The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF SALUTATIONS

Raama Raama Raama Raama Raama Raama Raama Jaya Jaya Raama
Raama Raama Raama Raama Raama Raama Sietaa Raama

He who dwells in the hearts of Bhaktas,
He who destroyed Lanka Raavan,
He who ate the fruits of Shabari,
To Him I give my salutations.

Hij die verblijft in het hart van toegewijden,
Hij die Lanka Raavan vernietigde,
Hij die de vruchten van Shabarie at,
Hem geef ik mijn groet.

He who dwells in the Brindavan Dhaam,
He who destroyed wicked Kamsa,
He who ate the grains of Soedama,
To Him I give my salutations.

Hij die verblijft in Brindavan,
Hij die de verdorven Kamsa vernietigde,
Hij die de granen van Soedama at,
Hem geef ik mijn groet.

He who dwells on the Mount of Kailaas,
He who is called Tripoerari,
He who drank the cup of poison,
To Him I give my salutations.

Hij die op de berg Kailaas verblijft,
Hij die Tripoerari wordt genoemd,
Hij die de kop vergif opdronk,
Hem geef ik mijn groet.

He who combined four parts of nitrogen,
With one part of oxygen gas,
He who divided the seasons,
To Him I give my salutations.

Hij die vier delen stikstof verbond
Met één deel waterstof,
Hij die de seizoenen verdeelde,
Hem geef ik mijn groet.

He who dwells in Aananda Koetir,
He who is called Swami Sivananda,
He who is our beloved Goeroedev,
To Him I give my salutations.

Hij die verblijft in Aananda Koetier,
Hij die Swami Sivananda wordt genoemd,
Hij die onze beminde Goeroedev is,
Hem geef ik mijn groet.

 


In het handschrift van Swami Chidananda