The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage



Titel YOGA, WAT EN HOE
Blz. 60 blz., ge´llustreerd
Inhoud: Hard werken aan conditie: Zonnegroet
... maar ook diep ontspannen: Aasanas: gezondheid en schoonheid komen van binnenuit
Ontspanning: de stille kracht
Praanaayaama: klaarte in de duisternis
... en jezelf zijn: de psychohygiŰne
Slot
Boeken
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst