The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Wegwijs in Yoga

Titel WEGWIJS IN YOGA
Blz. 144 blz., ge´llustreerd
Inhoud: Voorwoord van Swami Satchidananda
De Yogadarshana of Yogafilosofie in een notendop
Poerna Yoga of Integrale Yoga in 11 lessen
Soerya Namaskaar Groet aan de Zon
Aasanas, Yogahoudingen
Praanaayaama, Ademhalingsoefeningen
Mahaa Yoga
Kiertan
Gedichten van Swami Sivananda
Revelaties
The Divine Life Society, afdeling Aalst
Drie liederen van Swami Sivananda
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

Yoga betekent gezondheid, geluk, vrede en zaligheid. Alleen als een mens de verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid, zoals zijn lichaam, zijn zintuigen, zijn geest, zijn moreel besef, zijn gevoelens, zijn intellect en zijn behoefte aan spiritualiteit, evenwichtig ontwikkelt, kan hij genieten van een volmaakte gezondheid, een duurzame vrede en echte vreugde. Wie deze eigenschappen bezit kan gemakkelijk worden vergeleken met God zelf. Hij is terzelfder tijd een mens, een supermens en een Godmens.

Is het niet ons geboorterecht die glorierijke toestand te bereiken ?

Zo ja, wat is dan de weg ?

Het zekere en soevereine pad is Integrale Yoga: asanas (yogahoudingen), pranayama (ademhalingsoefeningen), ontspanning, beheersing van de zintuigen, kirtan (het zingen van gewijde namen), japa (herhaling van een mantra), concentratie en meditatie, gerugsteund door universele liefde en onzelfzuchtig dienen, zullen ons zeker naar de vrede en vreugde leiden.

Moge het boekje "WEGWIJS in YOGA. een PRAKTISCHE handleiding" de ware zoeker in zijn benadering van Yoga alle wenken geven en sukses brengen.

Met mijn groet aan al degenen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie, mijn liefde en zegen.

Altijd de Jouwe in Yoga.

Swami Satchidananda