The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF SAADHANAA

Sitaaraam Sitaaraam Sitaaraam bol,
Raadheshyam Raadheshyam Raadheshyam bol.

Saadhanaa is steadying the mind and fixing it on the Lord,
It gives you freedom, bliss, peace and immortality.
Friends! Plod on patiently like the farmer at his plough,
Be persevering, be steady in your daily saadhanaa.
Destroy tandra, alasya and building castles in the air,
Take light food at night and drive off sleepiness.
Be regular in your japa, kirtan and meditation,
Regularity in saadhanaa is of paramount importance.
Just as you separate the pith from the munja grass,
Separate this Aatma from the five koshas.
Peace, cheerfulness, contentment and fearlessness
Indicate that you are advancing in the spiritual path.

HET LIED VAN SAADHANAA

Saadhanaa is de geest rustig maken en hem vestigen op de Heer,    
Het geeft je vrijheid, zaligheid, vrede en onsterfelijkheid.
Vrienden, zwoeg geduldig voort zoals een boer aan zijn ploeg,
Wees volhardend, wees regelmatig in je dagelijkse saadhanaa.    
Vernietig slaperigheid (tandraa), luiheid (alasya) en het bouwen van luchtkastelen, 
Gebruik 's avonds licht voedsel en verdrijf aldus slaperigheid.   
Wees regelmatig in je japa, kiertan en meditatie,  
Regelmaat in saadhanaa is van het allergrootste belang.           
Zoals je de pit van het moenjagras scheidt,          
Scheid zo dit Zelf (aatma) van de vijf scheden (koshas).        
Vrede, opgewektheid, tevredenheid en onbevreesdheid         
Tonen aan dat je vooruitgaat op het spirituele pad.

Panchakoshas of vijf scheden is Vedantaterminologie. Als je mediteert, moet je als het ware vijf scheden verwijderen. De eerste schede is het lichaam of de voedselschede. Het lichaam is immers voedsel en het wordt instandgehouden door voedsel. De tweede schede is de energieschede. De derde is de geestschede. De vierde is de intellectschede en de vijfde is de zaligheidschede, zo genoemd omdat ze de subtielste is en dichtst bij het Zelf ligt.