The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF FREEDOM

Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam
Sitaa Raam Raadheshyaam Hare Krishna Hare Raam
Raama Raama Raama Raama Raama Sitaa Raam
Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam

Krishnaswaami Antaryaami Sarvashaktimaan,
Nitya Shuddha, Siddha, Buddha, Satchidaananda
Naaraayana Vaasudeva, Mukunda Muraari
Hrishiekesa Padmanaabha Maadhava Govinda
Daamodara Shrinivaasa Maadhusudhana
Sitaaraama Raadheshyaama Shridhara Trivikrama
Raama Raama Raam Raama Raama Sitaa Raam

When shall I be free, when I ceases to be.
Be always Self-centred and drink the Aatmic Bliss.
Remove mala, get rid of vikshepa, destroy aavarana
Through Karma Yoga, Upaasana and Gnyaana Yoga.

 


Het lied begint met Namen van de Ultieme Werkelijkheid, die zich manifesteert in je hart als genade (Raama). De natuur (Sietaa) is gemanifesteerde vorm ervan. Die Werkelijkheid verdrijft onvolkomenheden (Hari: degene die vernietigt). Krishna (zwart: in de duisternis verdwijnen alle namen en vormen) is van alles de Heer (Krishnasvaamie), de innerlijke Heerser (Antaryaamin), van alle energie de kracht (Sarvashaktimaan), eeuwig (nitya), zuiver (shoeddha), verlicht (boeddha), Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid (Satchidaananda), die zijn verblijfplaats heeft in ieders hart en die slaapt op de wateren (Naaraayana ), die alomtegenwoordig is (Vaasoedeva), gever van verlossing (Moekoenda), doder van de demon (Moeraari), Heer van de zinnen (Hrishiekesha), met een navel als een lotus (Padmanaabha), gemaal van de natuur (Maadhava), herder of behoeder van de Schriften (Govinda), te benaderen door zelfbeheersing (Daamodara), verblijfplaats van alle weelde (Shrienivaasa), doder van de demon Madhoe (Madhoesoedhana), de donkerhuidige beminde van Sietaa (Raadheshyaama), de drager van alle weelde (Shriedhara), die het heelal bedekt in drie stappen (Trivikrama).

Het lied beschrijft Shankara's filosofie. Er moeten drie hindernissen worden overwonnen: de onzuiverheid van de persoonlijkheid (mala), de rusteloosheid van de geest (vikshepa) en de sluier van onwetendheid (aavarana). Er worden respectievelijk drie methodes voorgeschreven: Karma Yoga of Yoga van de handeling, Oepaasana (devote meditatie over het Absolute als bekleed met naam en vorm) en Gnyaana Yoga of de Yoga die vertrekt van de vraag: "Wie ben ik?"