The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De uitweg


Titel DE UITWEG
Blz. 182 blz., ge´llustreerd met talrijke tekeningen
Inhoud: Boodschap in handschrift van Swami Chidananda
Voorwoord
Twee verhelderende artikels van Goeroedev Swami Sivananda
Raaja Yoga, Swami Chidananda in zeven hoofdstukken.
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

Iemand van bij ons -een discipel van Swami Chidananda. die hij met veel liefde en respect "de Meester" noemt- stelde ons voor om een boek van Swami Chidananda te vertalen. Hij kwam met een mooi bedrag over de brug om het uit te geven. Hijzelf wil anoniem blijven. Hij koos uit Swamij's boeken "Lectures on Raja Yoga". Zo'n voorstel hoefje ons geen tweemaal te doen: we gingen onmiddellijk aan het werk. Het resultaat is dit boek.

Als inleiding kozen we twee artikels van Goeroedev Swami Sivananda.

Het boek heeft, zoals Swami Chidananda zelf zegt. niet de bedoeling de lezer een academische kennis bij te brengen. Het wil hem toelaten zelf zijn wezenlijke problemen op te lossen. Raaja Yoga is immers het soevereine middel om van het vergankelijke naar het Onvergankelijke te gaan en om te midden van zoveel afstotends in de wereld vrede en schoonheid te vinden.

Swamiji's boek handelt over Raaja Yoga. Dit is de koninklijke of hogere Yoga. En ik kan me voorstellen dat je meent dat dit pad niet voor jou is weggelegd. Welnu, misschien kunnen we je niet van het tegendeel overtuigen, maar neem toch van ons aan dat zelfs een weinig van deze gewijde wetenschap, die ons werd nagelaten door grote wijzen en die op deze bladzijden wordt verwoord door een grote Yogi, je heel wat zal helpen. Je Yogabeoefening zal er niet alleen diepgang aan ontlenen, het zal je ook andere zinnen geven en wat je ervan opneemt, zal in je leven rijpe vruchten dragen.

Met diepe dankbaarheid jegens Goeroedev en Swami Chidanandaji en allen die dit boek tot stand hielpen brengen.

Sivanarayan