed, de doder van alle lijden, het Zelf of de Zelfheid van alle dingen.

De beste mediteerder
Die verheven werkelijkheid, die het hart is van ons hart, is de hoogste meditatie, want het is in feite over haar dat allen mediteren die mediteren. En -dit is een groot geheim- in werkelijkheid is zij het die mediteert. Als je de zintuigen kalmeert en de geest stil maakt is het Bewustzijn dat mediteert over Bewustzijn. Het is God die mediteert over God.

Hart
Als men aan iemand vraagt zichzelf aan te duiden wijst hij op zijn hart. Als hij tegen zijn hoofd tikt, bedoelt hij iets anders: "Er is iets mis in mijn bovenkamer. Mijn geest is niet in orde. Ik ben gek." Maar als hij ik zegt en zichzelf aanduidt dan wijst hij op zijn hart. Dit is niet het hart van vlees en bloed, maar het spirituele hart. Hier moet men mediteren over de alomtegenwoordige werkelijkheid, zegt de Oepanishad. Hij beschrijft in details hoe men over het hart moet mediteren.

Ongeopende lotus
Het hart kan men vergelijken bij een ongeopende lotus, die naar beneden hangt. Maar in een wijze die de werkelijkheid realiseerde, schittert het hart als een volledig geopende en naar boven of naar het licht gekeerde lotus.

In de zee van het hart
Het hart is als een zee: het is geen enge ruimte, want ze omvat het hele heelal: het is hier dat we voorbij de grenzen van de geest gaan, de grenzen van ruimte, tijd en oorzakelijkheid.

Guirlande van vlammen
Een levend organisme is warm. Een lijk is koud. Daarom vergelijkt de Oepanishad het leven dat de basis is van alles, met een laaiend vuur.

Groot vuur
Het leven is een universeel vuur met talrijke aangezichten of facetten. De brandstof is het voedsel. Voedsel onderhoudt alle leven. Het leven heeft intelligentie als karakteristieke eigenschap. Het is geen blinde kracht.

Vurige vlam
Het leven is uiterst subtiel. Achter namen en vormen is een schitterende energie actief.

Het hoogste Zelf
Het hoogste Zelf heeft zijn verblijfplaats in het innerlijke van alle dingen. Het is de scheppingskracht (Brahmaa), het is de kracht die alles vernietigt (Siva), het is de kracht waarin er geen lijden is (Hari), het is het licht en leven van de geest (Indra).

Donkerblauw
Als je diep in meditatie gaat komt er een stadium waarin de geest inactief is en er slechts diepe duisternis heerst (donkerblauw en roodbruin). Krishna betekent in feite: zwart: "Die Poeroesha (persoon) heeft de kleur van een regenwolk." Hij wordt Krishna genoemd, omdat Hij je voorbij de duisternis, voorbij de leegte, het Zelf openbaart.

Volstrekt kuis
Hij kent geen dualiteit. Hij is één-zonder-tweede.

Ongewone ogen
Hij heeft het derde oog, symbolische voorstelling van de intuïtie. Hij overstijgt het denken.

Vaasoedeva, Vishnoe
Hij is alomtegenwoordig en doordringt alles. Hij wordt nu "geïnstalleerd" in de tempel van het lichaam.