The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF VIBHUTI YOGA

Bhajo Raadhe Krishna bhajo Raadhe Shyaama
Soham Soham, Shivoham Soham.
OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM

I am neither mind nor body, immortal Self I am,
I am witness of three states, I am knowledge absolute.
OM OM OM OM OM

Ik ben geest noch lichaam, onsterfelijk Zelf ben Ik,
Ik ben getuige van drie staten, Ik ben absolute kennis.

I am fragrance in jasmine, beauty in flowers,
I am coolness in the ice, flavour in coffee.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de geur is de sering, de schoonheid in bloemen,
Ik ben koelte in het ijs, het aroma in koffie.

I am greenness in the leaf, hue in the rainbow,
I am taste-buds in the tongue, essence in orange.
OM OM OM OM OM

Ik ben het groen in het blad, de kleur in de regenboog,
Ik ben de smaakpapillen in de tong, het geurige sap in de sinaasappel.

I am mind of all minds, praana of all praanas,
I am Soul of souls, Self of all selves.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de geest van alle geesten, de levenskracht van alle levenskrachten,
Ik ben de Ziel van alle zielen, het Zelf van alle zelven.

I am Aatman in all beings, apple of all eyes,
I am Sun of all suns, Light of all lights.
OM OM OM OM OM
I am Pranava of all Vedas, Brahman of Upanishads,
I am silence in forests, thunder in all clouds.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de letter OM in alle Vedas, het Absolute van de Oepanishads,
Ik ben de stilte in wouden, de donder in alle wolken.

I am velocity in electrons, motion in science,
I am effulgence in the sun, wave in the radio.
OM OM OM OM OM

Ik ben de snelheid in elektronen, beweging in de wetenschap,
Ik ben de luister in de zon, de golf in de radio.

I am support of this world, soul of this body,
I am ear of all ears, eye of all eyes.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de basis van deze wereld, de ziel in dit lichaam,
Ik ben het oor van alle oren, het oog van alle ogen.

I am time, space, Dik and controller,
I am God of gods, Guru and the director.
OM OM OM OM OM

Ik ben tijd, ruimte, windstreek en de beheerser,
Ik ben God der goden, Goeroe en de bestuurder.

I am melody in music, in raaga and raaginis,
I am sound in ether, Shakti in virya.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de melodie in muziek, in melodieschema's en in hun voorzittende goddelijke kracht.
Ik ben geluid in de ether, kracht in het zaad (vierya).

I am power in electricity, intelligence in mind,
I am brilliance in fire, penance in ascetics.
OM OM OM OM OM

Ik ben kracht in elektriciteit, intelligentie in de geest,
Ik ben schittering in vuur, versterving in asceten.

I am reason in philosophers, will in gnyaanis,
I am prema in bhaktas, samaadhi in Yogis.
Bhajo Raadhe Krishna

Ik ben de rede in filosofen, de wil in wijzen,
Ik ben devotie in toegewijden, verlichting in Yogis.

I am That I am, I am That I am,
I am That I am, I am That I am.
OM OM OM OM OM

Ik ben die ben, Ik ben die ben.
Ik ben die ben, Ik ben die ben.