The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Chidananda

Een menselijke geboorte, hogere betrachtingen en de inspiratie de wijzen te contacteren en zich hun inspirerende boodschap eigen te maken, vormen alle tezamen je rijkdom. Ze vormen je groot geluk. Het zijn unieke zegeningen in vergelijking met degenen die deze dingen niet hebben.

Laten we nagaan hoe we op een constructieve, positieve manier een energiebron kunnen aanboren die ons in staat stelt een dynamisch, progressief leven te leiden. Het is niet mogelijk stil te staan bij alles wat we kunnen doen, maar enkele punten aanhalen zal als een vinger zijn die wijst in de te volgen richting.

Heel wat goed zal de mens ten deel vallen die zich voorneemt voortaan altijd te kijken naar de zonnezijde van de dingen en nooit gedurende een moment te volharden in de gewoonte van te kijken naar hun schaduwzijde. In het kort, wees optimistisch. Zeg nooit, dit is niet mogelijk. Zeg nooit, dit kan nooit gebeuren voor een ellendig iemand als ik.

Wie ben jij om te zeggen wat je kan overkomen en wat je niet kan overkomen, als er een hogere Macht is die het leven van alle wezens regelt? Wie ben jij om conclusies te trekken alsof je een venster maakte in Zijn alwetendheid?

Dit is een mentaliteit die ons tot onze eigen vijand maakt. Waarom niet veeleer positief zijn? Waarom niet zeggen: "Alles gebeurt voor mijn ontwikkeling. Ik ben er zeker van dat er alleen goed uit voort kan komen. Waarom? Omdat ik weet dat de Ultieme Werkelijkheid heel en al goedheid is. Hoe weet ik dat? Alle wijzen hebben het gezegd. Alle wijze mensen hebben het gezegd. Alle Schriften ter wereld zeggen het. Hij is heel en al voorspoed, heel en al zegen. Hij is de Hogere, de Ene Verhevene. Er is niets negatiefs in Hem."

Op die manier hebben honderden en duizenden wijzen die de wereld zegenden met hun leven en hun leringen door de eeuwen heen Zijn lof gezongen en Zijn glories bezongen. Deze grote wijzen hebben de Ultieme Werkelijkheid geprezen in niet mis te verstane bewoordingen en dit niet alleen uit sentimentaliteit of emotie, maar uit hun eigen persoonlijke ervaring. We kunnen daarom absoluut zeker zijn dat dat Wezen meest gezegend, heel en al voorspoed en heel en al goedheid is. "Het is dan ook volstrekt juist en veilig als ik mijn leven baseer op die waarheid."

Sloop daarom de zelfgeschapen kerker van duisternis en vlieg hoog in het schitterende, heldere licht van de zon van optimisme. Hoop is een van de dingen die worden geprezen in het christendom -geloof, hoop en liefde. Hoop ontspringt ook aan geloof. En je zult zeer worden bevoordeeld door de alchemie die de basis verlegt van pessimisme naar optimisme, jezelf veranderend van een negatief denkend, wanhopig pessimist in een positief denkend, hoopvol optimist, waardoor je de deuren wijd openzet voor je opgang, succes, vooruitgang en de hoogste verwezenlijking.

Ook praanaayama geeft je energie in overvloed. Diep ademen en praanaayaama geven energie aan het lichaam en de geest. Ga wandelen in de zon en laat de bries op je gezicht spelen. Adem elke dag diep in en uit en laat de zon en de bries vrij op je inwerken. Je kunt aldus heel wat energie opdoen en jezelf fysiek en mentaal opladen. Wanneer je in de zon en in de buitenlucht loopt, kan je stemming niet langer negatief zijn. Ze verandert onmiddellijk. De geest verandert van een enge, begrensde staat in een onbegrensde, ruime en uitgezette staat wanneer niets je blik beperkt. Verhef jezelf en kijk op in het machtige imperium. Je zult overvloedig worden beloond.

Beoefen op dezelfde wijze elke dag praanaayaama. Dit vult de lichaamscellen en de zenuwstromen met een overvloed aan energie, die je haalt uit de eindeloze, onmetelijke, oneindige, onfeilbare kosmische praana rondom jou. Er is een oneindige kosmische energie overal rondom ons.

We leven in een veld van grote kosmische energie die een manifestatie is van Moeder Shakti. Prakriti of de natuur is een manifestatie van Shakti. Overal is er een overvloedige, eeuwige, onuitputtelijke voorraad van energie waarin we leven, bewegen en ons bestaan hebben. Dit herkennend door praanaayaama moet je positieve suggesties geven en van de top van het hoofd tot in de toppen van de tenen voelen hoe elke cel wordt vernieuwd, opgeladen, hervormd, bekrachtigd en verlevendigd.

Op deze manier zul je dag na dag een nieuw wezen worden dat gevuld is met de stralende levenskracht van de Shakti die geen geschapen verschijnsel is, maar een ongeschapen noumenon (ding op zich). Shakti is ongeschapen, eeuwig, onuitputtelijk. Ze kan je fysiek, mentaal en psychisch vernieuwen, het hart, de longen, de bloedsomloop, de ademhaling, het gehele metabolisme. We zijn ondergedompeld in een overvloedige, onuitputtelijke weelde waarvoor je je vinger niet moet opheffen om ze aan te raken. Ze is zo dichtbij, een onuitputtelijke weelde van energie, licht en leven.

(Toespraak in de vroege morgen in Goeroedevs gewijde Samaadhi Hall, Sivananda Aashram, Rishikesh)