The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF REAL SAADHANAA

Do real saadhanaa, my dear children, do real saadhanaa,
Saadhanaa saadhanaa saadhanaa saadhanaa
To free yourself from birth and death
And enjoy the highest bliss,
I will tell you the surest way,
Kindly hearken with greatest care.

Doe echte saadhanaa, mijn beminde kinderen, doe echte saadhanaa,
Saadhanaa saadhanaa saadhanaa saadhanaa
Om je te bevrijden van geboorte en dood
En de hoogste zaligheid te genieten,
Zal ik je de zekerste weg tonen,
Luister met de grootste aandacht.

Acquire first saadhana chatoeshtaya
Then proceed to the feet of Sadgoeroe.
After having shravan and manan
Then do practise nididhyaasana.

Verwerf eerst de viervoudige voorwaarde tot saadhanaa
Spoed je dan naar de voeten van de Sadgoeroe.
Na te hebben geluisterd en nagedacht
Beoefen dan diepe meditatie.

Remove first the old, old dehaadhyaas
By repeating Shivoham bhaavana,
Then remove the veil, aavarana,
You will rest in your own Svaroepa.

Verwijder eerst de zeer oude vereenzelviging met het lichaam
Door met gevoel te herhalen: Ik ben Siva.
Verwijder dan de sluier van onwetendheid,
Je zult rusten in je eigen essentie.