The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


OM

GIETAA MAHAATMYAM

DE GROOTHEID VAN DE GIETAA

Om Shrie Ganeshaaya Namah
Om Shrie Raadhaaramanaaya Namah

DHAROVAACHA
De Aarde zei
1. Bhagavan parameshaana
Bhaktir avyabhichaarinie,
Praarabdham bhoejyamaanasya
Katham bhavati he Prabho.

O Heer, O Opperste Heer, O Aanbiddelijke, hoe verwerft hij, die gebonden is door zijn praarabdha karma, onwankelbare devotie (bhakti)?
Praarabdha karma: het effect van vorige handelingen en gedachten, erg bepalend voor de aard van het lichaam en de geest.

SHRIE VISHNOER OEVAACHA
Vishnoe zei
2. Praarabdam bhoejyamaano hi
Gietabhyaasarath sadaa,
Sa moektah sa soekho loke
Karmanaa nopalipyate.

Zelfs hij die beheerst wordt door praarabdha karma kan een bevrijde en gelukkige mens in deze wereld zijn, als hij toegewijd is aan de voortdurende beoefening van de Gietaa. Geen nieuw karma bindt hem.

3. Mahaapaapaadipaani
Gietaa dhyaanam karoti chet,
Kvachit sparsham na koervanti
Naliniedalam amboevat.

Hij die mediteert volgens de Gietaa blijft onbezoedeld door zonde (vervreemding), zoals een lotusblad onbezoedeld blijft door water.

4. Gietaayaah poestakam yatra
Yatra paathah pravartate,
Tatra sarvaani tierthaani
Prayaagaadieni tatra vai.

Alle heilige plaatsen zoals Prayaag enz. zijn aanwezig waar de Gietaa is en waar de Gietaa wordt gereciteerd.

5. Sarve devaash cha rishayo
Yoginah pannagaash cha ye,
Gopaalaa gopikaa vaapi
naaradoddhavapaarshadaih.

Alle devas, wijzen, Yogis, vrienden en toegewijden van Krishna, Naarada, Oeddhava en anderen verblijven daar.

6. Yatra gietaavichaarash cha
Pathanam paathanam shoetam,
Tatraaham nishchitam prithivi
Nivasaami sadava hi.

Hulp komt vlug waar de Gietaa wordt gereciteerd, O Aarde. Ik verblijf altijd waar de Gietaa wordt gelezen, aangehoord en onderwezen en waar men over Haar mediteert.

7. Gietashrayeham tishthaami
Gietaa me chottamam griham,
Gietaagnyaanam oepaashritya
Trienlokaan paalayaamyaham.

Ik verblijf in de Gietaa en de Gietaa is Mijn beste Verblijf. Ik bescherm de drie werelden met de Kennis van de Gietaa.

8. Gietaa me paramaa vidyaa
Brahmaroepaa na samshayah,
Ardhamaatraaksharaa nityaa
Svaanirvaachya padaatmikaa.

De Gietaa is Mijn Hoogste Wetenschap die geen twijfel overlaat over de vorm van Brahman, de Eeuwige, OM en de onuitsprekelijke pracht van het Zelf.

9. Chidaanandena Krishnena
Proktaa svamoekhatorjoenam,
Veda trayie paraanandaa
Tattvaartha gnyaana samyoetaa.

De Gietaa werd uitgesproken door de mond van de gezegende Krishna, de Alwetende, tot Arjoena. Ze bevat de essentie van de drie Vedas, Kennis en Werkelijkheid. Ze is vervuld van Opperste Zaligheid.

10. Gietaabhyaasam poenah kritvaa
Labhate moektim oettamaam,
Gietetyoechchaara samyoekto
Mriyamaano gatim labhet.

Door herhaalde studie van de Gietaa bereikt hij bevrijding. "Gietaa" uitsprekend op het ogenblik van de dood wordt hij verlost.

11. Gietaam aashritya bhavo
Bhoedhoejo janakaadayah,
Nirdhoeta kalmashaa loke
Gietaa yaataah param padam.

Vele koningen zoals Janaka en anderen hebben in deze wereld, beschutting gezocht in de Gietaa en de hoogste Staat of Doel bereikt. Zo wordt het bezongen.

12. Gietaayaah pathanam kritvaa
Maahaatmyam naiva pathet,
Vrithaa paatho bhavet tasya
Shrama eva hyoedaahritah.

Wie deze glorie van de Gietaa niet leest na lezing van de Gietaa, verliest het voordeel, terwijl alleen de inspanning blijft.

SOETA OEVAACHA
Soeta zei
13. Mahaatmyam etad Gietaayaah
Mayaa protam sanaatanam,
Gietaante cha pathedyas toe
Yad oektam tat phalam labhet.

Deze eeuwige glorie van de Gietaa, zoals door Mij verteld, moet worden gelezen op het einde van de studie van de Gietaa; de erin beschreven vruchten zullen worden verworven.
Soeta : dichter, verteller.

Iti Shrie Varaaha Poeraane
Shri Gietaa Mahaamyam
Sampoernam.

Aldus eindigt in de Varaaha Poeraana

DE GROOTHEID VAN DE GIETAA