The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF EIGHTEEN ITIES

Serenity, regularity, absence of vanity,
Sincerity, simplicity, veracity,
Equanimity, fixity, non-irritability,
Adaptability, humility, tenacity,
Integrity, nobility, magnanimity,
Charity, generosity, purity,
Practise daily these eighteen ities.
You will soon attain immortality.
Brahman is the only real entity,
Mr. So and so is a false non-entity.
You will abide in Eternity and Infinity.
You will behold unity in diversity.
You cannot attain this in the university.
I-lessness, mine-lessness, fearlessness,
Pridelessness, selflessness, desirelessness.

Vertaling
Sereniteit, regelmatigheid, afwezigheid van ijdelheid,
Oprechtheid, eenvoudigheid, waarachtigheid,
Gelijkmoedigheid, vastheid, onprikkelbaarheid,
Soepelheid, nederigheid, vasthoudendheid,
Integriteit, edelheid, luisterrijkheid,
Liefdadigheid, edelmoedigheid, zuiverheid,
Beoefen dagelijks deze achttien 'heden.
Je zult spoedig onsterfelijkheid bereiken.
Het Absolute is de enige entiteit.
Meneer Zus en zo is een valse niet-entiteit.
Je zult verblijven in eeuwigheid en oneindigheid.
Je zult de eenheid zien in verscheidenheid.
Je kunt dit niet leren aan de universiteit.
Ikloosheid, mijnloosheid, vreesloosheid,
Trotsloosheid, zelfloosheid, begeerteloosheid.