The Divine Life Society
Afdeling Aalst
HomepageTitel KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN
Blz. 46 / A4
Inhoud: OVER KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen is het meesterwerk van Shankara, de grote wijze en filosoof die leefde in de achtste eeuw (788-820). Het is een werk over Advaita Vedaanta in 581 verzen. Vedaanta betekent: einde (anta) van het weten (veda) of met andere woorden het hoogste weten. Advaita betekent letterlijk: niet-tweeheid of non-dualisme. De a in advaita heeft, zoals in het Latijn, de waarde van een negatie en betekent dus: niet. Dvaita is afgeleid van dvi, twee. Shankara's filosofie heeft me altijd meest van al aangesproken en ge´nspireerd. Het werk werd vertaald uit het Sanskriet door Narayan. De Goeroe die in de verzen aan het woord is, beantwoordt op een eenvoudige en duidelijke manier de interessante vragen van zijn discipel. Als je je met de discipel vereenzelvigt neemt de Goeroe je liefdevol bij de hand en leidt hij je naar de staat van het hoogste weten. In sep 2003 verscheen in het maandblad de eerste aflevering de laatste verscheen in nov 2005. Uitgegeven ter gelegenheid van de viering 43ste verjaardag van Yoga Vedanta Aalst op 4 december 2005.
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst