The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva


INLEIDING

De meerderheid van de mensen voelt zich niet goed in zijn huid. De anderen lopen vlinders achterna, staren zich blind op de tijdelijke heerlijkheden van het leven of nemen vrede met wat Freud "de reële ellende van het dagelijks leven" noemde. De enen zoeken een oplossing, de anderen tonen met elk gebaar dat ze vechten voor wat zekerheid om zich ook morgen goed te voelen.

Deze cursus speelt diepgaand in op die meest wezenlijke van alle noden van alle mensen.

Hij brengt een allesomvattende vernieuwing, een zoeken naar de bestaansgrond van de mens en een pad dat voor elke goede lezer een onfeilbaar middel is tot zelfontplooiing, gezondheid, vrede van geest, voldaanheid, vrijheid en geluk.

Tekening hierboven: Taantristische voorstelling van een geboorte.

klik