The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF SOHAM

Soham Soham Soham, Soham Soham Soham Soham
Soham Soham Soham, Soham Soham Soham Soham
Jaya Raadhe Raadhe Raadhe, Jaya Raadhe Raadhe Raadhe
Jaya Raama Raama Raama, Jaya Raama Raama Raama

Do Japa of Soham Mantra
To get over body-consciousness,
To attain Braahmic-consciousness.
Repeat Soham Soham Soham
Practise Neti...Neti...Shroeti vaakyam.
Then names and forms do vanish,
Existence alone remains behind.

Doe japa van de mantra Soham (Ik ben Hem),
Om het lichaamsbewustzijn te overwinnen,
Om Braahmisch bewustzijn te verwerven.
Herhaal Soham Soham Soham ,
Beoefen de negatie: niet dit, niet dit. .. Uitspraken van de Schriften,
Namen en vormen zullen dan verdwijnen ,
Bestaan alleen blijft over.

Do Japa of Soham...
Akhanda Satchidaananda
Vyaapak eka rasa paripoerna
Vyomavat sarvavyaapi
Svayam jyoti gnyaanaamritam

Ononderbroken Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid,
De ene aldoordringende, alvolle essentie,
Als de ether in alles aanwezig,
Zelflichtend, de nectar van wijsheid.

Do Japa of Soham...
Joy, Bliss, Immortality,
Here the mind takes eternal rest,
All klesha karmas end now,
You shine in your own glory.

Vreugde, zaligheid, onsterfelijkheid,
Hier vindt de geest eeuwige rust,
Alle aandoeningen en gevolgen van daden eindigen nu,
Je schittert in je eigen glorie.
Do Japa of Soham...