The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF THE IMMANENCE OF RAAM

OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam
OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam

In earth, water, fire, air and ether is Raam.
In the heart, mind, Praana and senses is Raam.
In the breath, blood, nerves and brain is Raam.
In sentiment, thought, word and action is Raam.
OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam
OM Shrie Raam Jaya Raam Jaya Jaya Raam

In aarde, water, vuur, lucht en ether is Raam.
In het hart, de geest, de levenskracht en de zinnen is Raam.
In de adem, het bloed, de zenuwen en het brein is Raam.
In gevoelens, gedachten, woorden en daden is Raam.

Within is Raam, without is Raam, in front is Raam.
Above is Raam, below is Raam, behind is Raam.
To the right is Raam, to the left is Raam, everywhere is Raam.
Vyaapak is Raam, Vibhu is Raam, Purnam is Raam.

Vanbinnen is Raam, vanbuiten is Raam, vooraan is Raam.
Bovenaan is Raam, onderaan is Raam, achteraan is Raam.
Rechts is Raam, links is Raam, overal is Raam.
Aldoordringend is Raam, een volheid is Raam.

Sat is Raam, Chit is Raam, Aanand is Raam.
Shaanti is Raam, Shakti is Raam, Jyoti is Raam.
Prem is Raam, mercy is Raam, beauty is Raam.
Bliss is Raam, joy is Raam, purity is Raam.

Zijn is Raam, Bewustzijn is Raam, Zaligheid is Raam.
Vrede is Raam, energie is Raam, licht is Raam.
Liefde is Raam, mededogen is Raam, schoonheid is Raam.
Zaligheid is Raam, vreugde is Raam, zuiverheid is Raam.

Refuge, solace, path, Lord, witness is Raam.
Father, mother, friend, relative, Goeroe is Raam.
Support, source, centre, ideal, goal is Raam.
Creator, preserver, destroyer, redeemer is Raam.

Toevlucht, troost, pad, Heer, getuige is Raam.
Vader, moeder, vriend, familielid, Goeroe is Raam.
Steun, bron, centrum, ideaal, doel is Raam.
Schepper, instandhouder, vernietiger, verlosser is Raam.

The goal ultimate of one and all is Raam,
Attainable through Shraddhaa, Prem, worship is Raam,
Accessible to devotion and surrender is Raam,
Approachable by prayer, Japa and Kiertan is Raam.

Het uiteindelijke doel van iedereen is Raam,
Te bereiken door geloof, liefde, eredienst is Raam,
Toegankelijk voor toewijding en overgave is Raam,
Te benaderen door gebed, Japa en Kiertan is Raam.

Hosanna to Raam, glory to Raam, victory to Raam.
Adorations to Raam, salutations to Raam, prostrations to Raam.

Hosanna zij Raam, glorie zij Raam, de overwinning zij Raam,
Aanbeden zij Raam, gegroet zij Raam, onderwerping aan Raam.