The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


AADI DIVYA

Aadi divya jyotir mahaa Kaalie Maa namah
Maato Shoembha Mahesha Maardini mahaa Shaktaye namah
Brahmaa Vishnoe Sivasvaroepa tvam na anya taa
Charaacharasya paalikaa namo namah sadaa

Gij die in wezen goddelijk zijt, in wezen licht, kracht van de tijd, O Moeder, u groet ik, gij die de doder van de demon zijt, de kracht van alle energie, in wezen Brahmaa, Vishnoe en Siva, ongeëvenaard, aanwezig in alles wat beweegt en niet beweegt, u met het scherpe zwaard, groet ik telkens weer, onophoudelijk.

Commentaar
De krachten die de natuur bezielen worden verpersoonlijkt als schepper (Brahmaa), instandhouder (Vishnoe) en vernietiger (Siva).
Ook de vrouw speelt daarin een grote rol. Als gemalin van Vishnoe, of als het actieve element van de scheppingskracht, wordt ze voorgesteld als voorspoed (Lakshmie, Shrie). Als gemalin van Siva is ze energie (Shakti). Alle energie is haar manifestatie.