The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF VIRAAT

Bhajo Raadhe Krishna bhajo Raadhe Shyaama
OM OM OM OM OM-OM OM OM OM OM
Soham Soham Shivoham Soham.

The whole world is my body, the shrubs are my hair.
All bodies are mine, I enjoy in all bodies.
All mouths are mine, I eat through all these mouths.
All eyes are mine, I perceive through all these eyes.

De hele wereld is mijn lichaam, de struiken zijn mijn haar.
Alle lichamen zijn van mij, ik geniet door alle lichamen.
Alle monden zijn van mij, ik eet door al deze monden.
Alle ogen zijn van mij, ik zie door al deze ogen.

All ears are mine, I hear through all these ears.
All noses are mine, I smell through all noses.
All hands are mine, I work through all these hands.
The heaven is my head, the earth is my feet.

Alle oren zijn van mij, ik luister door al deze oren.
Alle neuzen zijn van mij, ik ruik door al deze neuzen.
Alle handen zijn van mij, ik werk door al deze handen.
De hemel is mijn hoofd, de aarde is mijn voeten.

The sun and moon are my two eyes.
Fire is my mouth, the wind is my breath.
The space is my trunk, the ocean is my bladder.
The mountains are my bones, the rivers are my veins.

De zon en de maan zijn mijn twee ogen.
Vuur is mijn mond, de wind is mijn adem.
De ruimte is mijn romp, de oceaan is mijn blaas.
De bergen zijn mijn beenderen, de rivieren zijn mijn aders.

Dharma is my chest, adharma is my back,
Time is my movement, flow of Guoenas is my play.
Who can describe the Viraat Swaroep?
It is magnanimous and soul-stirring.

Dharma is mijn borst, adharma is mijn rug.
De tijd is mijn beweging, de vloed van de goenas is mijn spel.
Wie kan de de universele vorm beschrijven?
Hij is groots en zielverheffend.