The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

WOORDVERKLARING

Referentiekader van een probleem

Het referentiekader van het probleem is de omgeving en de omstandigheden waarin het probleem zich voordoet, samen met alle elementen ervan die het probleem beïnvloeden. Het is duidelijk dat onze omgeving een groeibodem is voor problemen en dat er weinig of niets wordt aan gedaan.

Alternatieve oplossingen

Yoga is geen alternatief. Yoga IS de oplossing. Maar Yoga bevat vele benaderingen, voor elk wat wils, op basis van ieders talenten en mogelijkheden.

De Randvoorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen

In deze cursus wordt rekening gehouden met zowat alle problemen waarmee talloze mensen kampen. Dat en de grootst mogelijke diepgang leken me de belangrijkste randvoorwaarden.

klik