The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HYMNE AAN DE GOEROE

Bhava-saagara taarana kaarana he
Ravi-nandana bandhana khandana he
Sharanaagata kinkara bhieta-mane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij die de boot zijt om de oceaan van zintuiglijkheid over te steken, O vernietiger van de slavernij van de dood, heb medelijden met uw nederige dienaar, die met een angstige geest in u een toevlucht zoekt, O Goeroedev.

Hridi-kandara taamasa bhaaskara he
Toemi Vishnoe Prajaapati Shankara he
Parabrahma paraat-para veda bhane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij die de zon zijt in de duistere grot van het hart, O instandhouder, schepper en vernietiger, die door de Vedas wordt verkondigd als het Absolute, het allerhoogste, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Mana-vaarana kaarana ankoesha he
Nara traana kare Hari chaakshoesha he
Goena-gaana paraayana deva-gane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij die de olifant van de geest bedwingt, O boot die de mens over de oceaan van zintuiglijkheid zet, O gij zichtbare Vishnoe wiens glorie door de devas met vreugde wordt bezongen, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Koela-koendalinie toema bhanjaka he
Hridi-granthi bidaarana-kaarana he
Mama maanasa chanchala raatra-dine
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij die de Koendalinie wekt uit haar slaap en de knopen van het hart doorhakt, mijn geest is rusteloos dag en nacht, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Ripoe soedana mangala-naayaka he
Soekha shaanti varaabhaya daayaka he
Traya taapa Hare tava naama goene
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij vernietiger van de vijanden van lust, hebzucht en andere negatieve neigingen, O meester van alles wat goed en voorspoedig is, schenker van geluk, vrede, gaven en onbevreesdheid, uw naam heeft de kracht om de drievoudige zorgen van de mens (lichamelijk, geestelijk en veroorzaakt door uiterlijke invloeden) te verdrijven, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Abhimaana pravaaha vimardaka he
Gati-hiena jane toemi rakshaka he
Chitta shankita vanchita bhakti-dhane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij vernietiger van egoïsme's kwade gevolgen, beschermer van allen die zonder hoop zijn, ik twijfel eraan of ik de weelde van bhakti (devotie) bezit, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Tava naama sadaa shoebha saadhaka he
Patitaa-dhama maanava paavaka he
Mahimaa tava gochara shoeddha mane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

O gij wiens naam steeds een bron van het goede is, gij die de gevallenen en nederigen opheft, uw glorie is slechts zichtbaar voor een zuivere geest, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Jaya Sadgoeroe leshvara praapaka he
Bhava-roga vikaara vinaashaka he
Mana liena rahe tava shrie charane
Goeroedeva dayaa-kara diena jane

Overwinning zij de spirituele Goeroe. O gij die ons helpt God te bereiken, vernietiger van de vele symptomen van de ziekte van zintuiglijkheid, zoals egoïsme, lust, hebzucht en andere ondeugden, help mij mijn geest gevestigd te houden op uw gezegende voeten, O Goeroedev, heb medelijden met deze nederige persoon.

Goeroe Vandana / Hymne aan de Goeroe door Harinath
opgenomen tijdens de Yogadag 2014.