The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

TOELICHTING BIJ DE 9e LES
Kripaa Moedraa

Kripaa Moedraa is een van de subliemste oefeningen, afkomstig uit de Tantratraditie. Ze heeft de bedoeling in het energielichaam een volkomen evenwicht te scheppen, de innerlijke weg te openen voor de vereniging van Shakti en Siva en een ontvankelijkheid te scheppen die vanzelf, door Genade (Kripaa), het offer van luister-zien-waakzaamheid openbaart. Vooral in Berghouding zijn er ogenblikken waarin de zoeker vanuit zijn denken in een staat van waakzaamheid valt of een leegte die eenzaamheid doorbreekt. Het is de bedoeling eenzaamheid te beleven en te zijn, in een staat van genade, tot de angst en afkeer voor eenzaamheid voorgoed verdwijnt en gerealiseerd wordt dat alle voldaanheid en zekerheid enkel in het Zelf liggen. Kripaa Moedraa kan een doorbraak zijn.

De beoefening is eenvoudig. Leg een vierkant stukje katoen (50 x 50 cm ) vóór je neer. In Tantra Yoga is het vierkant het symbool van de Natuur, meer bepaald het element aarde of het basispatroon van de Yantra (de windstreken). Een inleidend ritueel is belangrijk om het beeld dieper op te nemen en om de innerlijke Shaktis aan te spreken. Het ritueel bestaat erin, in het offer van zien, met een reukstokje de Yantra te tekenen, inmiddels de namen van de Shaktis in gedachten te herhalen en mentaal met Tantra Moedraa de vijf elementen te offeren.

Kripaa Moedraa bestaat uit twee houdingen: Pranaam en Berghouding die afwisselend zevenmaal worden herhaald (elke uitvoering beïnvloedt de Chakras en Sahasraara). In Pranaam leg je vanuit Diamanthouding (geknield zitten) of Ardhapadmaasana (Halve lotushouding met rechtervoet op de linkerdij) het hoofd te midden van het vierkant en de handen naast het hoofd. Blijf je bewust van het vierkant (de natuur) en vertrouw, met de Mantra "Jaya Kaalie Namaami Jagajjanani", de totaliteit van ervaring (de 5 guirlandes) aan de Natuur toe, samen met je oude bezig zijn, zoeken, willen, worden enz. Zodra het beeld van het vierkant vervaagt, wordt het meestal ervaren als een bodemloze put waarin je zonder meer alles kwijt kunt, behoudens luisteren en waakzaamheid, die je in wezen bent.

Op het ogenblik dat je zelf moet aanvoelen, kom je rechtop in Berghouding met de armen boven het hoofd en de handpalmen naar boven gericht. Op dat ogenblik zijn er soms erg indringende ervaringen die in het offer van waakzaamheid -zonder erop in te grijpen, of te reageren!- keusloos worden ondergaan en geobserveerd als Shakti's spel van verandering. Na het vervagen van die ervaring laat je de armen zakken en ontdek je in gedragenheid het Feit van Luisteren als het Zelf. Na enige tijd open je de ogen en vestig je je, met de Mantra "Om Kaamadeva, openbaar U als Zien ...", in het offer van zien.

Herhaal dat alles zevenmaal. Doe Kripaa Moedraa minstens twee- of driemaal per week.

klik