The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

Is er een oplossing?

Volgens Reich ligt de oplossing in sociale verandering. Maar als we wachten op het initiatief van het om zijn voortbestaan vechtend establishment, zullen we eeuwig wachten. Reich spant overigens de kar vóór het paard: alle verandering ligt in het individu en dat is de reden waarom ik je, vanaf de eerste les, zo geargumenteerd mogelijk probeer te overtuigen je eigen geluk te maken en je eigen bolster te breken. Als jij en ik dat doen, zijn wij het zaad van de verandering.

Onze bolster breken betekent niet dat we zo gek moeten doen als de Tantris van de linkerhand, die demonstratief het tegenovergestelde doen van wat de uniforme, keurige en nette omgeving van hen verwacht.

Neen, het is helemaal niet de bedoeling een "drop-out" te zijn of in de marge te gaan leven, want dan verandert er niets. Het moet de bedoeling zijn IN de gewone alledaagse omgeving alle psychische slavernij af te gooien, onszelf te zijn en te volstaan. Die ware oplossing bestaat.

De oplossing is een grote puzzel. Velen bezitten er een stukje van. Freud, Reich, Jung en vele anderen legden bij voorbeeld, zoals de Bhagavad Gietaa en de Yoga Soetra, het probleem bloot. De kennis van het probleem is het begin van een oplossing. Sören Kierkegaard bracht zowat 200 jaar geleden een nieuwe visie die moraliteit -zeg maar normaliteit!- verheft tot een existentieel moreel bewustzijn, net zoals de Bhagavad Gietaa. Als we dat voor onszelf enigszins konden realiseren, zou er nogal wat spontaneïteit naar boven komen. Capra bracht met zijn "Tao of Physics" een nieuw wereldbeeld en als we ons zoals hij zegt, de eenheid van het heelal realiseerden en ons minstens in een "deelnemingsheelal" voelden, zouden er nogal wat conflicten verdwijnen.

In "De Terugkeer van de Betovering" van Morris Berman vinden we overigens ontzaglijk veel inspiratie om alle gewenning uit onze ogen te wrijven, onze verdrongen gevoelens te bevrijden en het wonder van liefde te ontdekken. En zo zijn er talloze antwoorden en stukjes van de grote, onopgeloste puzzel!

klik