The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

VOORWOORD

Ik heb Siva's Yoga Cursus wellicht vaker en aandachtiger gelezen dan wie ook : Siva geeft me zijn artikel voor Licht van Sivananda, meestal in handschrift; ik lees het om te beginnen vluchtig door; daarna lees ik het enkele keren langzaam, wijzig eventueel hier en daar een kleinigheid; ik typ het in korte stukken, lees het dan nog een paar keer na, breng het bij de drukker en lees ten slofte nog twee, drie keer de drukproeven. Als ik hier over Siva's Yoga Cursus schrijf, nu hij wordt gebundeld, zou ik logischerwijs moeten weten waarover ik het heb.

Zoveel is zeker, Siva bezit dé Vrucht van Yoga. Hij is een fervent discipel van de Bhagavad Gietaa, de grote Yogaschrift. Hij weet dan ook dat de Yogi een Karmaphalatyaagi is, een verzaker van de vruchten van zijn handeling.

Hij is doordrongen van het feit dat elke naam en elke vorm een manifestatie is van de Ene Homogene, Universele Werkelijkheid aan wie hij de vruchten van zijn handeling offert.

De wereld trekt de mens onweerstaanbaar naar beneden. De wereld beschikt immers over een grote misleidende kracht, die door Yogis Maayaa wordt genoemd. Je wil wel wijs zijn, je hebt wel talrijke goede voornemens, maar de wereld zorgt voor ontelbare "verzachtende omstandigheden". In VII 3 van de Bhagavad Gietaa stelt Shrie Krishna dan ook vast: "Onder duizenden mensen is er één die streeft naar volmaaktheid en, zelfs onder hen die streven, is er één die Me in essentie kent."

Het is gemakkelijker de mensen coca cola te leren drinken enzovoort dan Yoga te leren beoefenen. Toch gaat Siva onverdroten door met zijn Karma Yoga, met "stickability" en "leechlike tenacity".

Westerse psychiaters, zoals Freud, om de bekendste naam te noemen, waren onafhankelijke denkers, moedige pioniers, die werden verketterd voor ideeën, die nu gemeengoed geworden zijn, al leven er nog vele vooroordelen en misverstanden over hun werk. Een ware Yogi die met hun ideeën in contact komt, stelt vast dat ze, tegen de stroom in roeiend, vele gebieden van de geest hebben ontgonnen en feiten hebben ontdekt die aan Yogis al heel lang bekend waren en die hier werden afgedaan als het gebrabbel van onbeschaafde Oosterlingen. De methode van de Westerse psychiaters was niet de methode van de Yogi. De methode van de Yogi was en is introspectie en meditatie. De methode van de Westerse psychiaters was en is de studie van patiënten en gevallen.

Wat is de bijdrage van Yoga en wat hebben onze psychiaters nog niet ontdekt (omdat ze nog niet tot meditatie kwamen) ?

De moderne psychologie staat op dit ogenblik nog altijd op het standpunt van de wetenschap vóór Galileï. Vóór Galileï dacht men dat de aarde in het centrum stond en dat de zon rond de aarde draaide. Galileï's geleerde tijdgenoten deden hem passen, al had hij alle troeven in handen, want zoals ik al vaker zei is geleerdheid geen garantie tegen domheid. Moderne mensen en moderne geleerden zijn ervan overtuigd dat dit lichaam het bewustzijn voortbrengt. Het bewustzijn is voor hen een product van de hersenen. Voor Yogis is Bewustzijn het eerste en het laatste. Ze noemen het het Zelf, want het is dat wat men IS. Ze drukken dit bij voorbeeld uit in de wonderbare Yogaoefening Groet aan de Zon. De grote Yogi Ramakrishna vatte zijn leer samen in de eenvoudige raad: "Wees je bewust van je waardigheid." Goeroedev Swami Sivananda zei: "Onderzoek: 'Wie ben ik ?' Ken jezelf en wees vrij." Ik zou alle wijzen op dit gebied kunnen aanhalen: Ramana Maharshi, Ananda Mayi Ma, Papa Ramdas, onze eigen heiligen en wijzen enz.

Het lichaam is meer dan vlees en beenderen. Het lichaam is in hoofdzaak energie. Het lichaam is de geest zichtbaar gemaakt voor het oog. Het lichaam en de geest behoren tot de natuur. Het zijn geen vijanden. De vijand is vereenzelviging met het lichaam en met de geest en de daarmee gepaard gaande vervreemding van zichzelf.

Het was Siva's bedoeling de Yogafilosofie, de Yogapsychologie en de Yogabeoefening te onderrichten met een moderne bewijsgrond. Degenen die, gelouterd door het leven, het vastgeroest pantser van vooroordelen kunnen afleggen, of die, gedreven door het verlangen naar Kennis, Siva's lessen ontvankelijk kunnen lezen, hebben de vruchten van Yoga in hun bereik, als ze maar de voorgeschreven oefeningen een kans geven.

Mijn gouden raad aan hen is, met behulp van de lessen hun levenswijze te herzien -met gezond verstand als gids-. Yoga Saadhanaa een plaats te geven in hun leven en telkens weer met "stickability" en "leechlike tenacity" post te vatten in "de grond van hun grond", de grond van alle dingen. Mogen de wijzen uit het verleden en het heden, uit het Oosten en het Westen, die meer waren dan geleerden en intellectuelen, hen beschermen, leiden en inspireren. Het geluk ligt op een klein plekje.

Narayan

klik