The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Yogagids


Titel YOGAGIDS
Blz. 158 blz., ge´llustreerd
Inhoud: Voorwoord
Boodschap van Vrede (Swami Sivananda)
Meditatie in 10 Lessen, een praktische gids
Meditatie (Swami Krishnananda)
Moedraas
Ontspanning (Swami Sivananda)
De Waarheid over Yoga (Swami Chidananda)
Satsang met Swami Satchidananda: Yoga, een Feest
Yogadieet (Swami Satchidananda)
Hari OM (Swami Satchidananda)
Het Streven van de Mens naar God (Swami Krishnanada)
Spirituele Ervaringen (Swami Sivananda)
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

De inhoud van dit boek stond ons al direct helder voor ogen. Eerst een meditatiecursus in tien lessen, eenvoudig, bevattelijk en vooral praktisch opgevat: vele mensen willen mediteren, maar weinigen houden het vol door gebrek aan voorlichting en leiding. Dit gedeelte werd aangevuld door de Goeroe-stotra of Aanroeping van de Spirituele Leraar, Shaktipat of Beschermer van de Vrede en Nabeschouwingen, waaronder "Plicht", een tekst die antwoord geeft op de vraag of meditatie al dan niet een zelfzuchtige bezigheid is.

Tot slot volgt een interessant en nog niet gepubliceerd artikel van Swami Krishnananda over belangrijke bijzonderheden in verband met meditatie.

Een tweede hoofdstuk handelt over Moedras, eveneens in cursusvorm met alle details van de uitvoering en het effect van de belangrijkste Moedras en een les over Yoga-anatomie en -psychologie.

Er leven nog tal van misverstanden over Yoga. Vele mensen verwarren fakirisme, acrobatie en allerlei onzinnige stunts met Yoga. Om die reden kozen wij de tekst van een bezielde lezing "De Waarheid over Yoga", die Swami Chidanandaji in Aalst gaf. Wat is Yoga wel, wat is Yoga niet ? Beide vragen worden in deze meesterlijke uiteenzetting op een briljante wijze beantwoord.

Soms vraagt men ons : "Wat is jullie drijfveer ? Als je geen naam, faam of geld wil, wat dan wel ?" Daarop antwoordt Swami Satchidanandaji in "Yoga, een Feest", de tekst van een toespraak die Swamiji hield in onze Ashram. Van hem namen we ook bijdragen op over het Yogadieet en over Kiertan (zingen) van Hari Om.

"Is Yoga een religie ? Wil Yoga ons een bepaalde God opdringen ?" Op die vragen wordt licht geworpen door Swami Krishnanandaji in "Het streven van de Mens naar God" (The Divine Life. sep. 71).

"Gebed voor Vrede" (Essence of Yoga) en "Spirituele Ervaringen" (Dhyaana Yoga) van Goeroedev Swami Sivananda geven aan het boek een blijvende zoetheid. Ook vonden wij het nuttig zijn beschrijving van Shavaasana op te nemen. Ze verscheen al eerder in Licht van Sivananda. Het gaat om een eenvoudige en bijzondere doeltreffende methode van ontspanning.

Zo ontstond een enig Yogaboek, een mijn van informatie, een dagelijkse gids voor jaren, een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Het boek is geen bloemlezing. Er zit een welbestudeerde eenheid in. De bedoeling was : aantonen hoe noodzakelijk innerlijkheid wel is en hoe die innerlijkheid kan worden verworven. Een goed inzicht is de eerste vereiste.

Het maakt alle oefeningen heel wat vruchtbaarder.

Wat betekent innerlijkheid ? Tien mensen staken een rivier over, tijdens het regenseizoen. De overtocht verliep dan ook niet zonder gevaar. Daarom gingen ze na of er niemand verdronken was. Ze telden : "1.2, 3... 9." Paniek : er ontbrak iemand. Op dat ogenblik kwam er een voorbijganger langs. Hij vroeg wat er misliep. "Maar," zei hij "jullie zijn nog altijd met tienen." Ze hadden vergeten zichzelf te tellen. Dit is de fout die bijna alle mensen maken : ze geloven in alles, uitgenomen in zichzelf. De wetenschapsmens bestudeert alles, maar hij is een vreemdeling voor zichzelf. Hij zoekt overal, uitgenomen in zichzelf, zoals het muskusdier dat zijn leven lang de muskus zoekt die het opsnuift, maar die het nergens vindt, omdat het zelf die geur verspreidt.

Deze waarheid is zˇ eenvoudig en zˇ vanzelfsprekend. Wat zou immers eenvoudiger moeten zijn dan jezelf kennen en jezelf zijn ? En toch merken wij dat echte innerlijkheid zeer, zeer zelden voorkomt. Velen streven ernaar, bewust of onbewust, in muziek, in drank, in drugs, enz. Het verlangen ernaar is onmiskenbaar aanwezig. Maar oprecht iets willen volstaat niet. Je moet het ook kunnen waarmaken. En hier komt Yoga je te hulp. Moge dit boek vele zoekers hierbij helpen en stimuleren.

Sivanarayana