The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De stem van Sivananda


Titel DE STEM VAN SIVANANDA
Blz. 160 blz., geÔllustreerd
Inhoud: Voorwoord
Inleiding, Swami Chidananda
De Hoofdzaak, Swami Chidananda
De Stem van Sivananda:
1963 genummerde ideeŽn van Swami Sivananda, verdeeld over 23 hoofdstukken
Yoga in beeld
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

"The Voice of Sivananda" werd voor het eerst gepubliceerd op Goeroepoernima (22 juli) 1956. De vertaling (onze eigen vertaling) verscheen in "Licht van Sivananda" van augustus 70 tot mei 75. We hadden deze prachtige aforismen al lang willen uitgeven in boekvorm. Ze bestrijken alle facetten van Yoga en lenen zich uitstekend tot dagelijkse studie als een onderdeel van de Yogabeoefening zelf. Het twintigjarig bestaan van The Divine Life Society afdeling Aalst was een uitstekende gelegenheid om de droom eindelijk te verwezenlijken. Dat is trouwens de functie van verjaardagen: de viering staat niet op de eerste plaats, ze is vooral een voorwendsel voor allerlei extra activiteiten.

Goeroedev nummerde zijn aforismen per hoofdstuk. Wij nummerden ze doorlopend om gemakkelijk naar een bepaalde strofe te kunnen verwijzen. Enkele aforismen werden weggelaten, omdat ze maar iets betekenen voor IndiŽrs.

Swami Chidananda was zo vriendelijk een inleiding te schrijven.

Na twintig jaar DLS-activiteiten zijn we meer dan gelukkig ons met Goeroedev Swami Sivananda en The Divine Life Society te hebben geassocieerd.

Bij het nalezen van de drukproeven kwam de gedachte bij ons op "De Stem van Sivananda" te laten voorafgaan door een beschrijving van de hoofdzaak van Yoga, om Goeroedevs aforismen goed in het juiste daglicht te plaatsen. Daarvoor werd een geÔnspireerde tekst van Swami Chidananda gekozen. Deze werd uitgesproken in Mussoerie, India, in een school voor toekomstige ambtenaren (eigen bandopname gemaakt op de verjaardag van Krishna in augustus 1973). Swamiji's tekst geeft antwoord op de vele vragen en werpt licht op de aforismen van Swami Sivananda, zijn grote voorganger en Goeroe.

Moge deze nieuwe DLS-uitgave voor vele lezers een onuitputtelijke bron van inspiratie en informatie zijn en hen aldus dichterbij de authentieke Yoga brengen.

Sivanarayan