The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


PREMA MOEDITA MANASE KAHO

Prema moedita manase kaho
Raama Raama Raam
Shrie Raama Raama Raam

Herhaal de de naam van Raama met een geest vol van liefde en vreugde.

Paapa kate doekha mite
Leto Raama Naam
Bhava samoedra soehkhadanava
Eka Raama Naam

Door herhaling van de naam worden je fouten en je lijden uitgewist. Raanaam is de enige boot om de oceaan van dit zintuiglijk heelal over te steken.

Parama shaanti soehkhanidhaana
Divya Raama Naam
Niraadhaara ko adhaara
Eka Raama Naam

Raamnaam is de verblijfplaats van de hoogste vrede en zaligheid. Hij is de enige steun van het steunloze.

Parama gopya parama Ishta
Mantra Raama Naam
Santa hridaya sadaa vasata
Eka Raama Naam

Raamnaam is de meest geheime en vruchtbare mantra. Raamnaam verblijft altijd in het hart van de wijze.

Mahaadeva satata japata
Divya Raama Naam
Kaashi marata moekti karata
Kahata Raama Naam

Mahaadeva zingt altijd Raamnaam. Hij verlost degenen die met Godbewustzijn Raamnaam herhalen op het ogenblik van hun dood.

Maataa Pitaa Bandhoe sakhaa
Sabahi Raama Naam
Bhakta Janana jievana dhana
Eka Raama Naam

Raamnaam is moeder, vader, bloedverwant, vriend, alles in alles. Raamnaam is de levensschat van alle zoekers.

Commentaar

Prema Moedita Manase Kano bezingt "de glorie van Raamnaam". Raamnaam betekent: de naam van Raama of God. De Raamamantra is een van de siddhamantras waarmee de siddhas of wijzen de volmaaktheid bereiken. Mantra betekent: wat de geest beschermt en wat tegen de geest beschermt.

Er ligt een onvergankelijke Werkelijkheid aan de basis van alle dingen. Die werkelijkheid is God. Ze ligt buiten het bereik van de spraak en het denken: namen en bepalingen zijn slechts wegwijzers ernaar.

Sommigen zeggen: "God is de innerlijke stilte. Hij is de transcendente werkelijkheid." Een mantra die God op die manier duidt is: Om Namah Shivaaya (Mijn groet aan Hem die voorspoed is). Anderen zeggen: "God is overal. Hij verblijft in het hart van alle wezens. Wij moeten Hem vereren in alle schepselen." Een mantra die Hem op die manier voorstelt is: Om Namo Naaraayanaaya (Mijn groet aan degene die verblijft in alle wezens).

De belangrijkste lettergrepen in Om Namo Naaraayanaaya en Om Namah Shivaaya zijn raa en ma. Als men deze lettergrepen weglaat heeft men: mijn groet aan degene die geen verblijfplaats heeft en mijn groet aan degene die geen voorspoed is. Voegt men de lettergrepen Raa en Ma samen dan bekomt men Raama. Raama betekent ook: genade. Want God is geluk. God is zaligheid. God is vreugde. God is vrede.

De diepere betekenis van namah is: niet (na) mij (mah): "Niet dit kleine ikje, maar de aldoordringende werkelijkheid ben ik."

Japa (herhaling) of kiertan (zingen) van Raamnaam zijn krachtige methodes van meditatie waarvan Swami Sivanandaji een groot propagandist was. Ramdas, een beroemd Yogi die de verlichting bereikte met Raamnaam, vertelde het volgende verhaal.Een man onderwierp een demon. Maar de demon stelde een voorwaarde. Hij zei: "Ik zal doen wat u verlangt op voorwaarde dat u mij onophoudelijk bezighoudt. Anders zal ik u verslinden." De man gaf de demon het bevel hem een paleis te bouwen. In een oogwenk stond het er. Hij vroeg hem een park aan te leggen. Onmiddellijk was het er. Na enkele ogenblikken kon de man echter niets méér bedenken. En in paniek vluchtte hij voor de demon naar een wijze. De wijze zei hem: "Steek deze stok in de grond en vraag de demon er op en af te klimmen." De demon hield dit enkele uren vol en sloeg dan op de vlucht.

De demon symboliseert de geest. Hij doet alles voor jou, maar je moet hem onophoudelijk bezighouden, omdat hij je anders verslindt. De wijze is de Goeroe of spirituele leraar. De stok is de mantra. Het op en af klimmen symboliseert de herhaling van de mantra of japa. Dit is slechts een verhaal, maar het beschrijft op een prachtige manier het effect van mantrajapa.